Horyzonty Bankowości 2015: Banki i ZBP o frankowiczach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Problemowi przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych poświęcone było lutowe spotkanie z prasą Zarządu ZBP, zorganizowane po licznych konsultacjach z rządem i KNF, a przed zbliżającym się dorocznym Forum Bankowym. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał pokrótce, jakie elementy składają się na pakiet łagodzący skutki uwolnienia kursu CHF wobec kredytów hipotecznych w Polsce.

Do takich rozwiązań należą ograniczenia wysokości rat. – Wszystkie banki, jeśli to było technicznie możliwe, wdrożyły zaproponowane rozwiązanie – zaznaczył prezes ZBP

Banki odstąpiły także od żądania doubezpieczenia kredytów – w sytuacji, kiedy zawierane wcześniej ubezpieczenia okazały się niewystarczające. Ponieważ akurat to posunięcie ma przełożenie na zwiększenie ryzyka spłaty kredytu w poszczególnych bankach, a w ślad za tym – w całym sektorze, ZBP wystąpił do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, aby nadzór podszedł do tej inicjatywy ze zrozumieniem. Wszystkie banki, które udzielały kredytów w walucie szwajcarskiej, uelastyczniły również proces restrukturyzacji – umożliwiając zmianę kalendarza czy też wydłużenie wakacji kredytowych. – Banki, tak jak zadeklarowały, postanowiły na najbliższe miesiące uwzględnić ujemny LIBOR, zrezygnowały z marży w części lub całości oraz dokonały obniżenia spreadów – przypomniał prezes ZBP.

W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnych negocjacji pomiędzy sektorem bankowym a administracją publiczną, tym razem w sprawie nowych instrumentów o charakterze stałym, mających za zadanie wspierać posiadaczy kredytów w niezawinionych przez nich sytuacjach losowych. – Będziemy tak przedstawiać te propozycje, aby uwzględnić interesy wszystkich uczestników umowy społecznej, jaką jest bankowość – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz.

– Chcemy uniknąć zarzutu o faworyzowanie jakiejkolwiek grupy kredytobiorców. Zaproponujemy rozwiązanie, które odpowiadałoby wszystkim grupom: kredytobiorcom, deponentom, podatnikom – jak również akcjonariuszom banków, nie tylko tym strategicznym, ale również dziesiątkom tysięcy obywateli – posiadaczy akcji instytucji finansowych – deklarował prezes ZBP, przypominając, że analogiczne rozwiązanie – choć ograniczone w czasie – funkcjonowało już w pierwszej fazie kryzysu. – Chcemy mocno wesprzeć rozwiązanie, które funkcjonowało w epizodycznej ustawie z roku 2009 – stwierdził prezes ZBP.

Banki i podatki do budżetu

– Przy okazji dyskusji o kredytach we frankach szwajcarskich, chciałbym przedstawić pewną retrospektywę – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, odnosząc się do rozpowszechnionych fałszywych stereotypów związanych z polskim sektorem bankowym i kredytami w walucie obcej. Spotyka się np. pogląd, że banki nie płacą podatków w Polsce. – Banki są największym płatnikiem CIT w Polsce, tego stanu nie zamierzamy zmieniać – z całą stanowczością podkreślił prezes ZBP, zaznaczając równocześnie, iż podatek CIT to nie jedyne wpływy z sektora bankowego do budżetu państwa. Banki utrzymują również ponad 30 mld zł rezerw obowiązkowych, dzięki którym możliwe było utworzenie ARiMR, a w późniejszej perspektywie Funduszu Poręczeń Unijnych. Banki i klienci banków zbudowali również instrument gwarantujący deponentom bezpieczeństwo powierzonych środków – czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w ostatnim czasie wypłacił klientom SKOK-ów 3 mld zł.

Inny rozpowszechniony mit zakłada, iż banki transferują zyski za granicę – tymczasem wzrost zysku w bankach koreluje ze wzrostem funduszy własnych, a zatem zyski w większości – nawet do 90 proc. ich wartości – trafiały właśnie na ten cel. – Od 2008 r. suma bilansowa banków wzrosła z 1 biliona do 1 biliona 400 mld zł, a relacja aktywów bankowych do PKB wzrosła do 86,2 proc. – przypomniał prezes ZBP. I na konkretnych liczbach wykazał nieprawdziwość pogłosek, iż cała polska bankowość znajduje się w rękach zagranicznego kapitału. – Kapitał polski ma 44-procentowy udział w polskim sektorze bankowym – oznacza to wzrost w ciągu kilku lat o 19 proc. – podsumował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Franki brała cała Europa

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI