bank.2011.02.okladka.01.150xMiesięcznik Finansowy BANK (luty 2011)

  • Temat Numeru: Bazylea III Nowe regulacje mają nie tylko załatać luki prawne, ale też uporządkować kwestie nowych produktów czy technik finansowych, które pojawiły się po dokonanych wcześniej reformach. Co zmienią w polskiej bankowości
  • PODATEK BANKOWY Czy uczyni sektor bezpieczniejszym? Z pewnością nie. To raczej polityczny gadżet niż narzędzie mające cokolwiek uzdrowić.
  • FRANK, EURO CZY JEDNAK ZŁOTY? Wraz z wejściem do unii walutowej rynek sam ureguluje kwestię spreadów walutowych. Dla części kredytów znikną zupełnie, w przypadku pozostałych zapewne się skurczą.
  • FUZJE I PRZEJĘCIA Najwięcej ich miało być w sektorze energetycznym. Wciąż jednak liderem jest tu sektor finansowy. Jak długo jeszcze i jak to wygląda w Polsce?

     

BANK 2011/02

BANK 2011/02

Rynek finansowy: Kronika – luty 2011

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 r. o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 – tak wynika ze wstępnych danych o polskiej gospodarce, jakie podał Główny Urząd Statystyczny. Inwestycje w ub. r. spadły o 2 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. Szacunki dotyczące deficytu finansów publicznych w 2010 r. przedstawił Narodowy Bank Polski – wzrósł on do ok. 8 proc. PKB z 7,2 proc. PKB w 2009 r. Bank centralny wyliczył też, że zmniejszenie wysokości składek przekazywanych do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. ograniczy deficyt budżetowy w 2011 r. o ok. 0,7 proc. PKB i 1 proc. PKB w 2012 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Loża komentatorów: Czy spready walutowe powinny zostać ustawowo ograniczone?

kluza.krzysztof.01.100xKrzysztof Kluza

Nadmierna regulacja gospodarki jest szkodliwa. Państwo powinno więc bardzo starannie dobierać obszary, gdzie swymi przepisami deformuje kształt rynku. W tym konkretnie przypadku ustawowe ograniczenie spreadów walutowych może być regulacją, która spowoduje wzrost dobrobytu społecznego. W grudniu ub. r. średnio w bankach spread wynosił dla CHF ok. 7 proc. (według „Dziennika Gazety Prawnej”).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Temat numeru: Wywiad z Mariuszem Zygierewiczem: Bazylea nam nie straszna

bank.2011.02.foto.026.a.150Polskie banki Bazyleę III mogą wprowadzić już pojutrze. Mają wysokie kapitały podstawowe, ich rentowność jest dobra. Jedynie możemy się obawiać regulacji dotyczących płynności, bo jeśli jednocześnie ileś instytucji będzie musiało zwiększyć skalę pozyskiwania środków długoterminowych, to może być problem z uplasowaniem emisji. Rynek jest ograniczony, więc ceny plasowania emisji mogą być dosyć wysokie – mówi Mariusz Zygierewicz, dyrektor ZBP. Rozmawiała z nim Beata Tomaszkiewicz

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Bank i Klient: Podatkowe wątpliwości

bank.2011.02.foto.030.a.100Dwoje młodych ludzi w sypialni, którzy wyraźnie mają się ku sobie. Choć atrakcyjna kobieta zdaje się sprzyjać zamiarom swego partnera, on jest coraz bardziej spięty i nieudolny w swoich poczynaniach, aż w końcu zniechęcona niewiasta odwraca się do niego plecami. Coś poszło nie tak? Coś zawiodło? – Zapłać podatki, a odzyskasz spokój – wyjaśniał niepowodzenie napis na klipie. Takimi reklamówkami rosyjskie ministerstwo finansów zachęcało wiele lat temu swoich obywateli do rzetelnego rozliczania się z fiskusem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Prezentacja BIK: Działania prowadzone w ramach funkcjonowania sieci Centrów Informacji Gospodarczej

rozpiatkowki.patrycjusz.01.200xOd prawie trzech lat funkcjonują w Polsce Centra Informacji Gospodarczej (CIG). Trzy podmioty porozumienia (Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej) postanowiły jeszcze aktywniej wspierać i propagować bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu gospodarczego w Polsce – w tym celu powołały sieć CIG. Po kilku latach doświadczeń można z całą pewnością stwierdzić, że idea i pomysł zbudowania takiej sieci były jak najbardziej słuszne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Prezentacja KPMG: Czy korzystanie z elektronicznych kanałów bankowości jest bezpieczne?

