Agata Dąmbska współprowadzi od 2011 r. think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – głównie w samorządach, ale też administracji centralnej oraz finansach publicznych. Jest publicystką mediów ogólnopolskich i samorządowych, działaczką trzeciego sektora od 1994 r., współzałożycielką i liderką kilku organizacji pozarządowych, tłumaczką, lektorką języka polskiego dla cudzoziemców, szefową portalu polsko-czeskiego.

Opinie wyrażone w blogach są opiniami ich autorów i nie przedstawiają oficjalnego stanowiska wydawcy aleBank.pl.

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska | Komentarze ekspertów | Samorządy

Forum Od-nowa: Z samorządowego frontu zmian (wrzesień-listopad 2015)

Jesień bieżącego roku była dla wspólnot wyjątkowo nerwowa: odchodzące władze za wszelką cenę chciały podomykać rozpoczęte projekty, czasem niezależnie od ich wartości merytorycznej, a nowi decydenci nie przedstawili własnej wizji działania JST, więc panowała atmosfera pełna niepewności i obaw. Co gorsza, ze skąpych informacji pojawiających się w mediach oraz wypowiedzi przedstawicieli aktualnie rządzącej partii wynika, że polityka Rady Ministrów będzie zmierzać w stronę centralizacji zarządzania, co może doprowadzić do pomniejszania roli samorządów, a w konsekwencji negatywnie odbije się na poziomie usług publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Prawo i regulacje | Samorządy

Forum Od-nowa: Trybunał Sprawiedliwości zapoczątkowuje rewolucję organizacyjną w samorządach

Samorządy czeka całkowita zmiana w sposobie rozliczania podatku VAT, a nawet całej filozofii myślenia o własnych strukturach. To następstwo wyroku z 29 września wydanego przez  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. jednego podatnika VAT (sygn. C-276/14). Jest on zbieżny z uchwałą polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT, tylko cała gmina. O takim modelu JST pisało w raporcie „Samorząd 3.0” Forum Od-nowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Artykuły | Blogi

Forum Od-nowa: Projekt prezydencki po liftingu

Do niedawna wszystko wskazywało na to, że złożony w sierpniu 2013 roku do Laski Marszałkowskiej prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699) nie ma szans na uchwalenie: najpierw bardzo długo czekał na procedowanie, potem dorobił się negatywnej opinii Rządu, a następnie został skrytykowany przez środowiska samorządowe. I kiedy wszystko wskazywało na to, że jego jedynym obrońcą pozostanie Kancelaria b. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wrócono do prac sejmowych. W efekcie 4 sierpnia Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przekazała sprawozdanie, rekomendujące uchwalenie tego dokumentu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Samorządy

Forum Od-nowa: Czy w Polsce powstanie czwarty szczebel samorządu?

Ostatnio w naszej debacie publicznej ożył postulat uchwalenia (w takiej czy innej formie) ustawy metropolitalnej. Odnośny projekt, autorstwa posłów PO ze Śląska – Marka Wójcika i Tomasza Tomczykiewicza – wpłynął do Sejmu już w 2013 roku (druk 2107), ale dopiero niedawno rozpoczęła się dyskusja na jego temat. Wcześniej swoją koncepcję, popieraną przez Unię Metropolii Polskich, przedstawił w „Raporcie o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” dr Igor Zachariasz z Uczelni Łazarskiego, a od 2005 roku znany jest projekt 12 prezydentów największych polskich miast.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Artykuły | Blogi

Forum Od-nowa: Z samorządowego frontu zmian (lipiec 2015)

Pierwszy miesiąc wakacji upłynął pod znakiem ogromnego przyspieszenia tempa prac nad złożonymi do Laski Marszałkowskiej projektami odnośnie funkcjonowania wspólnot: 21 lipca została podpisana przez ustępującego Prezydenta uprzednio uchwalona przez Parlament nowelizacja ustawy samorządowej, przygotowanej w 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, trwa praca w komisjach sejmowych po pierwszym czytaniu prezydenckiej propozycji ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (również z 2013 roku), do której wprowadzono bardzo wiele poprawek, ruszyło procedowanie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (zresztą kwestionowanego przez większość samorządowców) i – również poselskiego – projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego „janosikowego”, gdzie komisje sejmowe opowiedziały się za zachowaniem status quo.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Samorządy

Forum Od-nowa: Centra Usług Wspólnych

Doczekaliśmy się: 21 lipca br. Prezydent Bronisław Komorowski rzutem na taśmę zdążył podpisać nowelizację ustawy samorządowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku, przygotowaną pod kierunkiem b. Ministra Michała Boniego i b. Wiceminister Magdalenę Młochowską, uchwaloną przez Parlament 26 czerwca br. Dokument ten stanowi duży krok naprzód w reformowaniu polskiego samorządu, gdyż idzie w kierunku zacieśniania współpracy międzysamorządowej poprzez większe zachęty do łączenia gmin i możliwość powstawania związków powiatowo-gminnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Artykuły | Blogi

Forum Od-nowa: Czy obecny podział terytorialny ma jeszcze rację bytu?

8 i 9 lipca w Warszawie odbyło się wydarzenie „Miasta przyszłości” organizowane przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, pod patronatem merytorycznym Forum Od-nowa. Dyskusje zostały podzielone na 12 ścieżek tematycznych, poruszających bardzo szerokie spectrum zagadnień: od kwestii cyfryzacji, poprzez środki unijne, aż do finansowania i modelu ustrojowego samorządów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Artykuły | Blogi

Forum Od-nowa: Sejmowa walka z czasem

Wszystkie znaki na ziemie i niebie wskazują na to, że do zakończenia obecnej kadencji Sejmu odbędzie się jeszcze tylko kilka posiedzeń. W zależności od tego, na kiedy Prezydent Bronisław Komorowski wyznaczy termin wyborów parlamentarnych (może to być 18 października, 25 października lub 8 listopada), Parlament ma 3 lub 4 miesiące na przyjęcie lub odrzucenie procedowanych ustaw. Widać, że posłowie bardzo przyspieszyli, wprowadzając na wokandę nawet projekty światopoglądowe (in vitro). Szkoda jednak, że wiele aktów prawnych zostanie poddanych pod głosowanie ostatnim rzutem na taśmę, w ułomnej formie, bez odpowiedniego namysłu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Samorządy

Forum Od-nowa: Ustawa samorządowa uchwalona

15 maja Sejm przyjął akt prawny, którego realizację zapoczątkował były Minister Administracji i Cyfryzacji, Michał Boni. To szeroko konsultowany projekt o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego główną propozycją systemową jest umożliwienie powoływania Centrów Usług Wspólnych i tworzenia związków powiatowo-gminnych oraz wprowadzenie skuteczniejszych zachęt do łączenia gmin. Postulaty te zostały zawarte w raporcie „Samorząd 3.0” Forum Od-nowa. Pozostałe punkty to korekty obowiązującej legislacji, zgodnie z duchem zbliżania usług do obywateli i zmniejszania biurokracji dla urzędów gmin.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Finanse osobiste

Forum Od-nowa: Lokalny PIT coraz bliżej

Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik podczas konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego „Finansowanie projektów samorządowych – czas na indywidualizm i innowacje” (6-7 mają, Warszawa) uchylił rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o projektowane w jego resorcie zmiany odnośnie prawa samorządowego. Jedną z propozycji przyjętych do dalszych prac jest PIT samorządowy, zakładający przekazanie do JST szczebla gminnego i wojewódzkiego całości wpływów z I progu podatkowego (stawka 18 proc.). Rozwiązanie to jest zgodne z koncepcją lokalnego PIT, zaczerpniętą z modelu szwedzkiego, jaką opracował i od kilku lat promuje think tank Forum Od-nowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Wydarzenia

Forum Od-nowa: Petent, klient, interesant… A może konsument?

Poznań staje się coraz ważniejszym punktem na mapie wydarzeń samorządowych. Przyczyniła się do tego konferencja „Petent 2.0”, czyli Contact Center i Customer Care w sektorze publicznym, która 22 i 23 kwietnia gościła w oryginalnych wnętrzach byłej drukarni, a aktualnie centrum biznesowo-innowacyjnym Concordia Design. Impreza, dobrze zorganizowana przez firmę Evention z Przemysławem Gamdzykiem na czele, przyciągnęła ponad setkę przedstawicieli sektora prywatnego, samorządów (głównie pracowników Urzędów Miast) i władz centralnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Samorządy

Burmistrz powinien być przewodniczącym rady

Kwestia zmiany ustroju samorządów poprzez zrównoważenie roli władzy uchwałodawczej i wykonawczej staje się coraz bardziej palącą potrzebą. Na skutek wprowadzenia w 2002 roku bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast doszło do marginalizacji znaczenia radnych, przez co zerwany został pas transmisyjny woli mieszkańców na działania wspólnot. Rada stała się fasadowym organem od „klepnięcia” budżetu”, a w cały system wpisano permanentny konflikt między nią a włodarzem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Blogi | Samorządy

Forum Od-nowa: z czym borykają się samorządy

Samorząd terytorialny stanowi aż 1/3 sektora publicznego w Polsce i jest odpowiedzialny za wykonywanie większości usług publicznych: poczynając od najdroższej oświaty (aż do 60% budżetów gmin), poprzez pomoc społeczną, aż po transport, ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne czy mieszkalnictwo. Polska ma jeden z najwyższych w Europie poziom decentralizacji usług publicznych. Niestety, nie poszły za tym rozwiązania finansowe, organizacyjne i ustrojowe. Zamiast tego nastąpiło ustawowe przeregulowanie działalności samorządów oraz zbyt silna kontrola państwa i instytucji w miejsce kontroli społecznej. Ogromnym wyzwaniem będą też problemy demograficzne, zwłaszcza spadek liczby ludności małych gmin oraz proces starzenia się społeczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Artykuły | Blogi

W oczekiwaniu na samorząd nowej generacji

Zbliżające się coraz szybszymi krokami 25-lecie powstania samorządu terytorialnego w Polsce  spowoduje zapewne dwa zjawiska: z jednej strony namnoży się konferencji, gali, debat i ceremonii upamiętniających tę rocznicę, a z drugiej – pojawią się najróżniejsze, bardziej lub mniej egzotyczne pomysły na modyfikacje działań wspólnot. Tymczasem celem powinno być uczynienie z jubileuszu okazji do głębokiej redefinicji funkcjonowania JST, w oparciu o już wypracowane i nadal powstające rekomendacje.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1