Prezentacja: Bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnienie jego ciągłości działania w zasięgu każdego banku spółdzielczego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Centrum przetwarzania danych w nowopowstałej siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie, zaprojektowane i wdrożone przez firmę BlueNet, to przykład rozwiązania, które przy spełnieniu najwyższych standardów technologicznych i bezpieczeństwa jest dostosowane do potrzeb i możliwości instytucji. Integrator będzie świadczył ponadto kompleksowe usługi serwisowe.

Dla dynamicznie rozwijającego się Banku Spółdzielczego w Koronowie priorytetem stało się nie tylko zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa danych, ale również optymalizacja kosztów związana z minimalizacją czasu przeznaczanego na przetwarzanie danych bankowych. W związku z tym, w nowocześnie zaadoptowanym zabytkowym budynku, powstało zaawansowane Centrum Przetwarzania Danych. Za jego realizację odpowiadała spółka BlueNet, która wykonała kompletną dokumentację projektową, powykonawczą oraz prace instalacyjne.

Bezpieczne Data Center

Bank Spółdzielczy w Koronowie, lider na lokalnym rynku usług finansowych, postawił przed łódzkim integratorem szereg wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i projektowego. W efekcie BlueNet zapewnił wysoką niezawodność dwóch kluczowych systemów Data Center – centrum przetwarzania danych w centrali banku i centrum przetwarzania danych w ośrodku zapasowym. Wykonano kompleksowe prace z zakresu architektury systemów oraz wdrożono systemy wysokiej dostępności. Są to mechanizmy mające na celu zapewnienie ciągłego dostępu do krytycznych aplikacji i danych. Rozwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI