Redaktor Naczelny EDS: styczeń – marzec 2010 – Nowe otwarcie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

malek.maciej.01.100xWiosna, nowe wyzwania, nowe nadzieje - także dla Zespołu, którym mam przyjemność od niedawna kierować. Numer w przeważającej mierze zaplanował mój poprzedniki, któremu w tym miejscu dziękuję - również w imieniu Wydawcy.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny „Europejskiego Doradcy Samorządowego”

Dotychczasowa formuła pisma pozostaje bez zmian, z tym jednak zastrzeżeniem, że inspirowani Waszymi uwagami i sugestiami zgłaszanymi podczas ubiegłorocznego cyklu konferencji, będziemy szczególną wagę przykładać do praktycznych aspektów naszych publikacji, tak aby miały walor informacyjny i edukacyjny jednocześnie. Idąc tym tropem, prezentujemy jako temat numeru partnerstwo publiczno-prywatne. Wypowiadają się, analizując różnorakie związane z nim kwestie, praktycy, naukowcy, publicyści i prawnicy. Dotychczasowe nie najlepsze doświadczenia z wdrażaniem tej formy realizacji projektów samorządowych do powszechnej praktyki dowodzą, że wiele barier nadal czeka na usunięcie, tak w sferze regulacji normatywnych, podziału zadań i kompetencji, jak finansowo organizacyjnego obudowania podejmowanych przedsięwzięć. Doświadczenia gminy Lesznowola, jeśli potraktować je jako studium przypadku, warte są upowszechnienia, szczególnie w odniesieniu do prawnych podstaw ich konstruowania. Skoro w krajach starej Unii ta forma wypełniania zadań publicznych sprawdziła się w wymiarze ekonomicznym, organizacyjnym, finansowym i społecznym (piszą o tym obszernie Irena Herbst i Katarzyna Duczkowska-Małysz), być może warto te doświadczenia upowszechnić i przeszczepić na nasz grunt.

Istotne novum stanowi obecność na łamach EDS-u „Kuriera Finansowego”, który zachowując swoją autonomię, stanowi jednocześnie wzbogacenie naszej oferty. W doborze tematów i formach prezentacji spodziewajcie się Państwo niespodzianek, w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Czekamy na Wasze listy i opinie, w przekonaniu, że dobrze redagowany magazyn to taki, w którego kształtowaniu aktywnie uczestniczą Czytelnicy, bez których nasza praca nie miałaby sensu. Szczególnie wiele obiecujemy sobie po Państwa uwagach na temat oferty kierowanej do samorządów, jednostek współpracujących i osób fizycznych przez podmioty działające na rzecz podniesienia kultury i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, egzekwowania należności czy wreszcie weryfikowania rzetelności potencjalnych partnerów i kontrahentów. Spodziewana nowela ustawy o informacji gospodarczej ułatwi samorządom korzystanie z nowych narzędzi kierowanych wprost do Was. Tematykę tę przybliżają prezentacje BIK-u i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, które z pewnością okażą się przydatne.