NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2017):

 

Zobacz pełne wydanie pisma

NBS 2017/09

NBS 2017/09

Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Krajobraz po bitwie

Doroczne Forum Liderów Bankowości Spół­dzielczej, które przed nami, zwykle skłaniałoby do podejmowania w tym opracowaniu kwestii stano­wiących nie tyle odwzorowanie agendy merytorycz­nej najbliższego spotkania środowiska, ile nawią­zanie i rozwinięcie wszystkich tych kwestii, które ogniskują uwagę każdego banku spółdzielczego z osobna i sektora jako całości.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

Prawo: Bufor ryzyka systemowego w polskich bankach

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć poprawie ściągalności podatków i zmniejszeniu skali nadużyć fiskalnych w gospodarce. Działania te są związane z dążeniem rządu do zwiększenia należnych państwu dochodów budżetowych z podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu finansów publicznych oraz znalezienia środków na finansowanie programów uznanych przez rząd za priorytetowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

BS a społeczność lokalna: Był las…

Pomiędzy Czerskiem a Chojnicami lasów już nie ma. Gołoborza pełne martwych kikutów, setki tysięcy powalonych bezładnie kłód oraz zdewastowana infrastruktura: parkingi, przystanki, linie energetyczne i telekomunikacyjne – taki krajobraz jeszcze długi czas oglądać będą podróżni przemierzający Bory Tucholskie ponad trzydziestokilometrowym odcinkiem drogi krajowej nr 22. Nie ma najmniejszych wątpliwości: kataklizm, który kilka tygodni temu nawiedził te ziemie, będzie kładł się cieniem na kondycji całego regionu co najmniej przez najbliższe kilkanaście lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

Banki i Klienci: Czy czeka nas zapaść w finansowaniu rolnictwa?

Istotne poszerzenie listy składników mienia gospodarstwa rolnego niepodlegających egzekucji przewiduje obowiązujące od 2 sierpnia br. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Przedstawiciele sektora bankowego i eksperci rynku finansowego ostrzegają: utrudnienie dochodzenia roszczeń od gospodarstw rolnych obróci się przeciwko ich właścicielom, którzy mogą mieć odtąd utrudniony dostęp do finansowania kredytowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

Piąta edycja programu TalentowiSKO

W Program Edukacji Finansowej TalentowiSKO Banków Spółdzielczych zaangażować się nie jest trudno. Jego zadania wciągają jak dobry film czy ciekawa książka. Od czterech lat pasjonują się nimi nauczyciele, bankowcy oraz dzieci i młodzież z ponad 500 szkół w całej Polsce. Razem około 40 tys. uczniów. Właśnie rozpoczęła się piąta edycja programu – nowej odsłony szkolnych kas oszczędności prowadzonych w bankach spółdzielczych od pokoleń.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

POFOG: Jaki wpływ na banki spółdzielcze będzie miało nowe zarządzenie NBP regulujące postępowanie z gotówką?

W sierpniu ubiegłego roku opublikowano oczekiwane przez rynek Zarządzanie Nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki. Regulacje będą miały duży wpływ również na banki spółdzielcze.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

BlueNet: Matryca funkcji kontroli – wsparcie procesu kontroli wewnętrznej

W kwietniu bieżącego roku UKNF wydał nową Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Rekomendacja ta stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, które przedstawiają oczekiwania nadzorcy wobec banków w zakresie postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/09

Koncept-L: Automatyczna Identyfikacja – nowoczesne zarządzanie w Twoim Banku

Nowoczesny bank to miejsce, w którym wszystkie procedury – od obsługi klienta, po kontrolę stanów magazynowych – są wykonywane za pomocą innowacyjnych urządzeń. Ze względu na specyfikę sektora finansowego niezwykle ważne jest również spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości. Liderzy rynku są tego świadomi, dlatego – mając na uwadze zarówno potrzeby klientów, jak i pracowników – wyposażają swoje placówki w szybkie, niezawodne i zoptymalizowane rozwiązania do automatycznej identyfikacji (Auto ID).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2