NBS 2018/09

NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

Przed nami kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, która tradycyjnie każdego roku odbywa się we wrześniu. Podobnie jak w latach poprzednich będzie to największa konferencja dla bankowości spółdzielczej organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS S.A. i SGB S.A. Jej partnerami są także: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 18 i 19 września.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Due diligence – czyli jak właściwie zbadać bank spółdzielczy?

W dobie integracji sektora bankowego należyte przeprowadzenie procesu łączeniowego wydaje się być kwestią fundamentalną. Ważność poprawnego zrealizowania tego postępowania jest nie tylko istotna dla samych banków, decydujących się na integrację. Odpowiednio przeprowadzona fuzja jest również kluczowa dla stabilizacji i wzmacniania sektora spółdzielczego, a także takich podmiotów, jak instytucje gwarantujące depozyty wspomagające płynność i wypłacalność czy też organy nadzorcze

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

BIK SA: Jakość akcji kredytowej banków spółdzielczych determinowana wielkością aktywów banku spółdzielczego

Banki spółdzielcze są ważną częścią systemu bankowego. Na koniec 2017 r. funkcjonowały 553 banki spółdzielcze, operujące w 4555 placówkach. Stanowią one łącznie blisko 40% sieci bankowej (dane KNF). Rozległość sieci daje bankom atut bliskości klienta. Udziały banków spółdzielczych w aktywach sektora bankowego i w akcji kredytowej wyglądają już jednak skromniej. Udział banków spółdzielczych w aktywach sektora bankowego wynosi 5,1%.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Gotówka do lamusa?

Niewątpliwie nowe reguły obsługi gotówki – wprowadzone Zarządzaniem nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – wprowadzają rewolucję w zakresie sprawozdawczości. Banki będą musiały podawać informacje o rodzajach posiadanych urządzeń, ich producentach, a także o liczbie egzemplarzy będących w użyciu w danej lokalizacji

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Czy strategiczny sojusz z dostawcą rozwiązań IT jest możliwy?

Strategiczne alianse nie należą w dzisiejszych czasach do rzadkości. Coraz szybsze tempo dokonujących się przemian i coraz bardziej skomplikowane otoczenie konkurencyjne często wymuszają poszukiwanie nowych, sprawnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Wspólnie realizowane projekty w strategicznych dziedzinach czy wykorzystywane rozwiązania technologiczne przez firmy, które na co dzień stanowią dla siebie konkurencję, nie powodują już wielkiego zdziwienia.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Poczta Polska Ochrona: Pion Poczta Polska Ochrona – tradycja i nowoczesność

Kadra wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony, w większości z uprawnieniami na posiadanie broni, tabor specjalistycznych pojazdów przystosowanych do przewozu pieniędzy i wartościowych przedmiotów oraz własna, największa w Polsce sieć Centrów Obsługi Gotówkowej – to jedne z wielu atutów Pionu Poczta Polska Ochrona (PPO), który działa w strukturach Poczty Polskiej. Specjalizuje się zarówno w przewozie i ochronie pieniędzy, jak też w obsłudze bankomatów i wpłatomatów oraz w ochronie i zabezpieczeniu technicznym obiektów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Samorząd: Nie tylko kredyt i pożyczka

Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji samorządowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla lokalnych włodarzy. Ograniczony wybór źródeł, relatywnie skąpe fundusze własne w przypadku najmniejszych gmin oraz przekazywanie samorządom coraz to nowych zadań przez administrację szczebla centralnego bez równoległego zapewnienia funduszy na ich wykonanie – wszystkie te czynniki sprawiają, że wójtowie i burmistrzowie coraz częściej sięgają po alternatywne metody zdobywania pieniędzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

SALTUS Ubezpieczenia – tradycja i zaufanie

Tradycja i zaufanie – to kluczowe wyznaczniki działalności SALTUS Ubezpieczenia. Doświadczenie rynkowe marki sięga 1995 r., a komplementarność jej oferty zapewniają połączone siły dwóch towarzystw ubezpieczeniowych: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Współpraca dwóch ubezpieczycieli w ramach jednej marki oraz doskonała oferta i wysoka jakość obsługi zapewniły SALTUS Ubezpieczenia ponad milion klientów indywidualnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Koncept-L: Kody kreskowe wkraczają do banków

Czy można zupełnie wyeliminować papierowy obieg dokumentów i w pełni zdać się na rozwiązania elektroniczne? Taka wizja wydaje się bardzo odległa, pomimo postępującego procesu cyfryzacji i coraz szerszego wypełnienia przestrzeni w naszym życiu nowoczesnymi technologami. Formalne podpisywanie umów (np. umów bankowych czy umów o pracę) i wszelkich dokumentów papierowych zdaje się pozostać na długo jeszcze naszą rzeczywistością

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Wydarzenia: Współpraca sektora bankowego ze szkołami wyższymi niezbędnym warunkiem rozwoju

To wielkie i niespotykane przedsięwzięcie powstało zasadniczo w wyniku buntu. Kiedy wszyscy mówili, że nie ma porozumienia między biznesem a uczelniami, wówczas pokazaliśmy, że jest to jak najbardziej realne – przypomniał podczas inauguracji tegorocznego spotkania koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Technologie: Platforma Publikator, czyli RegTech w praktyce

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Energetyka: Jak rozwiązać problem smogu na polskiej wsi?

Dyskusja o programie Czyste Powietrze, prezentacje dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w walce ze smogiem i dyskusja nt. kierunków rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce – to najważniejsze zagadnienia, jakie podejmą uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo. Konferencja odbędzie się w dn. 11-12 października w CWM Grodno k. Międzyzdrojów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2