Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Edukacja ekonomiczna to obustronna wymiana doświadczeń

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Edukacja ekonomiczna to obustronna wymiana doświadczeń
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Marzeną Atkielską, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska, rozmawiał Jerzy Rawicz.

Santander Bank Polska zajmuje poczesne miejsce wśród polskich instytucji finansowych zaangażowanych w program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Skąd wzięła się koncepcja udziału w tym przedsięwzięciu?

– Nasz bank od wielu lat współpracuje ze szkołami na terenie całego kraju, organizujemy również własne, autorskie lekcje. W tym kontekście projekt BAKCYL, prowadzony przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, bardzo dobrze wpisuje się w działania realizowane w całej Polsce. Możliwość prowadzenia tak dużej ilości zajęć o tematyce ekonomicznej, adresowanych do młodzieży pozwala na rozwój kompetencji pracowników Santander Banku Polska. Oni sami z wielką chęcią i zaangażowaniem biorą udział w tego typu działaniach, gdyż jako specjaliści w danej dziedzinie obok wiedzy merytorycznej mogą też przekazać szereg umiejętności praktycznych. Już od trzech lat Santander Bank Polska jest uczestnikiem programu Bankowcy dla Edukacji, a od dwóch lat otrzymujemy nagrodę za największą liczbę wolontariuszy wspierających projekt BAKCYL. Wiąże się to z ilością lekcji, które prowadzimy: tylko w ostatnim roku szkolnym przeprowadziliśmy 271 takich zajęć, podczas których wolontariusze Santander Bank Polska przekazywali wiedzę prawie 4000 młodych uczniów.

Jak wygląda państwa współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości?

– Fundacja Santander Bank Polska, jak i sam bank współpracuje z WIB już od wielu lat, głównie na kanwie przedsięwzięć społecznych związanych z edukacją młodzieży. Zaangażowani jesteśmy z jednej strony w projekt BAKCYL, a z drugiej w działania promujące bezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni. Dzięki uczestnictwu w obydwu programach nasi pracownicy, którzy są wolontariuszami, znacząco poszerzają swoją wiedzę i mogą dotrzeć do różnych grup wiekowych swoich odbiorców. Z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI