Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze w świetle CSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.09.foto.040.a.400xW obecnej rzeczywistości gospodarczej zaobserwować można rosnące zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Organizacje coraz częściej podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Sabina Załupska,
Bank Spółdzielczy w Limanowej

Działania w obszarze CSR od zawsze towarzyszyły działalności banków spółdzielczych, a dziś coraz częściej stają się również codzienną praktyką innych podmiotów gospodarczych.

Zysk czy człowiek?

Społeczna odpowiedzialność biznesu określana jest jako nurt ideowy tworzący pewnego rodzaju katalog zobowiązań, jakie podmioty gospodarcze – oprócz swojego głównego celu, jakim jest pomnażanie zysku w jak najkrótszym czasie – powinny dokonywać na rzecz społeczeństwa. Wg dr. Adama Płachciaka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu CSR to:

  • sztuka prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o tworzenie trwałych i przejrzystych relacji z zainteresowanymi stronami – pracownikami, klientami udziałowcami,
  • umiejętność prowadzenia działalności w taki sposób, aby uwzględniał wszystkie prawa, wartości etyczne, wykazywanie szacunku dla pracowników oraz społeczeństwa i troski o naturalne środowisko.

Z ISO 26000:2010 wynika, że organizacja posiadająca miano społecznie odpowiedzialnej bierze pod uwagę opinie interesariuszy, działa zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw (patrz: Guidance on Socjal Responsibility, Internetional Organization for Standardization, Genewa).

Wolny rynek oraz rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w wymiarze kapitalistycznym, mimo dynamicznego rozwoju technologii i osiągnięć materialnych nie rozwiązuje problemów społecznych. W społeczeństwach o wysokorozwiniętych gospodarkach widoczna jest wszechobecna globalizacja, powodująca nadmierną koncentrację kapitału i pozbawiająca w ten sposób zdecydowaną większość społeczeństwa udziału w efektach pracy i dobrach materialnych. Głównym motywem działań wytwórczych w gospodarce wolnorynkowej jest maksymalizacja zysku. Obecnie na uka oraz znawcy przedmiotu poszukując sposobu rozwiązania problemów społecznych, na nowo tworzą teorię ekonomii społecznej i odpowiedzialnego biznesu.

Zagadnienia te są bardzo szerokie i dotykają wielu sfer życia społecznego, gdyż łączą w sobie cele służące społeczności i cele ekonomiczne. Jednak, chcąc określić kluczową zasadę w tej idei należy zaznaczyć, że priorytet działania skierowany jest tu na rzecz rozwiązywania problemów człowieka, a nie wyłącznie na maksymalizację zysku.

Na podstawie literatury przedmiotu można dojść do wniosku, że najbliżej idei odpowiedzialnego biznesu i ekonomii społecznej jest sektor spółdzielczy. Wynika to głównie z podwójnego charakteru działalności banków spółdzielczych, tzn. z tego, że są to podmioty będące jednocześnie bankiem i spółdzielnią oraz z faktu, że w bankach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI