Bank i Klient: Przed wielką zmianą

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jak wygląda polski sektor bancassurance na pięć miesięcy przed Rekomendacją U? Wyczerpującą analizę obecnej sytuacji na rynku zaprezentowali przedstawiciele sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego podczas VI Kongresu Bancassurance

Karol Jerzy Mórawski

Przewodniczący Zespołu ds. Bancassurance w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Krzysztof Charchuła, przedstawił obszerny raport zatytułowany Polski rynek bancassurance po 2 kwietnia 2014 r., oparty na danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do PIU w trybie kwartalnym. z kolei dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Norbert Jeziolowicz, przedstawił wyniki sondażu przeprowadzonego w 200 placówkach bankowych na terenie całego kraju.

Opracowanie PIU wyodrębnia dwie kategorie produktowe polskiego rynku bancassurance. w pierwszej, obejmującej ubezpieczenia na życie łącznie z produktami o charakterze inwestycyjnym, analizie poddano dane przekazane przez 25 polskich zakładów ubezpieczeń. Choć towarzystwa te reprezentują pokaźny udział w polskim rynku ubezpieczeń na życie – w I kw. tego roku wygenerowały aż 98,2 proc. składki przypisanej brutto – jednak udział ten z roku na rok systematycznie maleje. Dla porównania, w II kw. 2012 r. ubezpieczyciele nie uwzględnieni w raporcie zebrali niespełna 1 proc. całej składki.

– Porównując II kw. 2014 r. z analogicznymi okresami w latach wcześniejszych widać spadek składki zebranej w kanale bancassurance – podkreślił Krzysztof Charchuła. W porównaniu z II kw. 2012 r. udział sprzedaży ubezpieczeń na życie w kanale bankowym obniżył się o 17 pkt. proc. – z 59,2 do 42,8 proc. To wprawdzie nieco lepiej aniżeli w I kw. tego roku, kiedy odsetek ten wyniósł niespełna 41 proc., ale i tak wartości osiągane w pierwszych sześciu miesiącach br. stanowią wynik najgorszy na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zdaniem eksperta Polskiej Izby Ubezpieczeń, ten spadek należy powiązać z ograniczeniem oferty produktów strukturyzowanych.

Ubezpieczenia inwestycyjne: aż cztery piąte przychodów

To właśnie produkty o charakterze inwestycyjnym generują przeważającą część przychodów z tytułu ubezpieczeń na życie sprzedawanych w kanale bankowym; na każde 100 zł pozyskanych za pośrednictwem banków w II kw. br. aż 78,5 zł pochodziło ze sprzedaży tego rodzaju polis. Produkty powiązane z ryzykiem bankowym wygenerowały jedną piątą przychodów, zaś pozostałe ubezpieczenia na życie cieszyły się znikomym zainteresowaniem klientów, dając ubezpieczycielom niespełna 1,5 proc. całej pozyskanej składki. Nie oznacza to bynajmniej, że polisy o charakterze inwestycyjnym stanowią większość ubezpieczeń na życie sprzedawanych przez banki. Jeśli przyjrzymy się liczbie wystawionych w tym samym okresie polis, to najczęściej sprzedawane są ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi (aż 79,2 proc.), na drugim miejscu znajdują się polisy niepowiązane z ryzykiem bankowym (12 proc.), zaś ubezpieczenia inwestycyjne stanowią jedynie 8,8 proc. wszystkich polis. Tak duża ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI