BANK 2024/04

Paweł Minkina
BANK 2024/04

Od Redaktora Naczelnego | Trzecia największa gospodarka świata

W kwietniowym numerze skupiamy się głównie na problematyce cyberbepieczeństwa, bez którego nie sposób wyobrazić sobie bankowości i finansów przyszłości. Nowe produkty i usługi, a także modele ataków, wymagać będą stałej aktualizacji sposobów prewencji stosowanych przez banki, a od konsumenta ciągłej edukacji i poszerzania wiedzy. Wdrażane i rozwijane technologie będą z pewnością sojusznikiem banków, jednak mogą też generować potencjalne kierunki przyszłych ataków. Chociaż polska bankowość stale plasuje się wśród europejskich […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Kronika – kwiecień 2024

KADRY Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego zdecydowała o powołaniu Szymona Midery na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tej zgody. Do tego czasu będzie on kierował pracami zarządu. Powołała również nowych wiceprezesów: Krzysztofa Dreslera, Ludmiłę Falak-Cyniak (z dniem 1 lipca br.) oraz Piotra Mazura. Wszystkich powołano na nową, trzyletnią kadencję, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Europejska gospodarka w rozsypce

Doświadczamy totalnego zakłócenia ekosystemu gospodarczego Unii Europejskiej. Prognozy wskazują, że w tym roku nawet 10 państw może zanotować spadek PKB. Pomimo hojnych programów finansowych gospodarka nie ruszyła, za to pojawiły się ogromne impulsy proinflacyjne. Teraz z jednej strony trzeba stabilizować gospodarki i wspierać przedsiębiorstwa, a z drugiej pilnować, by inflacja spadała. To szczególnie trudne ze względu na rosnące koszty surowców i energii – uważa Janusz Piechociński, ekonomista, były wicepremier i minister gospodarki, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny wektor w górę na tle wskaźników i flagi Polski
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Od dna można się już tylko odbić

Dla funduszy Private Equity ub.r., delikatnie rzecz ujmując, nie należał do udanych. Wysokie stopy procentowe oraz niepewne perspektywy makroekonomiczne istotnie zakłóciły rozwój rynku, który jeszcze kilka lat temu uchodził za przykład stabilnego wzrostu. Czy w perspektywie utrzymujących się wysokich stóp procentowych fundusze te mogą spoglądać w przyszłość z nieco większym optymizmem?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Nadchodzą trudne czasy dla banków? Claudia Buchs, przewodnicząca organu nadzorczego Europejskiego Banku Centralnego, alarmuje, że banki strefy euro muszą lepiej przygotować się na rosnącą liczbę niewypłacalności, większe ryzyko geopolityczne i liczne wstrząsy w energochłonnych branżach. Buchs, która w styczniu objęła stanowisko przewodniczącej organu nadzorczego EBC wskazuje, że podwyżka stóp wciąż filtruje się przez system, a to oznacza, że bankructwa i niewypłacalność prawdopodobnie będą w najbliższym […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Czerniak
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Jest dobrze, ale nie tragicznie…

O kryzysie, którego uniknęliśmy, o dużych programach rządowych i ich skuteczności w podbijaniu cen mieszkań, o tym, czy podatek katastralny jest taki straszny, jak go malują oraz o wpływie sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych na sektor bankowy – z dr. hab. Adamem Czerniakiem, dyrektorem ds. badań polityki Insight i kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH, rozmawiał Krzysztof Grad.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Centrum AMRON | AMRON III – nowy etap w rozwoju międzybankowego systemu wymiany informacji o nieruchomościach

2 kwietnia br. oddaliśmy w Państwa ręce nową, trzecią wersję Systemu AMRON. Prace nad nowym systemem trwały kilka lat, a ich celem było unowocześnienie aplikacji i dostosowanie jej do obowiązujących standardów rozwiązań informatycznych, a także – dostosowanie struktury bazy danych do wymagań znowelizowanej Rekomendacji J.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Oszczędności | Potrzebujemy adekwatnych zachęt do systematycznego oszczędzania, nie tylko na cele mieszkaniowe

