BANK 2017/12

BANK 2017/12

Technologie: Polskie API, stan prac i nadzieje sektora

Sektor finansowy stara się pogodzić wymagania dyrektywy PSD2 związane z obowiązkiem umożliwienia tzw. stronom trzecim dostępu do rachunków płatniczych klientów banków. To duże wyzwanie organizacyjne i technologiczne, jeśli chce się spełnić wymogi regulacyjne i zachować wysoki poziom bezpieczeństwa bankowości internetowej. Czy wchodzimy też w świat sharing access i collaborative economy?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Technologie: Droga do urzędu wiedzie przed bank

Liczba wniosków o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”, składanych za pośrednictwem banków szybko przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Dużym zainteresowaniem cieszy się również wykorzystanie kanału bankowego do aktywacji Profilu Zaufanego oraz wysyłania wniosków do urzędu skarbowego o rozliczenie PIT. Spektakularny sukces wspomnianych przedsięwzięć skłania instytucje finansowe do tworzenia analogicznych udogodnień dedykowanych małym i średnim firmom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Prawo: Agenda legislacyjna UE w kwestii usług finansowych w roku 2018

Przedstawione dotychczas plany działania oraz zapowiadane przez Komisję Europejską nowe propozycje legislacyjne mające na celu wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z rynkiem usług finansowych w państwach członkowskich UE pokazują, że w roku 2018 możemy się spodziewać początku prac legislacyjnych w zakresie kilku nowych regulacji, które w perspektywie kilku lat będą miały wpływ na banki w Polsce i w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Prawo: Praca w banku nie dla przestępcy

Jednym z ważniejszych celów realizowanej przez rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest eliminacja nieżyciowych przepisów, utrudniających sprawne funkcjonowanie obrotu gospodarczego. W obszar ten doskonale wpisuje się podjęta niedawno inicjatywa, zakładająca likwidację luki prawnej umożliwiającej podejmowanie pracy w sektorze finansowym osobom skazanym za przestępstwa kryminalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2