Technologie: Dowód z chipem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2011.02.foto.072.a.200Nowe elektroniczne dowody osobiste mają zastąpić inne dokumenty i ułatwić kontakt obywateli z administracją. Przy przeprowadzaniu tej technologicznej rewolucji nie można jednak zapomnieć o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i poufności danych zawartych w tych dokumentach.

Andrzej Ratajcz

Zaledwie 10 lat po rozpoczęciu procesu wymiany starych książeczkowych dowodów osobistych na nowe w formie plastikowej karty czeka nas kolejna wymiana dokumentów tożsamości

Zgodnie z rządowymi planami 1 lipca 2011 r. rozpocznie się w Polsce wydawanie elektronicznych dowodów osobistych. Polska nie będzie pierwszym europejskim krajem, który wdroży elektroniczny dokument tożsamości. Część państw Unii Europejskiej podobne dokumenty (karta eID) już wprowadziła. Nowymi dowodami posługują się m.in. Estończycy, Belgowie, Finowie, Portugalczycy czy Hiszpanie. W październiku ub. r. nowy wzór dokumentu wprowadzono również w Niemczech.

Na pierwszy rzut oka nowy dokument niewiele będzie się różnił od obecnie obowiązującego. W dalszym ciągu będzie to kawałek plastiku przypominający kartę płatniczą. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność i zastosowane technologie, to będziemy mieli do czynienia z niemal rewolucyjną zmianą. Przede wszystkim zmieni się zawartość dowodu osobistego – oprócz części graficznej zostanie w nim zamieszczona warstwa elektroniczna, która znacznie zwiększy poziom ochrony tego dokumentu przed fałszerstwami i poszerzy jego funkcjonalność. Wszystkie informacje w warstwie graficznej dowodu osobistego (umieszczone na awersie i rewersie karty) zostaną zapisane również na elektronicznym nośniku danych w dokumencie. – Dodatkowo znajdą się tam dane służące do składania podpisu osobistego – podpisu elektronicznego, który w elektronicznych kontaktach z urzędami będzie równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu – wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wprowadzenie warstwy elektronicznej dowodu osobistego pozwoli również na elektroniczne potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. w urzędzie, banku).W odróżnieniu od obowiązującego obecnie wzoru dowodu osobistego, nowy dokument nie będzie zawierał rysopisu, adresu zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza dokumentu. Do dowodu zostanie natomiast wprowadzona informacja o obywatelstwie polskim. Ułatwi to posługiwanie się nim jako dokumentem poza granicami kraju. Nowy dowód osobisty będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy Schengen. Ponieważ nie będzie już w nim danych adresowych, jego posiadacz nie będzie musiał wymieniać dokumentu, jeśli zmieni miejsce zameldowania.

Prawo i obowiązek

Prawo posiadania dowodu osobistego będzie miał każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej od chwili urodzenia, natomiast osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium RP będą miały obowiązek posiadania tego dokumentu. Dzieci do 5 roku życia otrzymają dowód osobisty z terminem ważności 5 lat, a pozostałe osoby na 10 lat. O dokument tożsamości będzie można starać się w dowolnej gminie, a nie jak dotąd tylko w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dowód osobisty ma być wydawany wyłącznie na terenie kraju. Wniosek złożymy również przez internet

Szansa na upowszechnienie podpisu cyfrowego

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wdrożenie projektu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI