bank.2015.07-08.001-007.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2015):

  • Raport specjalny: Audyt i doradztwo - to dla instytucji finansowych nie tylko zapobieganie popełnianiu błędów, to także sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
  • Aby bank mógł się rozwijać, potrzebuje pracowników z ambicjami, którzy stale chcą się uczyć. Jakie są najnowsze edukacyjne trendy na rynku finansowym?
  • Jakie są perspektywy wyceny akcji banków notowanych na GPW do końca 2015 r.?
  • Leczenie rachunkowości kas
  • Córki doganiają matki
  • Paradygmat złotego środka
  • Przede wszystkim edukować
  • Korekta prognozy rynku bankowego
  • Banki spółdzielcze a FATCA

 

BANK 2015/07-08

BANK 2015/07-08

Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W ciągu 11 lat obecności w UE pozyskaliśmy 109,6 mld euro, natomiast składki członkowskie, które wpłaciliśmy do budżetu unijnego wyniosły 35 mld euro. Polska zyskała netto ponad 74 mld euro. Z roku na rok pozyskiwaliśmy więcej pieniędzy. W 2004 r. otrzymaliśmy 2,5 mld euro, a w 2014 r. było to już 13 mld euro. Oznacza to, że w 2004 r. środki uzyskane przez Polskę stanowiły 0,57 proc. PKB, a w 2014 – 3,15 proc. PKB.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/07-08

Rynek finansowy: Przyspieszenie na finiszu

bank.2015.07-08.foto.014.a.400xNa kilka miesięcy przed końcem kadencji parlamentu prace nad zmianą przepisów regulujących emisję listów zastawnych nabrały tempa. 19 stycznia br. opublikowano pierwszą wersję projektu ustawy, a już pięć miesięcy później projekt trafił pod obrady Sejmu. W lekkoatletyce manewr przyspieszenia na ostatnim okrążeniu bywa znakomitym sposobem na zwycięstwo. Czy sprawdzi się również w odniesieniu do udrożnienia emisji listów zastawnych?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/07-08

Raport specjalny: Na kłopoty… unia rynków kapitałowych

bank.2015.07-08.foto.054.a.267xDajmy szansę wzrostowi Rozgrywający się na naszych oczach kolejny rozdział greckiej tragedii skupił uwagę na problemach „chorego człowieka Europy” i stępił nieco ostrość postrzegania nierozwiązanych problemów w pozostałych państwach kontynentu. Niesłusznie. Pomimo wysiłków, szereg gospodarek unijnych w dalszym ciągu boryka się z anemicznym wzrostem i presją deflacyjną. Jednocześnie bez pracy w skali UE pozostają zatrważające 24 mln osób. Wszystko to potęgują nierozwiązane problemy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwa. Nie dziwi więc, że tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego to dla brukselskich decydentów absolutny priorytet. Dotychczasowe inicjatywy, jak przykładowo Plan Inwestycyjny na kwotę 315 mld euro, przewidujący m. in. utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), stanowią z pewnością krok we właściwym kierunku. Cieszy fakt, że Komisja Europejska nie spoczęła na laurach i szuka dalszych sposobów na długoterminowe wsparcie inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/07-08

Bank i Klient: Samsung Business Summit 2015

bank.2015.07-08.foto.069.a.400xZaawansowane serwisy transakcyjne, biometria, wielofunkcyjne bankomaty, a od niedawna również infrastruktura do płatności mobilnych – sektor bankowy już od wielu lat jest jednym z głównych odbiorców rozwiązań z branży IT. Czy dobrodziejstwa techniki cyfrowej wykorzystywane są przez banki optymalnie – i jak sprawić, by miast ilości urządzeń i aplikacji wyznacznikiem technologicznego zaawansowania sektora finansowego stała się ich jakość i adekwatność do aktualnych potrzeb?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2