fn.2009.k4.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2009)

  • Z kryzysu należy wyciągać wnioski na przyszłość
  • Potencjalne kierunki zmian w finansowaniu społecznego budownictwa na wynajem
  • Wykorzystanie ubezpieczenia do zabezpieczania różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości
  • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFIN

FN 2009/10-12 (październik – grudzień 2009)

FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Konferencje i szkolenia: Sprawozdanie z VI Kongresu Finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej – cz.1

k.fn.21.2009.foto.82.200xVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r., potwierdził i ugruntował swoje znaczenie jako forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości: Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, środowiska bankowego, reprezentowanego zarówno przez Związek Banków Polskich, jak i przedstawicieli większości banków aktywnych na polskim rynku, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, przedstawicieli sektora pośredników kredytowych i w obrocie nieruchomościami, reprezentacji środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz przedstawicieli środowiska deweloperskiego, a także asocjacji bankowych Europy. Intencją Kongresu było zaprezentowanie osiągnięć i problemów związanych z szeroko rozumianą polityką finansowania mieszkalnictwa w dobie kryzysu finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

ABC Finansowania Nieruchomości: elementy kształtujące wysokość marży w kredytach hipotecznych

lukasiewicz.aleksandra.01.100xOprocentowanie kredytu
hipotecznego jest, oprócz prowizji przygotowawczej, kosztów zabezpieczeń oraz kosztu wcześniejszej spłaty i przewalutowania – z tym, że nie zawsze te dwie operacje są przez kredytobiorcę przeprowadzane i nie zawsze są dodatkowo płatne – jego głównym kosztem. Kredyty hipoteczne w Polsce oprocentowane są wg stopy zmiennej, a pojedyncze oferty stałej stopy nie spotkały się z zainteresowaniem rynku i miały bardziej charakter marketingowy. Zmienna stopa oprocentowania składa się z sumy części stałej w postaci marży kredytowej oraz części zmiennej, czyli stopy referencyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Badanie zdolności kredytowej okiem prawnika

obzejta.lukasz.01.100xBadanie zdolności kredytowej to pojęcie, które na trwałe zadomowiło się w dzisiejszej rzeczywistości. Powodem jest fakt, iż coraz więcej osób żyje na kredyt. Zatem każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, ma własne wyobrażenie o tym, czym jest badanie zdolności kredytowej. Lekarz, hydraulik, pilot samolotu oraz… prawnik. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób instytucje badania zdolności kredytowej postrzegają prawo i prawnicy.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Potencjalne kierunki zmian w finansowaniu społecznego budownictwa na wynajem Warunki implementacji rekomendacji w raporcie ekspertów Banku Światowego – „Rynek społecznego budownictwa na wynajem w Polsce, proponowane rozwi

meluch.boleslaw.01.100xNiniejszy artykuł jest próbą wskazania warunków wprowadzenia nowego programu społecznego budownictwa czynszowego w Polsce, którego wstępne założenia zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury na początku grudnia 2009 r. Ponieważ założenia odwołują się do raportu Banku Światowego, który został opracowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, „Rynek społecznego budownictwa na wynajem w Polsce, proponowane rozwiązania”, warto przypomnieć podstawowe tezy tego raportu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Zagrożenia i metody minimalizacji ryzyka w ramach inwestycji na rynku nieruchomości finansowanych metodą project finance

chmielewska.mulka.agnieszka.01.100xProject finance to innowacyjna metoda finansowania, która została wykorzystana w wielu projektach korporacyjnych (tj. Euro Disneyland czy Eurotunnel). Coraz częściej project finance staje się bardziej preferowaną metodą finansowania niż konwencjonalne źródła kapitału.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Przedkontraktowe obowiązki informacyjne kredytodawców hipotecznych – aktualne regulacje i planowane inicjatywy

wachnicka.agnieszka.01.100xInformacje przedkontraktowe w kredytowych usługach finansowych odgrywają istotną rolę zarówno dla kredytobiorców, jak również instytucji kredytujących. Pierwszym umożliwiają dokonywanie świadomego wyboru usług kredytowych, dając szansę porównania ofert, dla drugich natomiast stanowią istotne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym, ograniczając prawdopodobieństwo niedopasowania sprzedawanych usług do oczekiwań i możliwości finansowych kredytobiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Wykorzystanie ubezpieczenia do zabezpieczania różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości

kowalczyk.patrycja.01.100xŚwiatowy kryzys finansowy spowodował, że wiele inwestycji (szczególnie na rynku nieruchomości), które były zaplanowane, nie zostaną zrealizowane w ogóle, bądź realizacja ich będzie tylko częściowa. Ponadto spora część inwestycji już rozpoczętych została wstrzymana.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: (Po)kryzysowe rozważania o mieszkalnictwie w Polsce

furga.jacek.03.100xDobre zamknięcie roku 2009 – pod takim tytułem zaprezentowany został na ostatniej ubiegłorocznej konferencji prasowej Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, zamykający rok 2009 grudniowy Monitor Bankowy, wydawany cyklicznie przez Związek Banków Polskich we współpracy z Pentor Research International. Grudniowy pomiar koniunktury w bankowości PENGAB wykazał nie tylko utrwalone systematyczne wzrosty dla poszczególnych obszarów bankowości, lecz również wysoki poziom optymizmu bankowców przy formułowaniu prognoz na rok 2010. Trzech na czterech bankowców optymistycznie patrzyło na nadchodzący rok. Obawy co do nadchodzących wydarzeń miał tylko co piąty badany. Tak wysoki poziom pozytywnych odczuć był najwyższy w historii badań Monitora Bankowego, z wyjątkiem roku 2007.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Polacy coraz bardziej zadłużeni

hildebrand.mariusz.01.100xDane zawarte w najnowszym raporcie InfoDług świadczą o wzrastającym zadłużeniu Polaków. Zwiększyła się zarówno liczba dłużników, jak i kwoty zobowiązań. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., będące autorem publikacji podaje, że aż 1,62 mln osób nie spłaca swoich zobowiązań finansowych, a łączna kwota przeterminowanych płatności to 14,31 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Raporty: Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości amron-sarfin

zbp.01.100xamron.01.100xW trakcie odbywającego się w dniach 26-27 listopada 2009 roku VI Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowowschodniej, Związek Banków Polskich zaprezentował pierwszy „Ogólnopolski Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”. Przygotowując go, wykorzystano dane gromadzone przez banki w systemach AMRON i SARFiN, a także publikowane przez GUS, ANR i BGK. To bardzo potrzebna i oczekiwana przez wiele środowisk publikacja. ZBP zapowiada, że raport AMRON – SARFiN będzie prezentowany regularnie, co kwartał. Jego obszerne fragmenty zamierzamy publikować na łamach „Finansowania Nieruchomości”. Oto zatem pierwszy z nich – poświęcony przede wszystkim sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: (Po)kryzysowa kondycja firm deweloperskich w Polsce

sieminska.ewa.01.100xPolska – jak wskazują eksperci oraz potwierdzają najnowsze wyniki gospodarcze opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny – w znacznie łagodniejszym stopniu niż gospodarki innych krajów została dotknięta skutkami globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przyglądając się jednak dokładniej różnym sferom aktywności gospodarczej można zauważyć, iż jedne radzą sobie w trudniejszych warunkach rynkowych lepiej niż inne. Inwestowanie na rynku nieruchomości należy do tych dziedzin gospodarki, które są obarczone wieloma rodzajami ryzyka, ujawniającego się z dodatkową siłą w warunkach ekstremalnych, wymagając od uczestników rynku szczególnej ostrożności.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

FN 2010/k1 (styczeń – marzec 2010)

fn.2010.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń – marzec 2010)

  • System AMRON na rynku nieruchomości. Rozmowa z Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, prezesem Centrum AMRON.
  • Hedoniczne indeksy cen dla mieszkań Warszawy
  • AMRON dla rzeczoznawcy majątkowego?
  • Rekomendacje mieszkaniowe w Związku Banków Polskich

Polecamy także archiwalne wydania kwartalnika Finansowania Nieruchomości: Archiwum FN.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1