Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Wykrywanie płatniczych zaległości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.04.2012.foto.086.a.150xZ Maciejem Harczukiem, prezesem zarządu Euler Hermes Collections rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Panie Prezesie, jakie możliwości ma Euler Hermes Collections wobec innych konkurencyjnych wywiadowni gospodarczych?

– Naszą przewagą jest skala prowadzonej działalności. Jesteśmy w Polsce liderem w gromadzeniu wszelkich informacji o doświadczeniach płatniczych. Poza informacjami zdobytymi w ramach szeroko prowadzonych działań windykacyjnych mamy dodatkowo ponad 1500 aktywnych uczestników programu analiz branżowych, w ramach którego uczestnicy na bieżąco wymaniają się informacjami o swoich kontrahentach.

Należności uczestnika są w sposób anonimowy i całkowicie bezpieczny zestawiane z należnościami innych przedsiębiorstw z tej samej branży. Dzięki temu nasz klient co miesiąc otrzymuje najbardziej aktualny i rzetelny obraz sytuacji w swojej firmie. Zaletą programu jest to, że działa on jako system wczesnego ostrzegania. Pozwala wychwycić najdrobniejsze zmiany w strukturze i spływie należności oraz zmiany u poszczególnych kontrahentów. W ten sposób, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, można ograniczyć straty i poprawić wyniki finansowe.

Integralną częścią Programu Analiz Należności jest Rating Euler Hermes, który został opracowany na podstawie naszego 80-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń finansowych. Analiza kilkuset tysięcy sprawozdań finansowych w skali roku umożliwiła stworzenie modelu ratingu dostosowanego do specyfiki polskiej gospodarki i działających w jej realiach przedsiębiorstw. Z uwagi na obsługę w zakresie informacji i windykacji firm ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes i rozwój współpracy z firmami faktoringowymi oraz bankami, zaryzykuję stwierdzenie, że w środowisku B2B Euler Hermes Collections prowadzi najwięcej windykacji, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Nasze doświadczenia wynikające z powyższej aktywności oraz stałe monitorowanie firm powoduje, że zakres i skala zebranych informacji o doświadczeniach płatniczych daje bardzo szeroki obraz aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Korzystając z naszych zasobów, można zdecydowanie zmniejszyć ryzyko współpracy z tzw. skoczkiem, który przeskakuje od jednego dostawcy do drugiego.

Wartością dodaną w naszych opracowaniach jest zagregowana wiedza z działu windykacji. Na podstawie doświadczeń z dłużnikami tworzymy aktualne, a przez to wiarygodne wskaźniki. Na ich podstawie oceniamy „moralność płatniczą” przedsiębiorców. Skala przetwarzanych przez nas danych o fakturach, które nie zostały zapłacone jest na tyle duża, że nie można nas porównywać do innych firm, które opracowują standardowe raporty, bazując głównie na informacjach z KRS-u. Z mojej perspektywy podejmowanie decyzji kredytowej na podstawie bilansów z rejestrów może być ryzykowne w oderwaniu od danych o aktualnie niezapłaconych fakturach czy prowadzonych działaniach windykacyjnych. Szczególnie że obecnie w sądach moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI