Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W ciągu 11 lat obecności w UE pozyskaliśmy 109,6 mld euro, natomiast składki członkowskie, które wpłaciliśmy do budżetu unijnego wyniosły 35 mld euro. Polska zyskała netto ponad 74 mld euro. Z roku na rok pozyskiwaliśmy więcej pieniędzy. W 2004 r. otrzymaliśmy 2,5 mld euro, a w 2014 r. było to już 13 mld euro. Oznacza to, że w 2004 r. środki uzyskane przez Polskę stanowiły 0,57 proc. PKB, a w 2014 - 3,15 proc. PKB.

Analitycy firmy doradczej EY oraz instytutu Oxford Economics w letniej edycji prognoz ekonomicznych podnieśli szacunki wzrostu PKB krajów strefy euro. W 2015 r. ma wynieść 1,6 proc. i wzrosnąć do 1,9 proc. w kolejnych dwunastu miesiącach. W 2017 r. wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 1,7 proc., a w latach 2018-2019 średnio 1,5 proc. r/r. Optymistyczne prognozy wynikają ze wzrostu konsumpcji, wspieranego poprawą sytuacji na rynku pracy, a także z oczekiwanego ożywienia inwestycyjnego. Poprawa perspektyw dla strefy euro ma miejsce mimo zawirowań związanych z sytuacją Grecji we wspólnym obszarze walutowym.

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 10,4 proc. przy 10,8 proc. w maju. Według szacunków MPiPS sytuacja na rynku pracy poprawiła się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim – o 0,7 pkt. proc. W urzędach pracy na koniec czerwca zarejestrowanych było 1 mln 624 tys. osób. To najlepszy wynik od 7 lat. W stosunku do poprzedniego roku zarejestrowanych było o 228 tys. osób mniej.

TRANSAKCJE

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek PZU o zgodę na przejęcie kontroli nad Alior Bankiem. PZU przejmie 25,25 proc. akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W praktyce oznacza to, że przejmuje kontrolę nad bankiem. Ubezpieczyciel zapowiedział również, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale to nie koniec zakupów aktywów bankowych. PZU chce stworzyć instytucję, która byłaby w pierwszej piątce banków w Polsce pod względem aktywów.

NFOŚiGW chce w tym roku uruchomić program termomodernizacyjny, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Wstępnie proponowany budżet może wynieść ok. 300 mln zł. O premię termomodernizacyjną, wypłacaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mogą się ubiegać m.in. inwestorzy, osoby fizyczne, właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, w tym budynków użyteczności publicznej, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI