bank.2012.04.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2012)

  • Raport specjalny - HORYZONTY BANKOWOŚCI 2012: Przed polskimi bankami stoją nowe wyzwania: negatywne sygnały płynące ze strefy Eurolandu, rygorystyczne wymogi Bazylei III, nowy podatek bankowy na rzecz BFG, zwiększenie kontroli ze strony KNF i unijnych instytucji.
  • Shadow Banking: Bruksela, widząc ryzyko systemowe działalności funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, instytucji sekurytyzacyjnych i innych, składających się na zjawisko shadow bankingu, wszczęła alarm.
  • Kryzysowy stan globalnych finansów: Kryzysowa kula śnieżna wywołana upadkiem banku Lehman Brothers zmieniła stan finansów i pozycję dotychczasowych liderów w rankingach potęg ekonomicznych. Jak te zmiany wpłynęły na notowania Polski?

BANK 2012/04

BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Regulacje kapitałowe a ryzyko systemowe i zapobieganie kryzysom finansowym

bank.04.2012.foto.068.a.250xStraty poniesione w wyniku obecnego kryzysu przez instytucje finansowe i gospodarki wielu krajów są bezprecedensowo wysokie. Olbrzymie wydatki niektórych państw na ratowanie systemów finansowych doprowadziły do skokowego wzrostu ich zadłużenia, a ciężar obsługi tego długu będzie stanowić istotną barierę rozwojową przez długie lata. W świetle tych zjawisk szczególnie symptomatyczne jest to, że nie ma nadal zgody co do jednoznacznej identyfikacji przyczyn kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Rynek finansowy: Optymizm i otwartość na wyzwania

bank.04.2012.foto.010.a.200xXVIII Forum Bankowe 2012 przygotowane przez Związek Banków Polskich spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony polskich finansistów. Wzięło w nim udział ponad 400 gości – od ministrów finansów, rolnictwa, ochrony środowiska oraz posłów, po prezesów NBP, KNF, BGK, szefów banków komercyjnych i spółdzielczych, aż po profesorów uczelni ekonomicznych. Dominowały dyskusje o nowej architekturze nadzoru, kolejnych obciążeniach finansowych dla sektora oraz o perspektywach rozwoju. Choć panował bynajmniej nie urzędowy optymizm, wszyscy zdawali sobie sprawę z ryzyka wpływu problemów Eurolandu na przyszły stan polskiej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Rynek finansowy: UE walka z cieniem

Mogą przyjmować pieniądze jak banki. Mogą finansować jak banki. Ale nie mają statusu banków, więc nie dotyczą ich stosowne regulacje. Pod koniec marca Bruksela nacisnęła dzwonek alarmowy, wskazując na ryzyko systemowe działalności funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, instytucji sekurytyzacyjnych i innych, składających się na zjawisko shadow banking. Łatwo zauważyć, że nie przestaje ono rosnąć.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Bank i Klient: Co jest barierą w rozwoju polskiej bankowości?

bank.04.2012.foto.040.a.250xRedakcja „Miesięcznika Finansowego BANK ” zadała to pytanie kilku znanym ekspertom ekonomicznym. W debacie, która odbyła się 20 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca udział wzięli: prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), dr Lech Kurkliński (SGH), Tadeusz Ołdakowski (doradca zarządu GUS), Andrzej Wolski (członek zarządu CPBiI), dr Mariusz Zygierewicz (dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w ZBP). Z powodu szczupłości naszych łamów z konieczności prezentujemy tylko niewielki fragment tej niezwykle intrygującej dyskusji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Prezentacja: Kredytowe trendy – spada liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych

bank.04.2012.foto.042.a.250xW 2011 r. mieliśmy do czynienia z kilkoma czynnikami, które wpłynęły na rynek kredytów mieszkaniowych. Duże znaczenie miały rekomendacje wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz stopniowe wygaszanie programu „Rodzina na swoim”. Według danych pochodzących z najnowszego raportu „Kredyt Trendy”, opracowanego przez Biuro Informacji Kredytowej, w 2011 r. banki udzieliły niemal 243 tys. kredytów mieszkaniowych. Czyli o 1,3 proc. mniej niż przed rokiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Banki A.D. 2012 i wyzwania długookresowe

bank.04.2012.foto.053.a.150xBardzo nerwowa druga połowa minionego roku i nasilenie niepewności na globalnych rynkach finansowych, wynikające z obaw o trwałość strefy euro, kondycję i stabilność jej sektora bankowego oraz głębokość spowolnienia gospodarki globalnej. Następnie silna poprawa sytuacji rynkowej w I kwartale bieżącego roku. Warto zatem pokusić się o ocenę perspektyw rozwoju sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. A także i ich wpływu na krajowy sektor bankowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Euro w oczach Ameryki

Była sobie raz mała europejska waluta – mawiają w USA ekonomiści o konserwatywnym zacięciu. Nie bez cienia satysfakcji, bo zarówno politolodzy, jak i eksperci o takich przekonaniach nigdy nie wróżyli unii walutowej sukcesu. Tymczasem amerykańska szefowa dyplomacji Hillary Clinton i minister skarbu Timothy Geithner twierdzą z uporem, że zarówno UE, jak i jej unia walutowa są wystarczająco silne, by się z kryzysu wydobyć, i to o własnych siłach. A inwestorzy i korporacje zdają się mieć jeszcze inny ogląd sytuacji euro. Jak napisał ostatnio „New York Times” – teraz, gdy gorączka związana z kryzysem euro opada, nagłówki gazet ogłaszają nowe inwestycje wielkich firm w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Azja u drzwi?

bank.04.2012.foto.058.a.150xZamiast energicznego dobijania się do drzwi Unii Europejskiej tłumów inwestorów z najludniejszego kontynentu świata, tylko od czasu do czasu słychać nieśmiałe puk-puk i uprzejme pytanie, czy mogę wejść? Przypadek? O nie, przywódcy konkurujących ze sobą potęg mają wspólny problem. Jak wytłumaczyć własnym społeczeństwom, że powinny wyciągać z upadku europejski system opieki zdrowotnej czy podnosić poziom życia w Europie?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Finansowe progi

bank.04.2012.foto.063.a.150xOperacje LTRO Europejskiego Banku Centralnego obrazowo można porównać do powodzi, która wypełniła wyschnięte koryto rzeki, zakrywając wszystkie mielizny czy przeszkody powstrzymujące żeglugę na niej. Każdy jednak potop ma to do siebie, że wcześniej czy później wody opadają, odsłaniając znów niebezpieczne miejsca. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze muszą być akurat tam, gdzie poprzednio…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Segment dla indywidualistów

Są zamożni, zaradni, z pomysłem na siebie i… na życie. Ich kariera zawodowa toczy się nieprzerwanie od kilku czy kilkunastu lat. Aktorzy, piosenkarze, plastycy, gwiazdy mediów i sportu. Wiedzą, jak zarabiać pieniądze. Czasem brak im jednak zacięcia do ich pomnażania. Skarżą się, że z tym problemem zostają sami. Są i tacy, którzy już raz sparzyli się na inwestycjach indywidualnych. Dziś mówią wprost: mamy dość. Szukają dla siebie bezpiecznego miejsca w finansowym świecie, czym szeroko otwierają furtkę sektorowi bankowemu…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012: Kłopotliwa, ale coraz częściej konieczna

Windykacja należności to dla każdej instytucji finansowej same zmartwienia. Generuje dodatkowe koszty, przeprowadzana nieumiejętnie może narazić na problemy prawne, do tego dochodzi niezadowolenie klientów – może zatem negatywnie wpłynąć na reputację instytucji. A wygląda na to, że łatwiej nie będzie. Recesja gospodarcza potęguje problemy z płynnością finansową nie tylko przedsiębiorstw, ale także wielu osób. Według szacunków suma należności przekazanych zewnętrznym firmom specjalizującym się w windykacji przekroczy w tym roku 18 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/04

Horyzonty bankowości 2012:Prezentacja: Przejrzystość widoku 360° w bankach

bank.04.2012.foto.098.a.150xW ostatnich latach oddziały wielu banków zmieniły się nie do po znania i stały się bardziej przyjazne dla klientów. Równolegle ze zmianami wizerunkowymi rozpoczął się proces transformacji modelu obsługi bankowej. Banki rozpoczęły zmiany procesowe i organizacyjne oraz szkolenia pracowników mające na celu przygotowanie ich do nowej roli, jakiej oczekują od nich klienci.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2