bank.2014.12.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (grudzień 2014)

  • Raport: Co dalej z kredytami we Frankach?
  • Świąteczny portfel Polaków
  • Bancassurance po nowemu
  • Martwe konta: dobry biznes czy wizerunkowe ryzyko?
  • Kłopoty rosyjskich finansów
  • Podsumowanie konferencji IT@BANK 2014
  • Czy konta darmowe pozostaną?

BANK 2014/12

BANK 2014/12

Rynek finansowy: Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

GUS poinformował, że w III kw. 2014 r. produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. Zgodnie z danymi urzędu statystycznego głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy. Licząc w ujęciu rocznym, w III kw. 2014 r. był on wyższy o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., a inwestycje wzrosły o 9,9 proc. Dane GUS pokazały mocniejszy od oczekiwań spadek stopy bezrobocia. Wyniosła ona w październiku 11,3 proc. (8,3 proc. – BEL) we wrześniu była na poziomie 11,5 proc., a rok temu – 13 proc. To najniższy poziom od czterech lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/12

Bank i Klient: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, chcąc zminimalizować ryzyko kredytowe, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/12

Bank i Klient: Zapytaj i zobacz gdzie …?Bank blisko klienta – gdzie konkretnie, wskażą analizy geoprzestrzenne

bank.2014.12.foto.040.400xBanking Location Analytics – rozwiązanie KPMG i Esri Polska – daje menedżerom sieci dystrybucji arsenał analiz geoprzestrzennych, które m.in. umożliwiają obiektywną ocenę obecnego i przyszłego potencjału rynkowego, prognozy efektywności poszczególnych placówek i bankomatów (istniejących i rozważanych), w oparciu o dane banku i źródła zewnętrzne. Jego sercem jest Platforma ArcGIS – najczęściej kupowany system informacji geograficznej (GIS) na świecie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/12

IT@BANK: Komplementarność systemów wymiany informacji a nowe funkcjonalności

bank.2014.12.foto.066.400xNa jakie zagrożenia ze strony cyberprzestępców narażony jest współczesny sektor finansowy – i czy stosowane przez banki systemy bezpieczeństwa są adekwatne do tych zagrożeń? Co stoi na przeszkodzie, aby sektor bankowy i instytucje publiczne udostępniały sobie informacje o zagrożeniach w cyberprzestrzeni? Czy szybkość wykonywania współczesnych operacji bankowych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa – i w jakich sytuacjach zagrożenie to staje się na tyle istotne, że nie warto przyspieszać dalej? To tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas debaty Komplementarność systemów wymiany informacji a nowe funkcjonalności, w trakcie konferencji IT@BANK 2014.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/12

IT@BANK: Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami?

bank.2014.12.foto.071.400xJaką rolę odgrywają projekty we współczesnej instytucji finansowej? Czy projekt i proces stanowią alternatywę niemożliwą do pogodzenia, czy też są to rzeczywistości komplementarne? Jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne do zarządzania projektami w banku? Te i wiele innych zagadnień omawiano podczas panelu eksperckiego „Miesięcznika Finansowego BANK” zatytułowanego Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? Miejsce Project Management we współczesnej bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2