Bankowość spółdzielcza we Włoszech: Banche di credito cooperativo

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.11.foto.038.a.250xPierwsze banki spółdzielcze na ziemi włoskiej powstały z inspiracji społecznej nauki kościoła katolickiego w latach 60. XIX w. Ich misją była walka z biedą wśród najniższych warstw społecznych.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Obecnie podstawą prawną działalności spółdzielni kredytowych (Banche di Credito Cooperativo – BCC) jest zmodyfikowane w 1993 r. prawo bankowe. Każdy bank spółdzielczy musi mieć na lokalnym rynku co najmniej 200 członków – osób fizycznych i prawnych. Członkowie BCC mogą posiadać więcej niż jeden udział, lecz ich łączna wartość dla jednej osoby nie może przekraczać 50 000 euro. Każdy spółdzielca dysponuje jednym głosem na zgromadzeniu przedstawicieli. Co najmniej 70 proc. zysku netto trafia na rezerwy statutowe, które nie podlegają podziałowi w formie dywidendy. Banki muszą każdego roku przeznaczyć 3 proc. zysku na zasilenie „funduszu rozwoju spółdzielczości”.

Na wzór banków Raiffeisena

Banki BCC są małe i podobne w organizacji do banków Raiffeisena w krajach niemieckiego obszaru językowego. Funkcjonują głównie w miejscowościach liczących poniżej 25 tys. mieszkańców (76 proc. wszystkich BCC) oraz na północy Włoch (56 proc.). Aż jedna trzecia placówek BCC znajduje się w miasteczkach liczących poniżej 5 tys. mieszkańców, w których często nie są obecne żadne inne banki.

W wyniku przejęć i fuzji, w tym także z bankami komercyjnymi, liczba spółdzielni kredytowych we Włoszech od 1990 r. zmniejszyła się z 715 w do 432, wzrosła jednak w tym okresie liczba ich placówek (z 1792 do 4101). W ostatnich kilkunastu latach banki BCC rozwijały się szybciej niż pozostałe: w latach 1997-2007 ich udział w aktywach krajowego systemu bankowego zwiększył się z 4,5 do 5,1 proc. W tym samym czasie udział w rynku kredytów dla osób prywatnych wzrósł z 6,4 do 7,0 proc., a udział w depozytach z 3,9 do 9,1 proc.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI