Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Zagrożenia i możliwości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W trakcie wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele uwagi poświęcono m.in. wyzwaniom biznesowym, jakie na rynku usług finansowym stawia rosnąca konkurencja. Czy banki spółdzielcze potrafią działać razem? Jaka jest dziś ich sytuacja na rynku?

Bohdan Szafrański

Bankowość spółdzielcza to część sektora bankowego i również z tej perspektywy trzeba oceniać jej sytuację. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, zwrócił uwagę, że dziś niezbędne jest zmodyfikowanie polityki państwa w stosunku do całego sektora bankowego. Wariantem rozwoju, do którego należałoby dążyć to przyspieszenie. Tylko w ten sposób polski sektor bankowy może doganiać bankowość europejską. Jeśli przyjmiemy kontynuację i zachowanie obecnego tempa rozwoju, to za kilka lat nasz sektor bankowy straci zdolność do finansowania rozwoju. Dlatego też ZBP skierował na ręce członków Komitetu Stabilności Finansowej opracowanie, w którym zwrócono na to uwagę.

Prezes ZBP dodał, że środowisko martwi również to, iż część banków spółdzielczych nie przystąpiła do systemów ochrony instytucjonalnej IPS. Wiąże się to z ewentualnymi zagrożeniami dotyczącymi ich stabilności finansowej. Dla pozostałych banków kłopoty nawet jednego z nich mogłyby się wiązać ze stratami, choćby wizerunkowymi, dla całego sektora. Dlatego też związek wnioskował o rozważenie wzmocnienia instytucjonalnych systemów ochrony o dodatkowe możliwości ewentualnego zasilenia ich uczestników, gdyby wystąpiła taka konieczność.

Stan, problemy i zagrożenia

 Jak stwierdziła Anna Trzecińska, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, w Polsce funkcjonuje dziś 550 banków spółdzielczych, dysponują one ponad 120 mld zł aktywów. To w całości polski kapitał, co powinno być częściej podkreślane. Jednak to tylko 7% aktywów całego naszego sektora bankowego. Przykładowo – we Francji aktywa spółdzielcze stanowią ponad 50%, w Austrii 30%, a w Niemczech 20%, co pokazuje, że w naszym kraju jest jeszcze duży potencjał rozwojowy dla tego sektora. Bieżący rok jest istotny dla bankowości spółdzielczej, a w pewnym sensie nawet przełomowy, bo pod jego koniec wygasną dotychczasowe umowy zrzeszeń. Zakończy się pierwszy etap trwającego od ponad trzech lat tworzenia nowych struktur, a w szczególności systemów ochrony instytucjonalnej. Dotychczasowe doświadczenia z tym związane NBP ocenia pozytywnie. Wskazuje to na skuteczność wprowadzonych mechanizmów, zwłaszcza stabilnościowych.

W ostatnich latach wzrasta udział sektora w finansowaniu jednostek samorządowych. Pod koniec pierwszej połowy br. wynosił 19%, a w poprzednim roku jedynie 14%. Jeśli chodzi o depozyty jednostek samorządowych, to instytucje spółdzielcze zgromadziły prawie 30% całości takich zdeponowanych w bankach środków. Świadczy to o wysokim stopniu zaufania do bankowości spółdzielczej. Banki spółdzielcze mają też duży udział, bo na poziomie 56%, w kredytowaniu rolników.

Zdaniem wiceprezes NBP „lokalność” powinna zyskiwać dziś na znaczeniu. Jedna trzecia placówek bankowych w naszym kraju należy obecnie do banków spółdzielczych, a ich liczba spada wolniej niż w przypadku banków komercyjnych. To oczywiście duża wygoda dla klientów, choć i obciążenie dla sektora. Banki spółdzielcze pełnią istotną funkcję na rynku finansowym, ale są bardzo wrażliwe na niskie stopy procentowe, co wynika ze struktury aktywów oraz pasywów, jak i dużego znaczenia wyników odsetkowych. Choć, co trzeba podkreślić, wyniki odsetkowe stopniowo się poprawiają. Po długim okresie z niskimi stopami procentowymi może nastąpić zmiana. Niepokoi to, że większe banki spółdzielcze zaangażowały się w akcję kredytową dla przedsiębiorstw, a jednocześnie niskie jest pokrycie kredytów odpisami.

Anna Trzecińska wymieniła strukturalne słabości banków spółdzielczych i trudności w utrzymaniu ich dotychczasowych modeli biznesowych. Jest to m.in. związane z erą otwartej bankowości. Dlatego namawiała obecnych na forum przedstawicieli banków, które nie podjęły jeszcze decyzji do szybkiego wyboru drogi biznesowej, zwłaszcza przez tych 50 banków pozostających nadal poza strukturami ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI