fn.2010.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2010)

  • Reputację buduje się latami Rozmowa z Jackiem Fotkiem, Prezesem Zarządu BondSpot S.A.
  • Polski list zastawny - bilans po 10 latach.
    Piotr Cyburt
  • Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych.
    Zbigniew Krysiak
  • Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.
    Krzysztof Czerkas

FN 2010/07-09 (lipiec – wrzesień 2010)

FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Polski list zastawny – bilans po 10 latach

cyburt.piotr01.100xW czerwcu br. minęło 10 lat od pierwszej, symbolicznej emisji listów zastawnych w Polsce w okresie powojennym. Symboliczny charakter tej emisji miał podwójny wymiar. Wyemitowano hipoteczne listy zastawne o wartości zaledwie 5 mln PLN. Ważniejsze było jednak to, że niezależnie od tak małej kwoty, emisja udowodniła, że bank hipoteczny może skutecznie działać w ramach uchwalonej w 2007 r. Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych

krysiak.zbigniew.01.100xWysoki poziom kredytów hipotecznych w portfelach banków ma od szeregu lat istotny wpływ na ich decyzje i zachowania biznesowe. Przez wiele lat od transformacji po 1989 roku zagadnienie finansowania nieruchomości przez banki nie było doceniane, wręcz często nie przypuszczano, że może to być jeden z kluczowych i strategicznych obszarów ich działalności. Dopiero po 2002 roku odnotowuje się silny wzrost wartości portfela kredytów hipotecznych i trwa on do tej chwili.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych

czerkas.krzysztof.01.100xRynek nieruchomości komercyjnych w Polsce rozwija się od końca 1990 r., a więc od początku tzw. transformacji ustrojowej i praktycznie już od tego momentu zauważalny jest wzrost liczby i wartości transakcji. Proces ten szczególnie nasilił się po roku 2004, a więc po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Rozwój rynku nieruchomości jest wypadkową wielu uwarunkowań, głównie ekonomicznych, prawnych, finansowych, instytucjonalnych, a nawet politycznych. Uwarunkowania wyznaczają klimat inwestycyjny w danym kraju, oddziaływający na rynek nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Bezpieczeństwo portfela. Zabezpieczeń hipotecznych w świetle nowych rekomendacji nadzorczych

furga.jacek.03.100xZgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w dniu 29 lipca 2010 r. opublikowany został na stronie internetowej KNF projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie. Na przyspieszenie działań KNF decydujący wpływ miał, z jednej strony, znaczny wzrost hipotecznej akcji kredytowej banków w drugim kwartale 2010 roku, a z drugiej – nadal mała przejrzystość i przewidywalność rynku nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Odpowiedzialne kredytowanie i odpowiedzialne korzystanie z kredytów hipotecznych – inicjatywa komisji europejskiej

meluch.boleslaw.01.100xW komunikacie z 4 marca 2009 r. dla Rady Odnowy Gospodarczej, Komisja Europejska ogłosiła, iż zaproponuje instrumenty odpowiedzialnego kredytowania i korzystania z kredytów. Wcześniej, w grudniu 2007 r., opublikowana została Biała Księga Integracji Rynków Hipotecznych w Unii Europejskiej, która identyfikowała tematy bezpośrednio odnoszące się do odpowiedzialnego kredytowania i korzystania z kredytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Popularne metody oceny efektywności inwestowania w nieruchomości

zabielski.mariusz.01.100xPodjęcie decyzji inwestycyjnej na rynku nieruchomości zależy od wielu czynników, zarówno rynkowych (zewnętrznych), jak i tych związanych z samą specyfiką nieruchomości (wewnętrznych). Ich dogłębna analiza pozwala na ocenę efektywności inwestycji, na podstawie której inwestor w głównej mierze podejmuje decyzję o zainwestowaniu w nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Raporty: Raport Amron – Sarfin II kwartał 2010 r.

ZBP.kwadrat.01.150xamron.01.100xPrezentujemy obszerne fragmenty czwartej już edycji raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, publikowanego przez Związek Banków Polskich, opracowanego przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFIN. Raport dotyczy tego, co wydarzyło się w II kwartale 2010 roku i całym minionym półroczu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Przegląd: li[piec – wrzesień 2010

Konferencja „Biurowce w Polsce 2010”

Popyt na powierzchnie biurowe wraca i ten sektor rynku nieruchomości powoli odrabia straty, jakie poniósł w wyniku globalnego spowolnienia gospodarczego w 2008 r. W roli hamulca wciąż występują jednak banki, które udzielanie kredytów na nowe inwestycje uzależniają od odpowiedniej ilości podpisanych umów przednajmu – tak w skrócie można podsumować gorące dyskusje podczas konferencji „Biurowce w Polsce”, zorganizowanej przez firmę Nowy Adres S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Sprawozdania: Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP w I połowie 2010r.

Aktywność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich w omawianym okresie koncentrowała się na działaniach mających na celu zwiększenie dostępności usług bankowych oraz wypracowanie propozycji służących stabilizacji rynku finansowania nieruchomości w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Konferencje i szkolenia: Sprawozdanie z VI Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej – cz. 2

fn.2010.k3.foto.084.a.200xVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r. Część 1 sprawozdania, z pierwszego dnia obrad, opublikowaliśmy w nr 4 kwartalnika z 2009 r. Tuż przed kolejnym Kongresem, który odbędzie się w dniach 25-26 listopada br. w Hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą, tytułem przypomnienia, przedstawiamy dalszy ciąg relacji – z drugiego dnia debaty.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1