Rynek Finansowy: Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia

Rynek Finansowy: Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z raportu "Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia" wynika, że polskie banki na tle Europy charakteryzują się: - 9,5-procentowym stosunkiem poziomu kapitału własnego netto banków do ich aktywów w 2016 r. (najwyższy w Chorwacji - ok. 14%); - akcją kredytową na poziomie 275 mld euro na koniec 2016 r. (największa w Niemczech - 4691 mld euro).

Przewidywalność regulacyjna i odpowiedzialna polityka gospodarcza są dla sektora bankowego bardzo ważne, ponieważ stanowią fundament zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne w kontekście szeregu ograniczeń i wyzwań, przed jakimi stoi polski sektor bankowy. W tym roku mija 10 lat od początku jednego z największych kryzysów ekonomicznych na świecie. Miniony okres ukazał jak duże różnice występują w rozwoju poszczególnych gospodarek, rynków finansowych a także strukturze i jakości sektora bankowego. Chociaż kryzys finansowy miał charakter globalny szczególnie wiązał się z gospodarką europejską. Mimo licznych reform, regulacji oraz działań pomocowych wiele z krajów Starego Kontynentu wciąż jest dalekich od rozwiązania problemów ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, do tych państw należy zaliczyć Grecję, Włochy oraz Portugalię. Z drugiej jednak stron występują przykłady dobrych reform oraz zmian które pozytywnie wpłynęły na rozwój takich państw, jak Irlandia, Estonia czy Rumunia.

Polska, jako jedna z nielicznych, zachowywała w ostatnim dziesięcioleciu stale dodatni wzrost gospodarczy, co było możliwe w dużej mierze dzięki stabilnemu i rozsądnie zarządzanemu sektorowi bankowemu. Jednak przymioty te nie są dane raz na zawsze, zaś nadmierne regulacje również krajowego sektora bankowego mogą w dłuższej perspektywie negatywnie przełożyć się również na możliwości rozwojowe kraju. Chociaż niezwykle trudno przewidzieć źródła ewentualnych zagrożeń, to analiza zmian gospodarczych, trendów a także potencjału i jakości sektora bankowego może przyczynić się do lepszego diagnozowania możliwych źródeł przyszłych kryzysów. Mając to na uwadze Związek Banków Polskich opublikował czwartą edycję raportu pt. „Polska i Europa – wyzwania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI