nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

  • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
  • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
  • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
  • Świat nie kończy się na dotacjach
  • Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju
  • CSR - nasz chleb powszedni

NBS 2015/10

NBS 2015/10

Rynek finansowy: Współpraca banków spółdzielczych z regionalnymi funduszami poręczeniowymi wzmocnieniem bezpieczeństwa gospodarczego kraju

nbs.2015.10.foto.012.a.400xBanki spółdzielcze są szczególnymi podmiotami bankowymi. Instytucjami, które z jednej strony mają prawny status banku, czyli instytucji zaufania publicznego uprawnionej między innymi do przyjmowania depozytów oraz zarządzania nimi, z drugiej jednak – instytucjami mającymi co do zasady znaczące ograniczenie rozmiarów działalności tak w zakresie przedmiotowym, jak i terytorialnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Wydarzenia: Świat nie kończy się na dotacjach

nbs.2015.10.foto.020.a.400xNowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie oparta głównie na instrumentach zwrotnych, a w kolejnych transzach dotacje znikną niemal całkowicie – tę prawdę przypomniał podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Arkadiusz Lewicki. Nie kwestionując roli instrumentów bezzwrotnych w dotychczasowej działalności banków spółdzielczych, zmiana ta powinna wyjść spółdzielcom wyłącznie na dobre.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Opinie: Czy zmiana struktury organizacyjnej może podnieść efektywność banków spółdzielczych

nbs.2015.10.foto.040.a.267xPrawie od pięciu lat środowisko banków spółdzielczych emocjonuje się wdrożeniem dyrektyw CRR i CRD IV. Z tego powodu miały miejsca setki spotkań, w których wzięły udział prawdopodobnie tysiące osób. Czas, który został przeznaczony na spotkania, można liczyć w setki tysięcy osobogodzin. Koszt uczestnictwa w tych spotkaniach, przygotowania do nich jak również koszt kolejnych spotkań wynikających z tych wcześniejszych to zapewne grube dziesiątki milionów złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Prezentacja: Wielokanałowa Platforma Bankowości Cyfrowej w modelu SaaS odpowiedzią na bolączki sektora banków spółdzielczych

W wynikach badań, opublikowanych w maju 2013 r. w Monitorze Bankowym, przedstawiciele sektora wskazali największe słabości bankowości spółdzielczej. Najważniejsze z nich to: niskie kapitały własne, słabe zaplecze technologiczne przekładające się na niski poziom bankowości internetowej oraz ograniczenia w ofercie produktowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Opinie: Wspólne sprawy samorządów lokalnych i banków spółdzielczych

nbs.2015.10.foto.049.a.400xWyrazem zagwarantowanej w przepisach Konstytucji RP wolności działalności gospodarczej jest prawo do swobodnego1 podejmowania przedsiębiorczych działań i samodzielnego kreowania swojej aktywności w tym obszarze. Wyrazem tej swobody jest również prawo do dowolności form organizacyjno-prawnych przyjmowanych przez przedsiębiorców i dowolnego kreowania swojego uczestnictwa na rynku krajowym, w tym na rynkach lokalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Okiem praktyka: CSR – nasz chleb powszedni

nbs.2015.10.foto.053.a.267xModa na CSR wśród korporacji trwa w najlepsze. Tymczasem społeczna odpowiedzialność biznesu dla Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, podobnie jak dla innych spółdzielczych, to nic nowego. Od momentu swojego powstania kierujemy się zasadami, które w swojej działalności banki komercyjne w Polsce zaczęły wdrażać dopiero na początku lat 90. Tylko czy dla nich CSR oznacza to samo co dla spółdzielców? Niekoniecznie…

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Technologie: Płatności mobilne w Polsce

nbs.2015.10.foto.056.a.267xRynek płatności elektronicznych coraz bardziej zainteresowany jest kanałem mobilnym, i to nie tylko w zakresie podstawowych natywnych aplikacji bankowych instalowanych na telefonach komórkowych/smartfonach, ale także w zakresie szeroko rozumianych płatności mobilnych, zwanych też m-płatnościami. Są to rozwiązania wykorzystujące całkowicie różne technologie, ale łączy je to, że płatność dokonywana jest przez klienta za pomocą urządzenia przenośnego typu smartfon czy tablet.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1