Sprawozdania: Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP w I połowie 2010r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Aktywność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich w omawianym okresie koncentrowała się na działaniach mających na celu zwiększenie dostępności usług bankowych oraz wypracowanie propozycji służących stabilizacji rynku finansowania nieruchomości w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce

Analizowane były następujące projekty

UBEZPIECZENIA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Związek Banków Polskich zaproponował zorganizowanie roboczego spotkania z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów, poświęconego przygotowaniu propozycji instrumentów minimalizujących skutki ewentualnej zmiany sytuacji makroekonomicznej i jej konsekwencji dla rynku finansowania nieruchomości, z uwzględnieniem stosowania ubezpieczeń, gwarancji dla kredytów hipotecznych.

Ustalony został zakres prac zespołu, którego celem ma być badanie produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki w zakresie kredytów mieszkaniowych. Taki zakres danych został wdrożony w SARFIN i podlega wymianie między bankami, dzięki czemu nie muszą one wydawać dodatkowych środków na badanie podstawowych parametrów dotyczących produktów ubezpieczeniowych.

INDEKS DOSTĘPNOŚCI KREDYTOWEJ

Stworzono koncepcję budowy Indeksu Dostępności Kredytowej dla Polski i województw, w podziale na oprocentowanie wg rodzaju waluty, LTV, minimum socjalnego, średnich zarobków branych pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta. Wstępne wyniki były publikowane na łamach kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. Zebrane zostały dane do wyliczania ww. indeksu, który umożliwia obliczanie średniej zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców na podstawie określonych cech produktów bankowych i z uwzględnieniem podziału na województwa. Dzięki niemu możliwe będzie odnoszenie się do wskaźnika referencyjnego.

NOWY STANDARD RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Komitet oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wspólnie przygotowały zaktualizowany standard wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia hipotecznego (KSWS3), który został zaakceptowany przez środowisko rzeczoznawców i sektor bankowy. W ramach prac nad nowym standardem ustalono zasady współpracy poprzez szkolenia certyfikowane przez ZBP. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w maju br. Przeszkolono już prawie 300 osób z 7 edycji, z czego 60 z pierwszej, drugiej i trzeciej edycji zdało pozytywnie egzamin, uzyskując certyfikat. Planuje się przeszkolić ok. 1,5 tys osób, zgodnie z oczekiwaniami banków, z zakresu wyceny nieruchomości. Dzięki nim transakcje na rynku nieruchomości będą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI