Horyzonty Bankowości 2015: Oby tak dalej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.03.foto.073.352xWzrost popytu wewnętrznego, utrzymująca się deflacja i niskie stopy procentowe oraz łagodzenie polityki kredytowej przez większość banków sprzyjają dodatniej dynamice sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla firm. Inaczej jest na rynku kredytów mieszkaniowych.

Robert Banaszek

Ujemna wartość wskaźnika BIK Indeks PKM za styczeń 2015 r. oraz wyniki kwartalnej ankiety opublikowanej przez NBP na temat sytuacji na rynku kredytowym potwierdzają spadek popytu na rynku kredytów mieszkaniowych, spowodowany zaostrzeniem polityki kredytowej przez banki w wyniku spadku maksymalnego poziomu LTV.

Wzrasta popyt na kredyty konsumpcyjne

Wyniki ankiety Narodowego Banku Polskiego, przeprowadzonej na przełomie grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r. (uwzględniającej 26 banków posiadających 85,8 proc. udziału w rynku kredytów komercyjnych), zakładają zwiększenie popytu na kredyty konsumpcyjne w I kw. br. Z raportu NBP wynika również, że około 41 proc. ankietowanych banków przewiduje istotne złagodzenie polityki kredytowej poprzez obniżenie marż kredytowych, zmniejszenie wymagań związanych z zabezpieczeniem kredytu czy wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania. Jako powód wprowadzenia łagodniejszej polityki kredytowej banki podają przede wszystkim zmiany w polityce pieniężnej prowadzonej przez NBP (m.in. rekordowo niskie stopy procentowe) oraz presję konkurencyjną.

Wzrostową tendencję popytową na rynku kredytów konsumpcyjnych potwierdza odczyt Indeksu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks PKK), który w styczniu wyniósł 1,7 proc. r./r. Wartość wskaźnika BIK Indeks PKK informuje, że w styczniu br. nastąpił wzrost zapytań skierowanych przez instytucje finansowe o kredyty konsumpcyjne na kwotę o 1,7 proc. wyższą niż rok temu

Większe zainteresowanie Polaków kredytami konsumpcyjnymi spowodowane jest przede wszyst wzrostem popytu wewnętrznego. Optymistyczne prognozy na temat naszej gospodarki w 2015 r. (wzrost gospodarczy w okolicach 3-3,5 proc., spadek bezrobocia poniżej 11proc., utrzymująca się niska inflacja przy jednoczesnym wzroście płacy realnej) sukcesywnie stymulują popyt wewnętrzny, który w znaczący sposób kompensuje spadek eksportu (spowodowany konfliktem rosyjsko-ukraińskim, stagnacją w strefie euro oraz sankcjami gospodarczymi). Jeśli pozytywne prognozy sprawdzą się, wówczas wartość sprzedanych kredytów konsumpcyjnych w bieżącym roku może sięgnąć rekordowych poziomów, nawet w granicach 80 mld zł.

Obok pozytywnych czynników stymulujących wzrostową tendencję sprzedaży kredytów konsumpcyjnych istnieją również zagrożenia, które istotnie oddziałują na długookresową dynamikę popytu. Według wspomnianej wcześniejszej ankiety NBP, głównym czynnikiem wpływającym na wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne jest wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. Tymczasem, jak podaje cokwartalny raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Nowy Barometr Rynku Consumer Finance (który ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI