Prezentacja: Poszukiwanie majątku dłużników – wierzytelności trudne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.10.foto.014.a.400xPoszukiwanie majątku nieuczciwego dłużnika jest sprawą wielowątkową i trudną. Zazwyczaj mamy do czynienia z "przeciwnikami" wytrawnymi, którzy legitymują się doświadczeniem w procederze ukrywania stanu posiadania.

Robert Nogacki,
radca prawny,
advisor Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec sp. z o.o.

Do klasycznych metod można zaliczyć przekazanie majątku bliskim, często za pomocą fikcyjnej umowy kupna-sprzedaży, obciążenie majątku innymi zobowiązaniami, częste zmiany rachunków bankowych, zakładanie kont na „słupy”, czyli podstawione osoby, fikcyjne rozwody przy wykazywaniu ogromnych obciążeń alimentacyjnych (mają priorytet w regulowaniu długów). Częsty jest transfer pieniędzy za granicę i kupno nieruchomości na spółkę zarejestrowaną w innym kraju.

Poszukiwania majątku można dokonywać na kilka sposobów: na własną rękę, przy pomocy firmy windykacyjnej (jednocześnie wywiadownia lub kancelaria prawna), poprzez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, z pomocą agencji detektywistycznej. Wybór określonego sposobu postępowania zależy od indywidualnych relacji, jakie zachodziły bądź zachodzą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, kwoty długu, determinacji wierzyciela itp.

Warto wspomnieć, iż w 2012 roku wartość nominalna wierzytelności przekazanych w Polsce do windykacji wyniosła ok. 19 mld zł, z czego ok. 9,4 mld zł stanowiły zakupy pakietów, a 9,7 mld zł segment inkasa.

Poważniejszy problem stanowią tzw. wierzytelności trudne. W kategorii kredytów trudnych mieszczą się zarówno wierzytelności wymagalne, a więc takie, których termin zapłaty już upłynął, jak i niewymagalne, a więc takie, których termin płatności przypada w bliższej lub dalszej przyszłości

Nie ma precyzyjnych statystyk, jeśli chodzi o wierzytelności trudne. Próbuje je kwartalnie oceniać Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Z danych dotyczących III kwartału 2013 roku wynika, iż zobowiązania z tytuł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI