Bank i Klient: Optymistyczne prognozy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Główny wskaźnik koniunktury bankowej spada. Rośnie za to odsetek przedstawicieli środowiska bankowego przewidujących, że sytuacja ekonomiczna polskiej gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie się poprawiać.

Paweł Ostrowski

Od kilku miesięcy zauważalny jest spadek głównego wskaźnika Monitora Bankowego – indeksu PENGAB. Od sierpnia br., a więc najwyższego poziomu w tym roku, indeks PENGAB obniżył się o 9 pkt. proc. – O ile w poprzednich miesiącach wpływ na spadki indeksu miał zdecydowanie obszar depozytowy, to w listopadzie ujemny wskaźnik związany jest z prognozami rynku kredytowego – zarówno w zakresie przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Osłabienie głównego wskaźnika stale równoważy szczególnie istotna dla gospodarki ogólna prognoza makroekonomiczna. Należy mieć jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dobry poziom prognozy makroekonomicznej znajdzie odzwierciedlenie w wynikach głównego indeksu PENGAB – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Podkreślił przy tym, że od września niemalże wszystkie prognozy związane z gospodarką kraju, przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi zanotowały zdecydowane wzrosty.

W listopadzie indeks PENGAB wyniósł 21,4 pkt., spadł w ujęciu miesięcznym o 1,4 pkt. (patrz 1), zaś w skali roku jest niższy o 4,3 pkt. Trzeci miesiąc z rzędu słabnie dynamika wzrostu. Także wskaźnik wyprzedzający obniżył wartość w porównaniu do października o 2,2 pkt., osiągając 22,4 pkt. W środowisku bankowym dominują opinie o utrzymaniu dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach. – Nadal w najbliższych miesiącach przewiduje się nieznaczny spadek aktywności klientów na rynku zarówno depozytowym, jak i kredytowym. Środowisko bankowe podtrzymuje umiarkowany optymizm wobec poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych w najbliższym półroczu – podsumowuje twórca badania dr Marcin Idzik.

Osłabienie na rynku kredytów gospodarstw domowych

Po październikowym wzroście, obserwujemy pogorszenie wartości wskaźnika bieżącego i wyprzedzającego, które spadły do poziomu zbliżonego do obserwowanego we wrześniu. Ta zmiana dotyczy zarówno rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, jak również – choć w nieco mniejszym stopniu – samochodowych (patrz 2). Je2014śli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to podobne wnioski, jak z Monitora Bankowego, wyciągnąć można z analizy AMRON-SARFIN. Z najnowszego raportu wynika, że trzeci kwartał 2014 r. przyniósł osłabienie akcji kredytowej w polskich bankach w poró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI