eds.2010.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2010)

  • Temat numeru: Partnerstwo publiczno-prawne
  • Banki wspierają inwestycje komunalne.
  • Wielka grecka tragedia finansowa: Kultura i tradycja, podobnie zresztą jak kreatywna księgowość, nie uchroniły Grecji od zapaści finansowej.
  • Komitety monitorujące: Monitorowanie programów operacyjnych w ramach RPO.

EDS 2010/01-03 (styczeń – marzec 2010)

EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Temat numeru: Samorząd terytorialny w mechanizmie polityki publicznej

eds.2010.01.k1.foto.14.a.250xRelacje między rządem a samorządem tworzą w istocie system współrządzenia państwem. Samorząd bowiem jest – z mocy prawa – związkiem społeczności lokalnych bądź regionalnych, uczestniczących w sprawowaniu władzy publicznej i kierujących oraz zarządzających zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Temat numeru: Spółka celowa w strukturze PPP

eds.2010.01.k1.foto.21.a.200xUstawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dopuszcza tworzenie podmiotów obrotu gospodarczego w formie spółki na podstawie art. 14 ust. 1: „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem”.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Temat numeru: Politycznie podejrzane partnerstwo

eds.2010.01.k1.foto.27.a.250xUstawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma już pięć lat. W tym czasie politycy dwukrotnie przymierzali się do nowelizacji przepisów, choć ostatecznie zmieniono je tylko raz. Jednak przez pół dekady funkcjonowania przepisów nie powstała żadna inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ustawa ma jedną wadę, którą trudno usunąć: sprawę PPP upolityczniono. Stała się elementem kampanii politycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Nowoczesny samorząd: Najlepsze praktyki zarządzania w JST Trzy krytyczne czynniki sukcesu

eds.2010.01.k1.foto.36.a.250xKtoś mądry powiedział: „Zmiana nie jest konieczna, bowiem przeżycie nie jest obowiązkowe”. Warto wyjaśnić, dlaczego jest to prawda – prawda w rządach, w samorządach, w biznesie i w życiu każdego z nas. Skupię się na kontekście samorządowym, aczkolwiek – w sensie stosowania najlepszych praktyk zarządzania – nie różni się on specjalnie od innych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Źródła finansowania: Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych Rząd i Sejm wspierają samorządy

eds.2010.01.k1.foto.43.a.200xPo prawie półtora roku gminy doczekały się kolejnych zmian w przepisach dotyczących ich funkcjonowania. 19 lutego 2010 roku Sejm przyjął projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeżeli akt ten wejdzie w życie, gminy będą mogły odzyskiwać zaległe płatności poprzez wpisanie każdego dłużnika do baz biur informacji gospodarczej (BIG).

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Unia: Wielka grecka tragedia finansowa

eds.2010.01.k1.foto.54.a.250xGrecja to kraj o bez wątpliwie największej tradycji i kulturze w całej Unii Europejskiej. Jest uznawany za kolebkę cywilizacyjną krajów zachodnich. Od 1981 r. Grecja jest członkiem Unii Europejskiej. Początek drugiej dekady XXI wieku to ponowne zainteresowanie sytuacją w tym kraju, jednak nie z powodu bogatej historii, lecz z uwagi na kreatywną statystykę sytuacji gospodarczej. Czy krajem o tak wielkim wkładzie w rozwój cywilizacyjny świata rządzi wszechobecna w XXI wieku spekulacja? Czy jest to problem tylko Grecji, Unii Europejskiej, a może i całego świata?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Doradzamy i informujemy: Komitety monitorujące

eds.2010.01.k1.foto.58.a.250xWdrażanie funduszy europejskich odbywa się za pomocą programów operacyjnych (krajowych i regionalnych). Skuteczność tego procesu, jego efektywność oraz zgodność z harmonogramem jest oceniana przez właściwe komitety monitorujące. Dla oceny postępów w realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) powołany został Komitet Koordynacyjny, natomiast w celu monitorowania implementacji poszczególnych programów operacyjnych (PO), w tym regionalnych programów operacyjnych (RPO) ustanowiono komitety monitorujące.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Realizacja inwestycji: Rozliczanie projektów UE w perspektywie lat 2007–2013 Sezamie otwórz się…

europejska.grupa.doradczas.Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju oraz przyjętą przez rząd Polski Strategią Rozwoju Kraju wszyscy potencjalni beneficjenci funduszy europejskich, w tym Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Społecznego powinni ostatecznie rozliczyć swoje projekty do 2015 r. Zanim to jednak nastąpi po euforii otrzymanych środków finansowych w ramach różnych programów operacyjnych należy te środki prawidłowo wydać.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1