bank.2015.03.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2015):

  • HORYZONTY BANKOWOŚCI 2015: Polskie banki optymistycznie patrzą w przyszłość. W większym stopniu niż instytucje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej stawiają na rozwój produktów i wzmacnianie relacji z klientem, inwestując w indywidualizację usług i ich elastyczność.
  • Realna alternatywa dla banków?
  • Wystąpienie, które wstrząsnęło rynkiem
  • Trzy filary stabilności
  • Dziurawa obniżka interchange
  • Fuzje i przejęcia w cieniu kryzysu

BANK 2015/03

BANK 2015/03

Rynek finansowy: Kronika – marzec 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu – wynika z danych GUS. Szacuje się jednak, że po odjęciu efektu sezonowego spadła ona w styczniu o 0,2 pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. – w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Horyzonty Bankowości 2015: Wystąpienie, które wstrząsnęło rynkiem

bank.2015.03.foto.034.400xSzok, frank po 5 zł, Szwajcarzy oszukali rynek, Decyzja SBN wstrząsnęła Polakami – krzyczały nagłówki gazet 16 stycznia, dzień po ogłoszeniu przez Narodowy Bank Szwajcarii decyzji o odejściu od sztywnego kursu franka do euro. Po pewnym czasie przyszło jednak opamiętanie i wiele wskazuje, że rację mieli ci, którzy zapewniali, że po kilku tygodniach wszystko wróci do normy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Horyzonty Bankowości 2015: Banki i ZBP o frankowiczach

Problemowi przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych poświęcone było lutowe spotkanie z prasą Zarządu ZBP, zorganizowane po licznych konsultacjach z rządem i KNF, a przed zbliżającym się dorocznym Forum Bankowym. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał pokrótce, jakie elementy składają się na pakiet łagodzący skutki uwolnienia kursu CHF wobec kredytów hipotecznych w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Horyzonty Bankowości 2015: Frank wciąż gorącym tematem

bank.2015.03.foto.046.400xWłaścicielom kredytów we frankach szwajcarskich ciśnienie nieco spada, choć cały czas waluta Helwetów utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Na razie nie doszło na rynku do żadnej odgórnej interwencji, mimo iż Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza konkretne propozycje rozwiązań systemowych i poddaje je pod dyskusję przedstawicielom banków. Również Szwajcarski Bank Narodowy, choć przyznaje, że silny frank zagraża szwajcarskim firmom, nie kwapi się do podjęcia interwencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Horyzonty Bankowości 2015: Straty oczekiwane – co na to komitet bazylejski?

bank.2015.03.foto.053.150xNa początku lutego Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował dokument konsultacyjny w zakresie ujmowania przez banki strat oczekiwanych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9 – Instrumenty Finansowe (MSSF 9). Dokument jest wyrazem wysokich oczekiwań, jakie instytucje nadzorcze stawiają wobec banków odnośnie wdrożenia i zarządzania modelami strat oczekiwanych na potrzeby raportowania finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Horyzonty Bankowości 2015: Cross-selling produktów i usług finansowych

bank.2015.03.foto.074.150xInstytucje europejskie nadzorujące sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek instrumentów finansowych1 opublikowały wspólne wytyczne dotyczące sprzedaży krzyżowej (ang. cross-selling) produktów finansowych2. Dokument ukazał się 22 grudnia 2014 r. Proponowane zmiany mają wpłynąć na większą atrakcyjność pakietowania produktów z jednoczesnym poszanowaniem praw konsumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Horyzonty Bankowości 2015: Nie tylko BIK i Bankowy Rejestr

bank.2015.03.foto.076.400xOtwarcie bankowych rejestrów na dane przekazywane przez sektor pożyczkowy, udostępnienie informacji o niespłaconych zobowiązaniach natury publicznoprawnej czy wreszcie utworzenie jednolitego systemu w ramach biur informacji gospodarczej – posunięcia te mają sprawić, że system oceny zdolności kredytowej ma być jak najbardziej skuteczny. Wiele instytucji – również z sektora finansowego – sięga po inne metody badania wiarygodności klientów aniżeli tylko dane zgromadzone we wspomnianych rejestrach.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3