bank.06.2012.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2012)

  • 20 lat Miesięcznika Finansowego BANK
  • 20 lat Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  • Ranking "50 największych banków w Polsce 2012"

BANK 2012/06

BANK 2012/06

Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: Za wcześnie na podsumowania (?)

bank.06.2012.foto.036.150xDwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą wydarzyło się wiele. Istotną cezurę stanowiło z pewnością wyprowadzenie z Izby statutowej działalności gospodarczej oraz regulacje formalnoprawne określające prawidła naszego działania. Waldemara Zbytka, członka zarządu – dyrektora zarządzającego Centrum Prawa Bankowego i Informacji wysłuchał Maciej Małek.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Sytuacja polityczna w Grecji uwiarygodnia bardzo negatywny scenariusz z punktu widzenia złotego (bankructwo tego kraju i wyjście ze strefy euro). To niesie ryzyko dalszego osłabienia złotego. Perspektywy trochę poprawia łagodzenie stanowiska przez Francję i Niemcy odnośnie ograniczeń fiskalnych nałożonych na Grecję oraz interwencje walutowe MF/NBP. Na razie jest to jednak za mało, aby mówić o odwróceniu trendu na złotym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Rynek finansowy: Runie chiński mur?

bank.06.2012.foto.014.250xPoszerzenie korytarza wahań juana, zezwolenie na ograniczony handel walutami dla chińskich eksporterów, zwiększenie kwoty na inwestycje zagraniczne dla inwestorów instytucjonalnych, stworzenie specjalnej strefy wolnego inwestowania za granicą dla mieszkańców Wenzhou, plany wprowadzenia podatku VAT, likwidacja szarej strefy kredytów bankowych – a co za tym idzie złamanie monopolu państwowych molochów, podpisanie wielu umów bilateralnych wprowadzających juana do obrotu międzynarodowego, prace nad powołaniem banku inwestycyjnego krajów BRICS – to tylko niektóre ze zmian systemu finansowego Państwa Środka w ramach reformy, której zwieńczeniem ma być włączenie juana do koszyka walut rezerwowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Rynek finansowy: Przegląd wydarzeń – czerwiec 2012

Think tank szuka pomysłu na reformę sektora bankowego w UE. Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powołał specjalną grupę ekspertów ds. reformy sektora bankowego w UE. Decyzję o zamiarze jej utworzenia ogłoszono na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w listopadzie 2011 r. W styczniu br. jej przewodniczącym został Erkki Liikanen, szef Banku Finlandii, były członek Komisji Europejskiej. 22 lutego poznaliśmy jej skład. Grupę tworzą: Jose Manuel Campa (Hiszpania),

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: 20 lat minęło… Podłoże zmian

cpb20.logo.04.250x85Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest kontynuatorką Bankowej Spółki Prawniczej powstałej w 1992 r. Dlaczego powstała i jakie były zewnętrzne i wewnętrzne ku temu przesłanki – o tym piszemy w poniższym historycznym eseju. Pokazuje on ewolucję polskiej bankowości w ostatnich 20 latach, a bez wątpienia jej losów nie sposób oddzielić od dziejów CPBiI oraz Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Prezentacja: 20 lat w służbie bankowości i gospodarki

bank.06.2012.foto.046.150xZbudowała od podstaw system rozliczeniowy dla polskiego sektora bankowego. Chociaż działalność rozliczeniowa jest priorytetem jej działalności, opracowuje i wdraża również innowacyjne rozwiązania wspierające płatności. Oferując nowoczesne i bezpieczne usługi, dostarcza narzędzi umożliwiających wymianę zleceń płatniczych pomiędzy bankami oraz ułatwiających budowę i rozwój polskiej e-gospodarki. W tym roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., bo o niej mowa, obchodzi 20-lecie swojej działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Bank i Klient: Regulacyjne wahadło

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”, korzystając z tego, że na obrady Kapituły Nagród Rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” przybyły wybitne osobowości ze świata banków i nauki, przeprowadziła debatę redakcyjną poświęconą problemom polskiego sektora bankowego. Tym razem skoncentrowaliśmy się na tematyce unijnych regulacji i braku kontroli nad globalną bankowością inwestycyjną. Fragmenty tej wyjątkowej debaty prezentujemy poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Usługi IT dla bankowości – przyszłość to outsourcing

bank.06.2012.foto.077.a.250xW obecnych czasach każda firma, aby być konkurencyjną i z powodzeniem istnieć na rynku, musi posiadać optymalnie funkcjonującą strukturę informatyczną. Dobrze jest zatem skupić się na rozwijaniu głównych kompetencji działalności, a zarządzanie informatyką powierzyć firmie posiadającej specjalistów i doświadczenie w branży IT. Takie rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie i o wiele bezpieczniejsze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Banki Spółdzielcze – BS liga

W tym roku w rankingu największych banków działających w Polsce obok instytucji komercyjnych nie pojawił się żaden z banków spółdzielczych. Po części winę za to ponosi zmiana zasad kwalifikacji do rankingu, gdyż w tym roku wymagane było co najmniej 1,5 mld zł sumy bilansowej, aby pojawić się w głównym rankingu. Po części także i fakt, że od lat Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” prowadzi inny z miesięczników naszego wydawnictwa – „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3