Dla wielu oszczędzających dzisiaj celem jest posiadanie bezpiecznego bufora w postaci trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, który pozwoli przetrwać czas po utracie pracy, w tym okres wypowiedzenia i poszukiwanie nowego zajęcia. To doskonały punkt wyjścia, idźmy dalej tym tropem, pokazując kolejne, bardziej perspektywiczne cele, które można zrealizować dzięki oszczędzaniu, a zarazem zachęcajmy do ich osiągania poprzez określone premie czy ulgi – apeluje dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Kobiety w Finansach | Gazele i dinozaury, czyli o różnorodności w sektorze bankowym

O roli kobiet w obszarze zarządzającym sektorem finansowym z Bożeną Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego i przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Raportu Sektorowego DEI („Zarządzanie różnorodnością w sektorze bankowym”) oraz Marzeną Zahlin, dyrektor generalną Svenska Handelsbanken AB Oddział w Polsce i przewodniczącą Prezydium Komitetu ds. DEI w Związku Banków Polskich (wcześniej: Komitet ds. Diversity and Inclusion) rozmawiała Zofia Ponulak.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis: fraud, oszustwo, wyłudzenia
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – BIK S.A. | Nie igraj z wyłudzeniami

Fraudy i oszustwa kredytowe stanowią jeden z głównych problemów trapiących branżę finansową. Aby ograniczyć straty spowodowane aktywnością przestępców, dostawcy usług finansowych ustawicznie udoskonalają tak procesy, jak i środki techniczne zapewniające jak najwyższy poziom ochrony. Jednak warunkiem powodzenia wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest wymiana informacji o zagrożeniach, jak również edukacja obywateli i przedsiębiorców odnośnie bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Marciniak
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Technologie – Firechat | Sprinty, kompetencje, szybkie podejmowanie decyzji i elastyczność działania

Sektor finansowy, mimo regulacji, nie może pozostać w tyle za rynkiem. Dlatego adaptacja zwinnych metodologii, chmury, a teraz również LLM-ów, pokazuje, że banki potrafią dostosowywać się do zmian, pomimo ograniczeń. Klienci oczekują od nich szybkiego działania, dlatego też one chcą tak działać i faktycznie to robią – wyjaśnia Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku w rozmowie z Przemysławem Barbrichem i Zofią Ponulak.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Sektor | VeloBank z nowym inwestorem

Polski sektor bankowy pozostaje wciąż atrakcyjny dla zagranicznego kapitału. W ostatnim czasie nowego inwestora pozyskał VeloBank, który zostanie dokapitalizowany kwotą 700 mln zł przez spółkę zależną funduszu Cerberus Capital Management, L.P., z siedzibą w Nowym Jorku. Nowy inwestor planuje kontynuować współpracę z zespołem, doceniając jego dotychczasowy wysiłek budowania banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Banki to swoiste cyfrowe twierdze

Znajdują się na pierwszej linii ognia, jeśli chodzi o zainteresowanie hakerów
i są częstym celem ataków o dużym stopniu zaawansowania, w tym realizowanych przez tzw. grupy APT. Ataki o wysokim stopniu złożoności wymagają odpowiedniej obrony. To hartuje służby bezpieczeństwa informatycznego w bankach – podkreśla dr hab. Grzegorz Strupczewski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Wiedzy nigdy za wiele

Edukacja finansowa w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie to nic innego jak uświadamianie klientów, by w bardziej bezpieczny sposób poruszali się w systemach bankowości internetowej i mobilnej. Dlatego projekty edukacyjne prowadzone przez banki zazwyczaj zawierają komponent cyberbezpieczeństwa, który nierozłącznie wiąże się z ich działalnością i odpowiedzialnością społeczną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo – Alma S.A. | Sekretna supermoc kwantów, czyli rewolucja w bezpieczeństwie danych

Wraz z nieustannym rozwojem technologii cyfrowych znaczenie bezpieczeństwa danych stale rośnie. W odpowiedzi na coraz większe zagrożenia kryptografia ewoluuje, aby sprostać wymaganiom współczesnego świata. Tradycyjne metody kryptografii, takie jak algorytmy symetryczne i asymetryczne, odgrywały kluczową rolę w zabezpieczaniu komunikacji oraz danych przez wiele lat. Jednakże w obliczu ciągłego postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie komputerów kwantowych, pojawia się konieczność opracowania innowacyjnych rozwiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Kryptografia to nie cudowne panaceum

Nie powinniśmy, przynajmniej jeśli chodzi o kryptografię i tego typu systemy, opierać się wyłącznie na jednym mechanizmie zabezpieczającym i deklaracji producenta. Jeśli zawiedzie taki pojedynczy punkt, system czy urządzenie, to całe bezpieczeństwo upada. Nie bez powodu pojawiły się takie wymagania, jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (two-factor authentication – 2FA). To krok w dobrą stronę w usługach bankowych. Inne obszary obrotu i życia społecznego powinny także iść w tym kierunku. Być może oprócz planu B, powinniśmy pomyśleć o planach C i D – przekonuje prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, kierownik Zakładu Kryptologii w NASK. Rozmawiał z nim Bohdan Szafrański.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Nowe wyzwania na coraz bardziej otwartym rynku finansowym

Sukcesywne otwieranie rynku finansowego stwarza całkiem nowe wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kwestia ta została potraktowana priorytetowo w procedowanym obecnie przez Parlament Europejski pakiecie PSD3/PSR, który w zamyśle jego twórców ma ułatwić przejście od open bankingu ku open finance. Unijny ustawodawca zakłada m.in. zmiany w zakresie silnego uwierzytelnienia, jak też skuteczniejszą wymianę informacji o oszustwach pomiędzy instytucjami rynku finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Biometria podbija bankowość – hakerzy mają już jednak haki

Prawie połowa Polaków chciałaby korzystać z innowacyjnych metod płatności, a największe zainteresowanie wzbudza możliwość płacenia odciskiem palca. I choć statystyki pokazują rosnące zainteresowanie systemami bezpieczeństwa biometrycznego na całym świecie, a eksperci uważają je za jedno z najlepszych zabezpieczeń, hakerzy już pracują nad nowymi rodzajami ataków, i – o zgrozo – odnajdują luki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo – Hewlett Packard Enterprise / IT Solution Factor | Jak wykorzystać AI do analizy anomalii oraz wykrywania i przeciwdziałania praniu pieniędzy?

W przeciągu pięciu ostatnich lat Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował 489 decyzji (w tym 69 upomnień, a 17 spraw zostało umorzonych), przyznając kary w wysokości od 10 tys. do 1 mln zł. Według większości szacunków, ogólna liczba kar za brak zgodności przekracza 1800, a najwyższe odnotowano m.in. w sektorze finansowym. W państwach zachodnich liczba kar za niedostateczne zapobieganie praniu pieniędzy konsekwentnie rośnie. Wzrasta też znacząco ich intensywność i dotkliwość, nie tylko w związku z dyrektywami np. NIS2, CER, DORA, PSD3, ale także z powodu większej egzekwowalności sankcji nakładanych w związku z eskalacją konfliktów zbrojnych i wojny handlowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Upowszechnienie AI gruntownie zmieniło podejście do ochrony danych

Otwieranie rynku finansowego bez uszczerbku dla jego odporności cyfrowej wydaje się godzeniem ognia z wodą, dlatego tak doniosłego znaczenia nabiera inteligentne, zrównoważone podejście, w ramach którego uwzględniony zostanie zarówno aspekt bezpieczeństwa, kluczowy dla całego rynku finansowego, jak i komfort użytkowników – twierdzi profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek, dyrektor Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CyberScience (wspólna jednostka UŚ, UE Katowice, Politechniki Śląskiej i NASK) i CEO Szostek_Digital i Wspólnicy. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Jasne i ciemne strony sztucznej inteligencji

Jest wykorzystywana w obszarze cyberbezpieczeństwa, m.in. ze względu na możliwość szybkiego przetwarzania dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to identyfikować wzorce i anomalie w ruchu sieciowym, a w konsekwencji na bieżąco wykrywać cyberataki i zapobiegać im. Dzięki analizie danych historycznych i identyfikacji trendów sztuczna inteligencja może też pomóc w przewidywaniu potencjalnych zagrożeń i podejmowaniu działań prewencyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2