Bank i Klient: VII Kongres Bankowości Detalicznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Siódma edycja Kongresu Bankowości Detalicznej miała w tym roku rangę szczególną, stał się on częścią znacznie większego przedsięwzięcia - Europejskiego Kongresu Finansowego.

Karol Materna

Gość specjalny, minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił perspektywę przystąpienia Polski do strefy euro. Czego potrzebuje polski sektor finansowy, aby sprawnie funkcjonować po przyjęciu przez Polskę wspólnej waluty? Szef resortu finansów wskazuje przede wszystkim na nadzór makroostrożnościowy, zaznaczając równocześnie, że funkcjonowanie resolution powinno być dla nas wskazówką, czy warto pozbywać się rodzimego modelu nadzoru na rzecz niesprawdzonych jeszcze rozwiązań europejskich.

Banki a gospodarka Czy banki pełnią służebną rolę w gospodarce rynkowej – czy może raczej to gospodarka jest dla banków? Pod takim hasłem przebiegał pierwszy panel w ramach kongresu. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP prof. Andrzej Sławiński wyraził opinię, że tych dwóch opcji nie należy sobie przeciwstawiać. Jego zdaniem należy liczyć się z faktem, że dynamika przyrostu PKB obserwowana w ostatnich dwudziestu latach będzie powoli hamować

Co należy uczynić, by akcja kredytowa banków w większym stopniu wspierała gospodarkę, a w mniejszym konsumpcję? Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., uważa, że banki powinny położyć większy nacisk na finansowanie przedsiębiorczości. Optymalnym rozwiązaniem byłby system poręczeniowo-gwarancyjny; dopóki takowy nie powstanie, należy przynajmniej bazować na sprawdzonych rozwiązaniach – takich jak program gwarancji de minimis.

Jan Schildbach, przedstawiciel Deutsche Bank Research, ostrzegł Polaków przed bezkrytycznym kopiowaniem niemieckich wzorców w bankowości. – Niemiecki sektor bankowy nie jest modelem dla całej Europy i – mam nadzieję – nie jest modelem także dla Polski. Oszczędności gospodarstw domowych zostały w Niemczech wykorzystane do zrobienia złych inwestycji za granicą – podkreślił.

Czy banki w wystarczającym stopniu wspierają polski biznes? Zdaniem prof. A. Sławińskiego z NBP opinie o niechęci do kredytowania małych firm są przesadzone. To raczej polscy przedsiębiorcy nie są skłonni do zaciągania kredytów, w szczególności długoterminowych.

– Brak jest przekonania o długoterminowej stabilności. Z tego powodu MŚP boją się zaciągać kredyty inwestycyjne – stwierdził Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Minister Mateusz Szczurek stwierdził, że finansowanie akcji kredytowej krótkoterminowymi depozytami nie stanowi zagrożenia dla polskiego rynku finansowego. – Sektor ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI