BANK 2020/01

BANK 2020/01

Bankowość i Finanse.Upadłość Konsumencka: Kolejny cios w moralność płatniczą?

Rok 2020 przynosi istotne zmiany w prawie upadłościowym. Jednym z ważniejszych obszarów obowiązującej od 1 stycznia br. nowelizacji są zasady ogłaszania bankructwa przez osoby fizyczne. Eksperci przestrzegają, iż nowe regulacje mogą ujemnie wpłynąć na moralność płatniczą Polaków i przyczynić się do pogłębienia asymetrii regulacyjnej między wierzycielem a dłużnikiem na korzyść tego ostatniego, a konsekwencją może być nawet zwiększenie się zatorów płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Karta kredytowa nabita na haczyk
BANK 2020/01

Bankowość i Finanse. Fraudy Kartowe: Nie ciągnij za linki

W raporcie Narodowego Banku Polskiego na temat funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I poł. 2019 r., znajdziemy informację, że działające w kraju banki od stycznia do czerwca ubiegłego roku odnotowały ponad 94,4 tys. oszustw przy wykorzystaniu kart płatniczych. To wzrost o niemal 16% w stosunku do II poł. 2018 r. i rekordowy wynik w historii analiz. Rekordowa była także wartość fraudów – wyniosła ponad 27 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monitor Bankowy
BANK 2020/01

Bankowość i Finanse. Monitor Bankowy: Istotne spadki prognoz gospodarczych

Analiza sektora bankowego, jego perspektyw oraz zachodzących zmian pozwala przewidzieć możliwe w przyszłości trendy, wskazuje też potencjalne zagrożenia. Co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora. Na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje Monitor Bankowy – swoisty indeks koniunktury w polskiej bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Bankowość i Finanse. Regulacje: I ty zostaniesz prezesem?

Kto ma szansę zasiąść we władzach banku? Ostateczną decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Komisja Nadzoru Finansowego. W najbliższym czasie poznamy szczegółowe kryteria, na podstawie których regulator akceptuje kandydata do zarządu czy rady nadzorczej instytucji finansowych. Według KNF, upublicznienie wymogów wobec członków organów statutowych pozwoli na usprawnienie procesu ich wyłaniania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Bankowość i Finanse. Technologie: Sztuczna inteligencja przyniesie duże zmiany

Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe stosuje obecnie zaledwie 13% organizacji finansowych, lecz obszar ten ma bardzo duży potencjał wzrostu – w ciągu dwóch lat ich liczba ma się podwoić. AI staje się bowiem najskuteczniejszym narzędziem w walce z wyłudzeniami i oszustwami. Poza tym znacząco przyspiesza procesy bankowe, co pozytywnie wpływa na obsługę klientów, i przynosi wymierne oszczędności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Raport Specjalny. Analityka biznesowa w Systemie Bankowym: Klucz do sukcesu w XXI wieku

Podstawą funkcjonowania współczesnej gospodarki jest wykorzystanie danych. Konkurencyjność organizacji, w szczególności tych działających w branży finansowej, uzależniona jest w znacznej mierze od tego, jak sprawnie potrafią one przekształcać dostępne im dane w informacje, a te z kolei w użyteczną wiedzę biznesową. Procesy te, jak i narzędzia służące ich obsłudze, składają się na business intelligence.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Raport Specjalny. Analityka biznesowa w systemie bankowym: Coraz bliżej wspólnego standardu raportowania

Globalizacja i digitalizacja – te właśnie czynniki w największym stopniu determinują sytuację współczesnego sektora bankowego. Wraz z rozwojem owych dwóch kluczowych trendów istotnym zmianom podlega również sprawozdawczość obligatoryjna instytucji finansowych. W przypadku państw członkowskich UE, a więc również i Polski, ostateczną instancją decydującą o zakresie, jak i formie raportowania jest bez wątpienia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Raport Specjalny. Analityka biznesowa w systemie bankowym: Chmura A.D. 2020

Świat przetwarzania w chmurze dynamicznie zmienia się. Nie tak dawno uważano ją za nową technologię, znaną tylko specjalistom IT. Dzisiaj to część codziennego życia – 96% firm, w takiej czy innej formie, korzysta z niej, a liczba ta prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. Znaczenie technologii chmurowej w sferze biznesowej staje się dziś kluczowe. Zwłaszcza w kontekście nadchodzącej ery IoE (Internet of Everything) oraz 5G.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Temat Numeru. Zmiana modelu biznesowego Banków Spółdzielczych: Integracja banków a idee spółdzielczości

Realia przekształceń ekonomicznych i społecznych dotykające finanse i bankowość, w tym jej spółdzielczą część, skłaniają do rozważań i dyskusji o toczących się działaniach integracyjnych, które powinno się postrzegać wielowymiarowo. Choć wymiana poglądów jest wielowątkowa, nierzadko pomija się w niej idee spółdzielczości, tak mocno i bezpośrednio wpływające na zasady i naczelne wartości tych instytucji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Temat Numeru. Zmiana modelu biznesowego Banków Spółdzielczych: Zadbajmy o klienta resztę lepiej zlecić fachowcom

Perspektywa integracji polskiego sektora bankowości spółdzielczej przez wiele lat traktowana była z daleko idącą rezerwą. Procesy konsolidacyjne były przez wielu bankowców postrzegane w kategoriach ograniczenia autonomii poszczególnych instytucji. Dziś potrzeba silniejszego współdziałania w ramach zrzeszeń w niektórych obszarach nie budzi wątpliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Nowakowski
BANK 2020/01

Jak będzie wyglądać bankowość spółdzielcza w2020 roku?

Duża dynamika zmian regulacyjnych, rosnące oczekiwania klientów, potrzeba wzrostu efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, a także nieustająca konkurencja ze strony banków komercyjnych – to wyzwania, z jakimi będą się mierzyć banki spółdzielcze. O tym, co czeka je w 2020 roku oraz w jaki sposób mogą one w pełni wykorzystać swój potencjał mówi Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Temat Numeru | Zmiana modelu biznesowego Banków Spółdzielczych – Pozyskiwanie klientów – jak zdobyć, czym zachęcać, jak utrzymywać

Banki spółdzielcze stanowią jeden z istotniejszych filarów polskiej bankowości, jednak zmiany na współczesnym rynku spowodowane jego digitalizacją stanowią poważne wyzwanie dla lokalnych instytucji finansowych. Współcześni klienci w coraz mniejszym stopniu uwzględniają takie czynniki, jak tradycja, przyzwyczajenie i bliskość bankowego oddziału podczas dokonywania wyboru dostawcy usług płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Strategiczna Szkoła Bankowości Spółdzielczej
BANK 2020/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Strategiczna Szkoła Polskiej Bankowości Spółdzielczej: Ciąg dalszy nastąpi – garść refleksji po inauguracyjnej sesji

Inauguracyjna sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, jaka odbyła się w podwarszawskim Żelechowie 5 i 6 grudnia ub.r. przyniosła kilka zaskoczeń – tak po stronie wykładowców i trenerów, jak i słuchaczy. Wydaje się, że początek był na tyle interesujący, że obserwacje obu zainteresowanych stron warto upowszechnić.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Certyfikaty ZBP: Otwarty umysł i ciekawość świata to niezbędne cechy bankowca

– Na Państwa oczach zmienia się cały świat, gospodarka i bankowość. W zasadzie to Państwo zmieniacie bankowość wraz ze swymi klientami – podkreślił prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas 56. już uroczystości wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Ustawiczna edukacja kadr bankowych to jedyny sposób, by nadążyć za tak nieprzewidywalną transformacją całego rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. BAKCYL: Edukacja rozwija

„Jedyne co jest pewne, to CIĄGŁE ZMIANY”. Boimy się tego, co niosą, ale to one warunkują rozwój. Zmiana stylu życia i nowe technologie wykształciły organizacje społecznie odpowiedzialne i pracowników wolontariuszy, zaangażowanych w działania społeczne. W ich obszarze aktualnym wyzwaniem rozwojowym jest „zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie” jako jednego z 17 celów określonych w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2