Liczne awarie portali bankowości elektronicznej w ciągu ostatniego roku spowodowały, iż temat bezpieczeństwa transakcji elektronicznych stawał się tematem publicznym. Pozostaje pytanie, na ile faktycznie ilość awarii wzrosła, a na ile obecność tego tematu w dyskursie jest wynikiem większego zainteresowania mediów. Faktem bezspornym jest jednak to, że bezpieczeństwo transakcji realizowanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje klientów co do korzystania z takich rozwiązań. Mając świadomość istotności zagadnień związanych z bezpieczeństwem kanałów elektronicznych, Firma Doradcza KPMG we współpracy z „Miesięcznikiem Finansowym BANK”, pod patronatem Związku Banków Polskich, poświęciła drugą edycję badania funkcji IT w polskich bankach zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w kanałach bankowości elektronicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Bank i klient: Departament kadr

ksen.jacek.01.100xJacek Kseń

Były prezes Banku Zachodniego WBK. Został przewodniczącym Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Był inicjatorem powołania funduszy Arka i kierował Radą Nadzorczą BZ WBK AIB Asset Management. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, gdzie w 1975 r. obronił pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków finansowych. Karierę zawodową rozpoczął jako operator rynków finansowych w Banku Handlowym. W 1978 r. przeniósł się do Francji, gdzie początkowo pracował w Polskiej Kasie Opieki w Paryżu, a następnie w bankach francuskich. W 1996 r., po powrocie do kraju, został prezesem Wielkopolskiego Banku Kredytowego, a po fuzji z Bankiem Zachodnim – prezesem Banku Zachodniego WBK, którym kierował do 2007 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Prawo: Nec Hercules contra plures…

bank.2011.02.foto.065.a.150…czyli, jak mawiali starożytni Rzymanie, nawet Herkules nie poradzi przeciwko wielu. Po kilku latach dyskusji, wzorem rozwiązań stosowanych w prawie amerykańskim, weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W założeniach ustawodawcy ma być potężnym orężem konsumentów w walce przeciwko przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy świadczą swoje usługi masowo, np. bankom czy firmom telekomunikacyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Opinnie: Szwajcarskie dylematy

rogalski.marek.06.a.100xPolityka niezależności nie zawsze się opłaca. Przekonują się o tym Szwajcarzy. Będący geograficzną wyspą w morzu państw strefy euro zaczynają dostrzegać problem w postaci mocnego franka. Bo jest on już zbyt mocny, a wszystko przez problemy strefy euro i fakt, że szwajcarska waluta zawsze była postrzegana jako bezpieczna. Tyle że to tzw. bezpieczeństwo może okazać się złudne, jeżeli spojrzymy, że frank był jedną z głównych walut finansujących pożyczki hipoteczne w krajach Europy Środkowej w ostatnich latach…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/02

Strefa VIP: Samuel Leopold Antoni Fraenkel

Ten wielki z największych bankierów warszawskich zmarł 17 lutego 1833 r. Jakoś tak się złożyło w naszym kraju, że pokolenie wielkich bankierów pierwszej połowy XIX wieku to „dzieci” wielkiego kupca, bankiera i antreprenera Szmula Zbytkowera. Jak przystało na nietuzinkową postać, Szmul był trzykrotnie żonaty. Z każdą z wybranek swego serca miał progeniturę, która bardzo wiele znaczyła w XIX-wiecznej Polsce. Byli tam i kupcy, bankierzy, senatorowie, a nawet błogosławiona Maria od Pana

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2