nbs.2015.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2015):

  • Zgoda buduje - podpowiada Bartosz Kublik
  • Krzysztof Pietraszkiewicz: - Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań
  • Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym - Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.
  • Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce
  • Sprawy niezwykle ważne
  • Odpowiedzialność wpisana w tradycję

NBS 2015/09

NBS 2015/09

Bankowość spółdzielcza: Doroczna konferencja Forum Liderów Banków Spółdzielczych – edycja 2015

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Bankowość spółdzielcza: Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce

nbs.2015.09.foto.009.b.267xUstawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele modyfikacji do dotychczasowych rozwiązań, a także rozwiązania nowe. W świetle analizy jej przepisów trudno uznać ją za nową konstytucję bankowości spółdzielczej w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że jej głównym wyznacznikiem były regulacje UE, a literalnie dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Bankowość spółdzielcza: Sprawy ważne – refleksja niezależnego eksperta

nbs.2015.09.foto.023.a.267xJako przedstawiciele banków spółdzielczych często spotykamy się, by omówić sposoby reagowania na narzucane im obowiązki. Zwykle kończy się to opóźnioną, czasem nieco ograniczoną, tym niemniej nieuchronną realizacją zleconych zadań. W ostatnim czasie nowelizacja ustawy o bankach spółdzielczych określiła obowiązek wdrożenia systemu ochrony. Jest to tylko element zmian, który trzeba widzieć w kontekście szerszych wyzwań stojących przed sektorem banków spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Bankowość spółdzielcza: Strategiczne wyzwania

nbs.2015.09.foto.027.a.267xMinie niebawem 25 lat od przełomowych zmian na początku lat 90. XX w. w modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, którego symbolem było utworzenie niezależnych od BGŻ banków zrzeszających – GBW, BUG i GBP-Z. Potem było ich nawet kilkanaście, dziś pozostały dwa. Banków spółdzielczych było ponad 1600, teraz mamy ich 563. Pytanie brzmi – co dalej? Czy i jak będzie się rozwijał sektor bankowości spółdzielczej?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Prezentacja AMRON: Sektor spółdzielczy w AMRON

nbs.2015.09.foto.032.a.267xOrganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi (Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A.) doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest okazją z jednej strony do dokonania przez Centrum AMRON podsumowania aktywności sektora spółdzielczego w Systemie AMRON, a z drugiej – do bezpośrednich spotkań i rozmów dotyczących odbioru Systemu AMRON przez banki spółdzielcze i sposobów na bardziej efektywne korzystanie z możliwości Systemu.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze w świetle CSR

nbs.2015.09.foto.040.a.400xW obecnej rzeczywistości gospodarczej zaobserwować można rosnące zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Organizacje coraz częściej podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Banki spółdzielcze uczą o finansach: Chcemy, żeby nasi klienci byli świadomi

nbs.2015.09.foto.044.a.267xTakie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – ta maksyma, wypowiedziana przed wiekami przez jednego z najwybitniejszych mężów stanu w dziejach Rzeczypospolitej, Jana Zamoyskiego, znana jest chyba wszystkim. Mało kto pamięta, że owa ponadczasowa sentencja ma swój dalszy ciąg: Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Spółdzielczość: Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych jako fundament efektywnego modelu biznesowego

nbs.2015.09.foto.062.a.267xTe słowa wygłoszone przez francuskiego ekonomistę sto lat temu do dziś nie straciły na aktualności i znaczeniu. W ten sposób francuski lider ruchu spółdzielczego – chcąc podkreślić odrębność spółdzielni od spółki kapitałowej – nawiązywał do zasad, opracowanych przez pionierów spółdzielczych z Rochdale koło Manchesteru. Maria Dąbrowska – polska pisarka – mówiła natomiast: Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym, co odjąć miłości uduchowienie. Charles Gide, Maria Dąbrowska oraz wielu innych intelektualistów wiedziało, że w rodzącej się gospodarce rynkowej niezbędne są także przedsiębiorstwa nie nastawione wyłącznie na maksymalizację zysku i gromadzenie bogactwa dla samego siebie.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Bezpieczeństwo: Troska o dokumenty tożsamości jako podstawa bezpiecznej bankowości

nbs.2015.09.foto.076.a.400xPowszechnie w bankach możemy spotkać się z ostrzeżeniami dotyczącymi zasad korzystania z bankowości elektronicznej (m.in. nie zapisuj hasła, regularnie zmieniaj hasło dostępowe, nie przesyłaj bankowi kilku kolejnych kodów weryfikacyjnych, jeśli jesteś o to proszony w e-mailu, nie podawaj podczas logowania do bankowości elektronicznej danych osobowych), zasad dokonywania przelewów (np. niekorzystanie z funkcji kopiuj – wklej podczas przepisywania numeru rachunku bankowego).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Prezentacja: Bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnienie jego ciągłości działania w zasięgu każdego banku spółdzielczego

Centrum przetwarzania danych w nowopowstałej siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie, zaprojektowane i wdrożone przez firmę BlueNet, to przykład rozwiązania, które przy spełnieniu najwyższych standardów technologicznych i bezpieczeństwa jest dostosowane do potrzeb i możliwości instytucji. Integrator będzie świadczył ponadto kompleksowe usługi serwisowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Ryzyko w bankowości: Wiedza dzięki informacji

nbs.2015.09.foto.082.a.400xOstatni kryzys finansowy pokazał niezbicie, że pojawiające się ryzyka mogą zaskakiwać nawet najlepszych analityków. Może dlatego, że większość dostępnych danych bazuje na tym, co już się wydarzyło. Tymczasem zarządzanie ryzykiem znacznie jednak wykracza poza granice tego, z czym mamy do czynienia na co dzień, wymaga zaangażowania wyobraźni, znajomości zjawisk behawioralnych oraz wiedzy o tym, co dzieje się w innych instytucjach.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/09

Prezentacja: ZERTO Nr 1 w replikacji środowiska VMWare

nbs.2015.09.foto.098.b.400xABN AMRO Clearing przetwarza miliony transakcji finansowych rocznie. W celu minimalizacji ryzyka i sprostania wymaganiom zgodności z przepisami konieczne jest wydajne zarządzanie procesami ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz odzyskiwania awaryjnego. ABN AMRO Clearing od zawsze dysponował możliwością kontrolowania procesów BC/DR, jednak odbywało się to ręcznie. Nie stanowiło to problemu, dopóki firma posiadała zaledwie dziesięć maszyn wirtualnych (VM). Jednak gdy jej organizacja stawała się coraz bardziej złożona, wraz z nią powiększało się środowisko i obecnie setki VM wymagają stosowania procesów BC/DR. Procedury manualne, które sprawdzały się przy dziesięciu maszynach wirtualnych, nie nadają się do zarządzania setkami VM.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2