Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.12.foto.042.200x.jpgRATY ZAMIAST KREDYTU

Agencja Nieruchomości Rolnych zachęca rolników do zakupu gruntów z płatnością w rocznych ratach. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami, jeśli nabywca chce skorzystać z tej możliwości, wówczas wpłaca 20 proc. wartości nieruchomości przed podpisaniem umowy, a reszta należności zostanie mu rozłożona na 15 lat. Pod koniec roku rolnicy nie uzyskają już preferencyjnych kredytów na zakup ziemi, ponieważ ARiMR skończyły się limity dopłat. Komisja Europejska zezwoliła na udzielanie takich kredytów tylko do końca 2013 r.

BIZNES ZA MIASTEM

7,3 tys. wniosków złożyli rolnicy do ARiMR o wsparcie na utworzenie działalności pozarolniczej, chcą zdobyć 768 mln zł, podczas gdy agencja ma na ten cel 365 mln zł. Na budowę biogazowni można otrzymać do 500 tys. zł, na inne projekty do 100 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Złożono 100 wniosków o dopłatę do budowy biogazowni (41 mln zł). Agencja wspiera 400 różnych działalności, m.in. handel, rzemiosło, roboty budowlane, turystykę, usługi transportowe, magazynowanie, przetwórstwo, a nawet prowadzenie przedszkola. Od 2008 r. wpłynęło 16,7 tys. wniosków, na kwotę 1,4 mld zł. Obecnie obowiązuje już nowy system ustalania kolejności wypłaty środków – ranking. Najszybciej dostają pieniądze rolnicy z małych gospodarstw i biednych gmin, a także ci, którzy nie korzystali dotychczas z unijnych grantów. Agencja podpisała 9,6 tys. umów na kwotę 834,3 mln zł.

DOPŁATY NA KONTACH

Wnioski o dopłaty za 2011 r. złożyło 1 mln 282 tys. rolników, o 93 tys. mniej niż rok wcześniej. ARiMR wypłaci z tego tytułu 14,3 mld zł. Droższe euro powoduje, że dopłaty są wyższe, podstawowa wyniesie 710 zł do hektara (562 zł w 2010 r.), producent zbóż dostanie 985 zł/ha (890 zł), plantator buraków cukrowych 56 zł/tonę, a hodowca 411 zł za krowę. Ministerstwo Rolnictwa chce wprowadzić od 2012 r. zmiany w systemie wsparcia, m.in. dopłaty do tytoniu w łącznej kwocie 29 mln euro rocznie. Od 2014 r. rząd dopuszcza możliwość opodatkowania dopłat bezpośrednich, jednak według części ekspertów będzie to niezgodne z unijnym prawem. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Rady UE z 2009 r., z którego wynika, że płatności pomocowe powinny być wypłacane w pełnej wysokości.

ROLNICY ZAŁOŻĄ KSIĘGI

Komisja Europejska przygotowuje przepisy, które nakładają obowiązek prowadzenia rachunkowości przez wszystkich korzystających z dopłat bezpośrednich. Od 2013 r. również ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI