Komentarze ekspertów

Komentarze ekspertów

Rynek walutowy

kosaty.jaroslaw.a.150x187W 2013 roku spodziewamy się umocnienia euro wobec dolara oraz aprecjacji złotego wobec obu tych walut. Głównymi przesłankami takiego scenariusza są:

  • wskazania naszego modelu behawioralnego realnego EUR/USD sugerujące silne wzrosty eurodolara w perspektywie 2013 roku;
  • negatywne oddziaływanie nielimitowanej i niesterylizowanej ekspansji ilościowej Fed-u (QE3) na równowagę baz monetarnych Fed/EBC i tym samym wartość dolara wobec euro, przy niewielkim ryzyku jej zakończenia przed końcem 2013 roku;
  • dominacja efektu risk off na globalnych rynkach finansowych w dalszej perspektywie 2013 roku (w wyniku kumulacji ekspansji ilościowych głównych banków centralnych) nad efektami spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce.
CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Zmiany w Kodeksie pracy pomogą utrzymać miejsca pracy

 zurek.zbigniew.01.150xNa forum Trójstronnej Komisji trwają konsultacje nad reformą Działu VI Kodeksu pracy, dotyczącego czasu pracy. Chodzi m.in. o uelastycznienie rozliczania czasu pracy, czemu będzie służyć m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy. W tym tygodniu padły ze strony rządzących dwie ważne deklaracje, dotyczące planowanych zmian w Kodeksie pracy. Wychodzą one naprzeciw zgłaszanym od dłuższego czasu postulatom Związku Pracodawców Business Centre Club.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Depozyty: spadną zyski z lokat

 sadrak.michal.a.150xW przyszłym roku amatorzy bezpiecznego oszczędzania na lokatach terminowych będą musieli pogodzić się z niższymi zyskami. Rynek depozytów, podobnie jak w dwóch ostatnich miesiącach 2012 r., znajdzie się pod wpływem obniżek stóp zapoczątkowanym przez Radę Polityki Pieniężnej. W efekcie przeciętne oprocentowanie depozytów spadnie nawet o 0,8-1 pkt proc. z obecnych poziomów, które – w zależności od terminu lokaty – wynoszą od 4,63 do 5,09 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Nieruchomości: ceny pozostaną w trendzie spadkowym

 waszczyk.bernard.150xSytuację na rynku mieszkaniowym w przyszłym roku w znacznym stopniu determinować będzie spadek tempa wzrostu gospodarczego i pogarszająca się w konsekwencji tego zjawiska sytuacja na rynku pracy. Rok 2013, zdaniem większości ekonomistów, ma być najtrudniejszy, jednak osłabienie nie powinno trwać długo i już druga jego połowa powinna przynieść w tej kwestii poprawę. Niemniej, towarzyszący spowolnieniu gospodarczemu przekaz medialny może negatywnie wpływać na plany zakupowe Polaków, odwlekając decyzję o zakupie mieszkania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Struktury: produkty giełdowe wrócą do łask

 krason.marcin.150xNajbliższe 12 miesięcy może być okresem sukcesów produktów strukturyzowanych opartych na rynkach akcji, czyli takich w których instrumentem bazowym będą indeksy giełdowe lub koszyki akcji spółek (głównie polskich). Jeśli bowiem trend wzrostowy na polskiej giełdzie się utrzyma, to w najbliższych kilku kwartałach powinniśmy mieć wysyp dobrych wyników produktów z nią powiązanych. To zmotywuje bankowców do przygotowywania kolejnych subskrypcji tego typu, bo nie ma lepszej marketingowej podkładki niż dobrze wyglądające zyski już zakończonych inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Fundusze: agresywne inwestycje będą kusić

 waszczyk.bernard.150xZgodnie z oczekiwaniami sprzed roku, słowem kluczem dla osób inwestujących w fundusze inwestycyjne w 2012 roku było „bezpieczeństwo”. Hossa na rynku obligacji skarbowych dodatkowo sprawiła, że zainteresowanie funduszami dłużnymi przerosło najśmielsze oczekiwania – jak wynika z danych Analiz Online, w ciągu 11 miesięcy napłynęło do nich ponad 10 mld zł. W sumie na rynek funduszy trafiło blisko 15 mld zł świeżej gotówki, a łączna wartość zgromadzonych w nich środków przekroczyła na koniec listopada 140 mld zł. Do osiągnięcia tego poziomu przyczyniła się też w znacznej mierze dobra koniunktura na rynku akcji (do końca listopada WIG zyskał 19,7 proc., a WIG20 12,9 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Do Świąt raczej bez większych niespodzianek

 bachert.joanna.01.150xBieżący tydzień na rynku głównej pary walutowej rozpoczęliśmy w okolicach 1,29-1,30 USD za po tym jak euro do 1,288 USD osłabiła publikacja lepszych od oczekiwanych danych z rynku pracy w USA (spadek stopy bezrobocia w listopadzie do poziomu najniższego od grudnia 2008 roku), a wcześniej komentarz prezesa M.Draghi podczas konferencji EBC, w którym otwarcie mówił o rozważaniach banku na temat możliwych obniżek stóp procentowych i jego gotowości technicznej do wprowadzenia na rynek ujemnej stopy depozytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

EUR na celowniku. Jakie szanse na tarczę ochronną z Fed?

bachert.joanna.01.150xNa światowym rynku walutowym do czwartkowego posiedzenia EBC dominowały nie najgorsze nastroje podtrzymywane informacjami dotyczącymi Grecji (zgoda na odkup długu – od sukcesu programu wykupu uzależnione zostanie przekazanie zaległych transz pomocowych dla Grecji) oraz Hiszpanii (oficjalne zwrócenie się kraju o pomoc dla swojego sektora bankowego). W rezultacie do środy kurs EUR/USD piął się w górę, przełamując opór na 1,312.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 282 Z 283