Horyzonty Bankowości 2015: Informatyzacja decyzji operacyjnych – lepsza obsługa potencjalnego i faktycznego klienta?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.03.foto.079.150xW relacjach między sferą biznesową a informatyczną często zdarzają się nieporozumienia i niejednoznaczności w komunikacji, które mogą rodzić zdenerwowanie i frustrację. Nie dotyczy to zresztą wyłącznie sektora bankowego, raczej wszystkich firm korzystających z zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Maria Sabiniewicz
WebSphere Brand Manager, IBM Polska Sp. z o.o.

Jedną z głównych przyczyn tej swoistej niekompatybilności sfery IT i biznesu są różnice między cyklem pracy osób zaangażowanych w każdą z nich. Przez grupę biznesową cykl tworzenia systemu IT postrzegany bywa jako proces długi, wręcz rozwlekły. Co więcej, menedżerowie strategii biznesowej, gdy już zdefiniują wymagania wobec systemu, zyskują przekonanie, że implementacja faktycznie zaspokoi ich potrzeby. Mają jednak trudności ze śledzeniem postępów w spełnianiu wymagań, gdy w procesie implementacji zostaną już one przekształcone w kod techniczny. Wypada też wspomnieć, że informatycy otrzymują często wymagania sformułowane nie dość szczegółowo i precyzyjnie. Wiele wymagań określa się dopiero po rozpoczęciu procesu tworzenia oprogramowania.

Proces zmiany logiki decyzji biznesowych w bankach – nawet gdy chodzi o zmianę bardzo drobną – wymaga każdorazowo złożonego cyklu konsultacji i przekładania wymagań biznesowych na język IT. Innymi słowy, każda zmiana strategii lub decyzji zostaje wpisana w proces tworzenia oprogramowania, w którym występują liczne problemy techniczne i kadrowe. A w ten sposób nie da się zapewnić należytej szybkości reakcji na potrzeby biznesowe. W efekcie osoby odpowiedzialne za strategię biznesową, gdy tylko zostanie ona wpisana w oprogramowanie, tracą kontrolę nad sposobem, w jaki jest wyrażona, oraz nad jej ewolucją. Tradycyjne podejście, oparte na pisaniu kodu do budowania systemów biznesowych utrudnia elastyczną adaptację działalności do dynamicznych warunków rynkowych, oczekiwań klientów lub zmian narzucanych przez KNF

IBM, mając świadomość problemów na styku biznesu i IT, proponuje bankom wykorzystanie rozwiązania do zarządzania decyzjami operacyjnymi (IBM ODM – Operational Decision Management). Rozwiązanie to oferuje osobom odpowiedzialnym za podstawową działalność przedsiębiorstwa szereg narzędzi do definiowania strategii w formie zrozumiałej dla użytkowników bez przygotowania technicznego, a jednocześnie możliwej do wykorzystania w systemach automatyzacji decyzji. Takie podejście znacznie usprawnia komunikację między menedżerami definiującymi wymagania a programistami, którzy wdrażają system biznesowy. Dzięki IBM ODM to przede wszystkim przedstawiciele biznesu wpływają na realizację strategii biznesowych oraz, co niezwykle ważne, w łatwy sposób wprowadzają zmiany. W tradycyjnych systemach informatycznych strategia biznesowa jest na sztywno zapisana w kodzie aplikacji. Wprowadzanie zmian wiąże się z koniecznością uruchomienia od nowa całego cyklu tworzenia oprogramowania: każde wymaganie musi być właściwe zrozumiane i uwzględnione w projekcie systemu, a odpowiednia zmiana – zaimplementowana, przetestowana i wdrożona. A wszystko to nie może mieć niekorzystnego wpływu na inne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI