BANK 2017/10

BANK 2017/10

Rynek Finansowy: Kronika – październik 2017

Wydarzenia

Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 r. z 3,1% do 3,5%. Jednocześnie obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na przyszły rok z 2,9% do 2,7% PKB. Do czynników mogących przyczynić się do podwyżki ratingu Polski agencja zaliczyła: konsolidację fiskalną, która doprowadziłaby do trwałej redukcji deficytu strukturalnego, poprawę równowagi w systemie opieki społecznej oraz w otoczeniu instytucjonalnym, reformy strukturalne, które pozytywnie wpłynęłyby w średnim terminie na perspektywy wzrostu oraz na wydajność pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/10

Rynek Finansowy: Europejscy liderzy jutra o edukacji, oszczędzaniu i przyszłości Europy

Na początku września br. w Krynicy-Zdrój, w ramach XXVII Forum Ekonomicznego, w licznych panelach i debatach poświęconych najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi współczesna Europa, uczestniczyły najważniejsze osobistości – na czele z Prezydentem RP i Prezesem Rady Ministrów. W tym samym czasie, w położonym nieopodal Nowym Sączu, spotkali się ci, którzy w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na najważniejsze decyzje dla losów Starego Kontynentu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/10

Raport Specjalny Bancassurance: Rynek i oczekiwania klientów banków

Od kilku lat obserwujemy konsolidację usług finansowych, dlatego dla strategii instytucji finansowych koncepcja bancassurance odgrywa znaczącą rolę. Produkty ubezpieczeniowe dystrybuowane przez kanał bankowy są naturalnym wyborem dla klientów poszukujących prostych i tanich produktów dostępnych z zaufanego źródła. Dla banków to poszerzenie oferty. Czym więc różnimy się od innych krajów Europy?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/10

Raport Specjalny Bancassurance: Jakość i dopasowana oferta wizytówką Warty w bancassurance

Bancassurance widzimy, jako jeden z kluczowych kanałów sprzedaży ubezpieczeń, który obecnie przechodzi silną transformację, ale stale jest bardzo istotny z punktu widzenia klientów oraz kompletności oferty sektora bankowego. Obserwujemy wzrost znaczenia produktów o charakterze ochronnym, z jednej strony dopasowanych do potrzeb ubezpieczających się, dostarczających im wysoką wartość, z drugiej zaś atrakcyjnych dla banku jako dystrybutora. Dostrzegamy także konieczność prostoty sprzedaży produktów zarówno dla doradcy bankowego, jak i w bankowych systemach online. Warta ma rozwiązanie dające realną i wysoką korzyść każdej ze stron, w tym przede wszystkim dla klienta – tłumaczy Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający Departamentem Bancassurance w WARCIE.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/10

Raport Specjalny Bancassurance: Wprowadzenie IDD może się opóźnić

Co dalej z dyrektywą IDD? Do wprowadzenia jej zapisów pozostało jeszcze kilka miesięcy. To wcale nie tak wiele czasu. Tym bardziej że zainteresowane tym organizacje napotykają istotne przeszkody. Na dodatek nie zakończył się jeszcze proces legislacyjny. Ubezpieczyciele przewidują, że ustawę w finalnym kształcie poznają w okolicach listopada 2017 r., a mają być gotowi, wraz ze zmianami w systemach, już kilka miesięcy później.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/10

Temat numeru: Dane gotowe do wysyłki

Zwiększenie poziomu zabezpieczenia danych osobowych przed wyciekiem i ochrona prywatności osób fizycznych przed nadmierną ingerencją ze strony usługodawców i urzędów to część efektów, jakie ma przynieść wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jednym z celów nowego prawa unijnego jest zapewnienie osobom, których dane dotyczą, prawa do pozyskania ich od administratora oraz przekazania wskazanemu podmiotowi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/10

Temat numeru: Przyszłość ochrony informacji Wiedza to potęga

Wraz z rozwojem nowoczesnej gospodarki opartej na skutecznej i szybkiej wymianie informacji, posiadanie i wydajne zarządzanie danymi jest nieodłącznym elementem działalności niemal każdej firmy. Nowe technologie komunikacyjne jak nigdy dotąd pozwoliły na rozszerzenie bazy potencjalnych klientów niemal na cały świat. Możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie znacząco zmieniły sposób komunikacji z klientem, jednocześnie zrodziły jednak nowe wyzwania dla firm szczególnie w dziedzinie ochrony ich danych personalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2