Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Współpraca w edukacji

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Współpraca w edukacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Budowanie przyszłości poprzez współpracę to główna idea edukacyjnego projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, prowadzonego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Szereg działań pojedynczych instytucji z założenia trafia do wybranych grup, najczęściej posiadających już świadomość potrzeby edukacji. Dzięki współpracy można znacząco zwiększyć skalę projektu i objąć działaniami edukacyjnymi większą grupę społeczeństwa.

projekcie BAKCYL aktualnie uczestniczy blisko 170 banków partnerskich, z których w przeciągu sześciu lat gotowość prowadzenia lekcji BAKCYLA w szkołach zgłosiło ponad 1000 wolontariuszy. W samym roku 2018 lista partnerów wzbogaciła się o 86 banków, są to: Caixa Bank i 85 banków spółdzielczych. Tak duża różnorodność umożliwia pracownikom tych instytucji w roli wolontariuszy BAKCYLA realizować zadania w szkołach w całej Polsce, we współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami terytorialnymi. 

Zanim wolontariusze przeprowadzą lekcje BAKCYLA w szkołach, do swej roli są przygotowywani poprzez warsztatowe szkolenie, w trakcie którego omawiana jest i ćwiczona specyfika prowadzenia zajęć dla młodzieży, zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi. Materiały udostępnione wolontariuszom (i ćwiczone na szkoleniu) są zgodne z podstawą programową, dopasowane i przetestowane. Szkolenie spotyka się z uznaniem wśród wolontariuszy, którzy wskazując jego mocne strony, wymieniają: „przygotowanie merytoryczne”, „warsztaty – pomocne do przygotowania przed prowadzeniem lekcji”, „realizacja angażujących grupę ćwiczeń stwarza warunki podobne do tych panujących w klasie”.

Co daje bycie wolontariuszem? Niezmiernie satysfakcjonująca jest możliwość czynienia dobra i realizacji pasji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI