Rynek finansowy: Nowe instrumenty finansowe dla innowacyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Pierwsi polscy przedsiębiorcy sięgają po instrumenty zwrotne z programu Horyzont 2020. Jednocześnie do puli instrumentów finansowych UE 2014-2020 dochodzą cztery nowe opcje na finansowanie innowacji. Horyzont 2020 oferuje już pełne spektrum możliwości wspierania innowacji instrumentami zwrotnymi.

Tadeusz Tęczyński

Horyzont 2020 to największy program ramowy Unii Europejskiej. W Polsce uważany jest za cenne źródło finansowania badań, innowacji i transferu technologii. Setki uruchomionych dotąd konkursów, to wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, jednostek badawczych, PPP, instytucji finansowych, uczelni, podmiotów sektora publicznego i innych realizujących innowacyjne projekty. Budżet programu wynosi blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld przeznaczono na instrumenty finansowe (InnovFin) – wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących projekty badawcze bądź związane z innowacjami

– Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejskiej, polskiego rządu i rynku finansowego sukcesywnie powiększa się oferta finansowania innowacji. Naszym celem jest wykorzystanie możliwie największych środków z programu Horyzont 2020 dla badań i innowacji, z pożytkiem dla rozwoju polskiej gospodarki. Jest to program szeroki tematycznie, z dużym potencjałem dla różnych środowisk i branż. Nominalna wartość instrumentów finansowych InnovFin to 2,8 mld euro. Jednak wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców będzie wielokrotnie większa, dzięki dodatkowym środkom udostępnionym przez pośredników finansowych: instytucji korzystających z gwarancji oraz funduszy venture capital – podkreśla Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu

Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. – Komisja Europejska szacuje wartość preferencyjnego finansowania dla beneficjentów wygenerowanego w H2020 na ok. 50 mld euro

Pierwsze polskie sukcesy

Polpharma i Black Pearls to ciekawe przykłady aktywności i sukcesu polskiego rynku przy sięganiu po proinnowacyjne unijne wsparcie. Polpharma korzysta z instrumentów zwrotnych, Black Pearls z grantów.

W czerwcu br. instytucje unijne ogłosiły pierwszą polską transakcję w ramach InnovFin. Polpharma S.A., największy polski producent leków, uzyskała pożyczkę w ramach instrumentu InnovFin Large Projects. Pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o wartości ok. 185 mln zł zostanie przeznaczona na badania i rozwój w zakresie leków biopodobnych. Rozwój w zakresie biotechnologii wymaga bowiem znaczących inwestycji i budowy długoterminowego partnerstwa. InnovFin Large Projects, z którego skorzystała Polpharma, to jeden z instrumentów finansowych programu Horyzont 2020 obsługiwanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Na mocy porozumienia z Komisją Europejską EBI udostępnia pożyczki i gwarancje służące finansowaniu projektów o dużej wartości, zawierających komponent badawczy bądź innowacyjny.

Przykładem przedstawiciela polskiego rynku finansowego, skutecznie sięgającego po środki unijne z programu Horyzont 2020, jest polski fundusz venture capital Black Pearls. Uzyskał finansowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI