BANK 2019/01

Osoba pchająca wózek sklepowy
BANK 2019/01

Kredyty Frankowe: Kredyty walutowe – innymi słowy kiełbasa wyborcza

Kredyty mieszkaniowe denominowane w obcych walutach, głównie we franku szwajcarskim, to od kilku lat problem nie tylko osób, które je zaciągnęły, ale i całego sektora finansowego. Proponowane projekty przewalutowania mogłyby, według niektórych ocen, kosztować sektor bankowy niemal 80 mld zł, a nawet doprowadzić do upadłości niektórych banków. W roku wyborczym wszystko może się jednak zdarzyć.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Gałązka, adwokat, Związek Banków Polskich
BANK 2019/01

Prawo: Subiektywny przegląd orzecznictwa TSUE w 2018 roku

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zajmując się rozstrzyganiem istotnych kwestii w UE i dbając o jednolite stosowanie i interpretowanie prawa europejskiego przez wszystkie sądy krajowe państw członkowskich, wydał kilka orzeczeń, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktykę funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich, zwłaszcza te stanowiące odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wolontariusze Bakcyl
BANK 2019/01

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Współpraca w edukacji

Budowanie przyszłości poprzez współpracę to główna idea edukacyjnego projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, prowadzonego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Szereg działań pojedynczych instytucji z założenia trafia do wybranych grup, najczęściej posiadających już świadomość potrzeby edukacji. Dzięki współpracy można znacząco zwiększyć skalę projektu i objąć działaniami edukacyjnymi większą grupę społeczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/01

Technologie: Nowe usługi BIK dla sektora finansowego

W cyfrowej gospodarce, gdzie większość transakcji zawieranych jest automatycznie w ułamkach sekund, technologia blockchain ma duży potencjał zrewolucjonizowania bankowości pod względem efektywności, bezpieczeństwa oraz wiarygodności. Pewność transakcji, niezmienność ich potwierdzenia, pełna audytowalność wszystkich operacji podnoszą bezpieczeństwo i budują zaufanie między stronami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pływające ryby w wodzie
BANK 2019/01

Wydarzenia: Nienieodpowiedzialni o kłamstwie

Dyskusja poświęcona odpowiedzialności w biznesie – a szczególnie w branży finansowej – odbyła się już po raz szósty. Tym razem uczestnicy cyklicznej konferencji Nienieodpowiedzialni, próbowali rozstrzygnąć dylemat, czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży? Projekt zainicjowany przez ANG Spółdzielnię oraz Fundację „Będę Kim Zechcę” jest odpowiedzią na wyzwania branży finansowej z zakresu etyki, odpowiedzialnej sprzedaży i zrównoważonego rozwoju. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Związek Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/01

Wydarzenia: Regulacje zmierzają w niebezpiecznym kierunku

Promowanie nieodpowiedzialnego zadłużania się, generowanie dodatkowego ryzyka na rynku finansowym, pogłębianie zjawiska hazardu moralnego – lista zarzutów, wysuwanych wobec rządowych propozycji zmian w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej jest wyjątkowo długa. Nieprzypadkowo właśnie ta inicjatywa legislacyjna zdominowała tematykę panelu prawnego, wieńczącego obrady Kongresu Consumer Finance A.D. 2018.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/01

Wydarzenia: Pięćdziesiąta piąta uroczystość

Nieunikniony proces cyfryzacji sprawia, że liczba pracowników sektora bankowego systematycznie się zmniejsza. Zostają najlepsi, czyli ci, którzy systematycznie się kształcą, zdobywają kolejne certyfikaty i permanentnie potwierdzają swoje umiejętności. Państwo są właśnie owymi najlepszymi, rozumiecie doskonale potrzebę ustawicznego uczenia się – stwierdził przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński podczas 55. uroczystości wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/01

Zagranica: Przegląd wydarzeń

Czy londyńskie City było zamieszane w proceder prania pieniędzy? Taką tezę postawił Brytyjczyk Howard Wilkinson, były pracownik Danske Banku, zamieszanego w legalizację podejrzanych funduszy, głównie z Rosji i Azerbejdżanu, poprzez instytucje finansowe w Estonii. Według Wilkinsona, zawiódł system banków korespondentów. Nie wymienił on nazw, ale powszechnie wiadomo, że korespondentami Danske w Estonii byli amerykańscy potentaci: JP Morgan, Bank of America oraz Deutsche Bank. 80-90% podejrzanych funduszy miało przejść przez nie – i wtedy stawały się całkowicie legalne, gwarantowała to w dodatku renoma tych banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2