Edukacja finansowa: Współpraca w edukacji przynosi efekty

Edukacja finansowa: Współpraca w edukacji przynosi efekty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie" to jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju, określonych w "Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 r.

Urszula Szulc
Warszawski Instytut Bankowości

Współpraca

Zaangażowanie społeczne, a tym samym edukacja w środowiskach lokalnych, są wpisane w fundamenty działania banków spółdzielczych. Można powiedzieć, że wynika to wprost z idei spółdzielczości, którą cechują: solidarność, samopomoc, bliskość, zaangażowanie społeczne. Wspieranie inicjatyw lokalnych, współpraca ze szkołami, uczelniami, organizacjami senioralnymi to dzień powszedni banku spółdzielczego. Jednak w działaniach edukacyjnych warto mieć szeroką perspektywę i podjąć współpracę w myśl hasła „Wspólną pracą a siłami zjednoczonymi”, którego autorem był nie kto inny, jak patron polskiej spółdzielczości – ksiądz Piotr Wawrzyniak.

BAKCYL

Przykładem współpracy ponad 150 banków, w tym 135 banków spółdzielczych, jest projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich. W trakcie wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych powitano w społeczności BAKCYLOWEJ i wręczono dyplomy „Banku Partnerskiego projektu BAKCYL” aż 70 bankom spółdzielczym, które dołączyły do projektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dyplomy wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Krzysztof Kokot, prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Zaangażowanie instytucji finansowych pozwala realizować podstawowe w projekcie BAKCYL działanie, czyli lekcje o finansach, prowadzone przez wolontariuszy z banków. Wspólnym wysiłkiem przeprowadziliśmy już ponad 5000 lekcji dla 115 tys. uczestników.

Wolontariusz w roli nauczyciela jest wyposażony przez Warszawski Instytut Bankowości w stale aktualizowane profesjonalne konspekty, ćwiczenia, materiały podsumowujące i powtórkowe dla uczniów, filmiki edukacyjne, quizy dydaktyczne. Materiały dydaktyczne projektu są konsultowane z zespołem ekspertów: dydaktykami, nauczycielami, ekspertami bankowymi. Do prowadzenia zajęć bankowcy są przygotowywani przez organizatora w trakcie szkolenia. Wtedy nabywają nauczycielskie know-how, ćwiczą prowadzenie lekcji BAKCYLA i nierzadko przełamują własne bariery. Kiedy w sali lekcyjnej stają przed uczniami z łatwością wprowadzają młodzież w świat realnych finansów oraz przyjazną bankowość. Dla uczniów każde takie zajęcia to kontakt ze specjalistą, który jest na bieżąco z tematyką finansów i bankowości, co jest bezcenne wobec zalewu reklam, różnorodności instytucji i firm na rynku finansowym czy stereotypów na temat bankowców. Na lekcjach BAKCYLA uczeń ma ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI