Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (71): Start-up z pomysłem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.12.foto.026.a.250xEuropejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wdrozy program unijny "Progress" - system preferencyjnych pozyczek dla osób rozpoczynajacych działalnosc gospodarcza. Do wziecia z budzetu Komisji Europejskiej jest 100 mln euro.

Ocenia się, że polskie banki zdobędą nawet 15 proc. wartości całego fi nansowania, co pozwoli im wygenerować akcję kredytową o wartości 0,5 mld euro dla co najmniej 45 tys. fi rm sektora MŚP. Współpracą z EFI są zainteresowane zrzeszenia banków spółdzielczych. „Progress” jest skierowany głównie na pomoc pośrednikom w udzielaniu mikropożyczek na zakładanie i prowadzenie małych fi rm. Projekt będzie realizowany do 2013 r., budżet (2007−2013) wynosi 743,25 mln euro. Pożyczka dla jednej fi rmy nie może przekroczyć 25 tys. euro, procedury będą negocjowane między EFI a bankami.

Leasing versus kredyt Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił już w tym roku duży program gwarancji leasingowych dla sektora MŚP. Z tytułu preferencyjnych poręczeń do małych firm trafi 675 mln zł. EFI dysponuje kapitałem podwyższonego ryzyka oraz instrumentami gwarancyjnymi z programu konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2010-2013. Dofinansowanie projektów jest prowadzone m.in. przez fi rmę Europejski Fundusz Leasingowy S.A. francuskiej grupy Crédit Agricole.

Radosław Woźniak, wiceprezes EFL podczas Forum Korporacyjnego ZBP zachęcał przedsiębiorców do finansowania środków trwałych właśnie poprzez leasing. EFL prowadzi finansowanie środków trwałych (samochody, wyposażenie), współpracując z kilkunastoma tysiącami dostawców. Oferta skierowana jest m.in. do firm z niewielkim stażem, o historii kredytowej krótszej niż 6 miesięcy. EFL obniżył marżę za ryzyko, dlatego że w razie niepowodzenia inwestycji połowa strat jest pokrywana z programu CIP.

Minimalny okres umowy wynosi 18 miesięcy w leasingu kapitałowym i 24 miesiące w leasingu operacyjnym. Kwota dofi nansowania zależy od rodzaju przedmiotu leasingowanego (od 80 tys. zł dla sprzętu komputerowego do 350 tys. zł dla pojazdów osobowych), nawet przy zerowym wkładzie własnym.

JAK KREDYTUJĄ FUNDUSZE POŻYCZKOWE?

 • pożyczka dla form start-up może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe,
 • kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 tys. zł na jeden cel (w niektórych funduszach maksymalna kwota pożyczki jest wyższa),
 • okres spłaty – najczęściej 36 miesięcy, nie dłużej niż 60 miesięcy, okres karencji 6 miesięcy,
 • minimalny wkład własny 20 proc.,
 • oprocentowanie nie niższe niż stopa referencyjna,
 • opłata manipulacyjna 1-3 proc.,
 • spłata zabezpieczona wekslem in blanco oraz dodatkowo w innej formie, np.: poprzez fundusz poręczeniowy, poręczenie osoby trzeciej, hipotekę, przewłaszczenie, cesję wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone.

Źródło: PARP, poradnik dla nowo powstałych fi rm „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”, 2011 r.

 

W przypadku małych fi rm ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI