NBS 2018/10

NBS 2018/10

Bankowość Spółdzielcza: Wyzwania wynikające z projektu nowej Rekomendacji S

W sierpniu br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt nowej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Warto odnotować, że pojawił się on relatywnie późno, gdyż założenia do nowego jej brzmienia ukazały się już na początku 2016 r. i od tego czasu trwały prace nad tekstem rekomendacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: O modelu biznesowym bankowości spółdzielczej – suplement do dyskusji

Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych była dyskusja dotycząca zmian modeli biznesowych polskiego sektora spółdzielczego. Choć rozważania były wielowątkowe, mogą budzić pewien naturalny niedosyt, co z pewnością było spowodowane ograniczeniami czasowymi. W sposób szczególny brakowało szerszej wymiany poglądów dotyczących skonkretyzowania nowych dróg rozwoju biznesowego tej części rynku finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Działać z wyprzedzeniem

Uczestniczy tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych w wystąpieniach plenarnych, dyskusjach panelowych oraz kuluarowych poszukiwali odpowiedzi na zasadnicze dla przyszłości sektora pytanie – w jaką stronę powinien ewoluować model biznesowy banków spółdzielczych, aby sprostać rosnącej konkurencji oraz współczesnym wyzwaniom rynkowym, a jednocześnie stawić czoła nieustannie modyfikowanym wymogom regulacyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Cyfryzacja to szansa a nie wyrok

Digitalizacja gospodarki nie oznacza końca bankowości relacyjnej, stanowi natomiast impuls do refleksji nad docelowym modelem działania lokalnych instytucji finansowych. Przemyślana automatyzacja, obejmująca w pierwszej kolejności procesy backoffice’owe i proste usługi finansowe nie tylko nie osłabi kluczowej przewagi spółdzielców, ale stwarza całkiem nowe możliwości podtrzymywania więzi z klientem. Poczesne miejsce w procesie cyfrowej transformacji przypada bankom zrzeszającym – powinny one przyjąć rolę fintechów, świadczących usługi dla przynależnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Raport NBS Płatności cyfrowe w bankach spółdzielczych: Czas obrać kurs na MŚP

Nabierająca wciąż tempa transformacja sektora finansowego nie pozostawia wątpliwości, iż pojęcie business as usual przeszło bezpowrotnie do historii. Ekspansja fintechów, aktywnie wspierana przez wspólnotowe regulacje otwierające rynek dla podmiotów trzecich, ewolucja potrzeb i oczekiwań współczesnych konsumentów czy też gruntowna przebudowa modelu wsparcia rolnictwa i drobnej przedsiębiorczości ze środków unijnych to czynniki skłaniające do refleksji nad polityką produktową również w lokalnych instytucjach finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Banki i rolnictwo: Pomoc dla przedsiębiorstw grup producenckich

Banki spółdzielcze są wprawdzie niewielkimi, lecz nowoczesnymi jednostkami wsparcia gospodarki rolnej. Jako jedyne w Polsce wyspecjalizowały się w obsłudze podmiotów z obszaru rolnictwa. Zajmują się też finasowaniem szeroko rozumianego przetwórstwa rolnego. Ta skądinąd potrzebna społecznie specjalizacja powoduje jednakże, że są szczególnie uzależnione od podlegającej koniunkturze gospodarki rolnej. Są więc niezwykle wyczulone na problemy, które dotykają szeroko rozumiany sektor agro.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Najbezpieczniejszy kwartał od 10 lat

W II kw. 2018 r. Polacy zastrzegli w bankach ponad 37 tys. zgubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to trzeci najlepszy wynik w historii. Regularnie rosnąca liczba zastrzeżeń zdecydowanie zwiększa skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. W okresie kwiecień-czerwiec 2018 r. podjęto tylko 1043 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

TECHNOLOGIE – DELL EMC: Nowoczesny bank spółdzielczy w dobie transformacji cyfrowej

Technologie zmieniają wszystkie obszary handlu i usług. Branża bankowości i finansów już dziś należy do awangardy adaptacji nowoczesnych technologii i służy jako przykład transformacji cyfrowej. Specyfika tego rynku wymaga współpracy z najbardziej kompetentnymi partnerami IT, którzy są w stanie zidentyfikować potrzeby banków w dobie transformacji cyfrowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Wydarzenia: Odpowiedzialność i dobro wspólne to nasze motto: Niezmiennie od 120 lat

Chcielibyśmy, żeby za trzydzieści, pięćdziesiąt lat Polacy mogli korzystać z tego szczególnego dorobku wielu pokoleń, jakim jest nasz bank oraz inne lokalne instytucje finansowe – zadeklarował podczas obchodów 120-lecia istnienia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej jego prezes, Bartosz Kublik. 5 października br. na rocznicową galę zjechało do Ostrowi Mazowieckiej blisko trzystu gości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1