nbs.2011.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2011)

  • JAK UDOMOWIĆ BANKI CRASH TESTY
  • Bank i firma, małżeństwo w kryzysie
  • Fundusze europejskie. Dopłaty w poczekalnie
  • Kredyt z premią hi-tech dla przedsiębiorcy

NBS 2011/11

NBS 2011/11

Prezentacja: Działania edukacyjne prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej

rozpiatkowki.patrycjusz.01.250xDopiero po zmianach polityczno gospodarczych w 1989 r. możliwe stało się uruchomienie w Polsce nowoczesnego rynku finansowego z nowoczesnym sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i innymi podmiotami działającymi w tym obszarze. Powstała cała infrastruktura, którą tworzą instytucje świadczące usługi bezpośrednio dla osób fizycznych i przedsiębiorstw; niezbędne stało się również stworzenie infrastruktury wspierającej funkcjonowanie takich podmiotów, jak banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, telekomunikacyjne i inne działające w naszej gospodarce.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2011/11

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

WIELKA UCIECZKA

Ponad 91 proc. obszaru Unii Europejskiej to tereny wiejskie, które zamieszkuje 56 proc. obywateli Wspólnoty. Na wsi mieszka 40 proc. Polaków, ale tylko 12 proc. żyje z rolnictwa. Według GUS w 2010 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach rolniczych z 1 ha przeliczeniowego wyniosła 2278 zł, tj. 189,8 zł miesięcznie. Dochód ten jest wyższy niż w 2009 r., gdy wynosił 1908 zł (159 zł na miesiąc). Z badania PENTOR wynika, że co trzeci rolnik, oprócz prowadzenia gospodarstwa, podejmuje pracę najemną. Niemal co czwarty jako główne źródło dochodu wskazuje rentę bądź emeryturę, które stanowią już trzecią część dochodu gospodarstw. Najwięcej osób z rolnictwa utrzymuje się na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w Łódzkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2011/11

Rekomendacje na kryzysk: listopad 2011

PORĘCZENIA DLA MŚP

Bank BPS zawarł umowę o współpracy z Mazowieckim Fundu- szem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Umowa związana jest m.in. z dystrybucją środków dla MŚP pozyskanych przez Grupę BPS w EBOiR. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 70 proc. zobowiązania, 1 mln zł dla kredytów obrotowych, 2 mln zł dla inwestycyjnych i 2 mln zł w przypadku czasowego zabezpieczenia (tzw. poręczenie pomostowe).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2011/11

OPINIE zawieszone w sieci: listopad 2011

nbs.2009.03.foto.32.a.200xFINANSOWY „GENIUSZ”

Do niedawna banki szwajcarskie uchodziły na świecie za symbol pewności i zaufania. Wiadomość, że UBS (największy bank szwajcarski) stracił 2,3 mld dol. na nielegalnych spekulacjach 31-letniego maklera, mocno zachwiała tą opinią. Pracujący od pięciu lat w banku Kweku Adoboli zaczął swe operacje trzy lata temu. I nikt tego nie zauważył! Do dymisji podał się jego bezpośredni przełożony. A szef firmy? Prezes UBS Oswald Grübel oświadczył, że Kweku Adoboli działał sam. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika „Der Sontag” prezes Grübel miał powiedzieć: „jeśli ktoś działa z kryminalną energią, niczego nie da się zrobić. W naszym biznesie tak będzie zawsze”. Zakładając, że dziennikarze nie przekręcili słów prezesa, jest to zdumiewająca deklaracja impotencji systemu bankowego. Impotencji, która może grozić globalnym kataklizmem.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1