Rynek Finansowy Nieruchomości: Nowa Ustawa przeciwko dłużnikom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

hildebrand.mariusz.01.100xObecnie w Sejmowej Komisji Gospodarki trwają prace nad nową ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych. Mają one na celu wprowadzenie szeregu udoskonaleń do aktualnie obowiązujących przepisów, ustanowionych w 2003 r. Dzięki nowym zasadom ma zostać ulepszony system wymiany informacji gospodarczej w Polsce.

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu InfoMonito BIG SA

Przekształcenia prawne w tym obszarze wpłyną przede wszystkim na działalność Biur Informacji Gospodarczej. Umożliwią BIG-om m.in. przetwarzania danych archiwalnych dla celów statystycznych. Dzięki temu Biura Informacji Gospodarczej będą mogły tworzyć analizy dotyczące wiarygodności płatniczej podmiotów obrotu gospodarczego. Proponowane zmiany powinny również zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i ułatwić odzyskiwanie zaległych płatności.

Do tej pory informacje o konsumentach przekazywać mogły do BIG-ów banki, firmy pożyczkowe, finansowe, leasingowe, telekomy, zakłady ubezpieczeń, firmy dostarczające energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, dostawcy internetu, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy w zakresie określonym w ustawie o Funduszu Alimentacyjnym. Wpisanie dłużnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą do ewidencji biur informacji gospodarczych jest możliwe pod warunkiem, że zaległość wynosi minimum 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł (w przypadku przedsiębiorcy) i termin jej wymagalności minął co najmniej 60 dni wcześniej. Dodatkowym wymogiem jest konieczność wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty listem poleconym z informacją, że dane na temat jego zadłużenia zostaną przekazane do biura informacji gospodarczej – czyli do BIG.

Niezwykle istotne jest dla nas rozszerzenie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI