ESG

PKO BP - Oddział - Rotunda
ESG | Z rynku finansowego

Grupa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. Bank w 2020 r. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energi, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Na początku 2021 r. został pierwszym uczestnikiem funduszu utworzonego przez PKO TFI zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energii Odnawialnej. Grupa w 2020 r. o 32 proc. obniżyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność, a w lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymała białe certyfikaty.

CZYTAJ WIĘCEJ
ESG | Wydarzenia

Banki liderami zrównoważonego rozwoju?

Jaką rolę mogą odegrać instytucje finansowe w promowaniu proekologicznych zachowań w sferze gospodarki realnej? Czy polskie banki są gotowe na uwzględnianie czynników zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności? Kwestie te stanowiły kanwę kolejnej sesji tegorocznego Forum Bankowego, zatytułowanej „Sustainable finance – nowe wymogi, dochodzenie kraju do zasad zielonego ładu i udział banków w tym procesie”. Dyskusję moderował wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komisja Europejska
ESG

KE przyjęła nową unijną strategię dotyczącą przygotowania do zmian klimatycznych

Komisja Europejska przyjęła nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której wskazano, jak należy przygotować się na skutki tej zmiany, poinformowała Komisja. Celem jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania, podano także. W wyniku ekstremalnych zdarzeń pogodowych straty gospodarcze w UE wynoszą średnio ponad 12 mld euro rocznie.

CZYTAJ WIĘCEJ
samochody autonomiczne
ESG | Raporty

Transport autonomiczny stanie się naszą codziennością

Efektywność transportu decyduje o rozwoju gospodarek, wpływa na projektowane naszego otoczenia, kształtuje styl życia, nawyki, kulturę. Według ekspertów, automatyzacja transportu może przyczynić się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy jakości środowiska czy rozwoju nowych gałęzi gospodarki oraz oszczędności. Dzięki niej koszty samej tylko emisji CO2 w przypadku Polski mogłyby spaść o ponad 600 mln zł rocznie. Transport autonomiczny to jeden z trendów opisanych w 9. edycji raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring trendów w innowacyjności”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bełchatów
ESG

Mieszkańcy Bełchatowa widzą przyszłość swojego regionu… w energetyce odnawialnej

Dla mieszkańców regionu Bełchatowa transformacja energetyczna jest racjonalną i nieuniknioną, choć trudną decyzją – wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię 4P Research Mix. Aż 84 proc. badanych ma świadomość, że kopalnia w ich mieście zostanie zamknięta. Jednocześnie, zdecydowana większość badanych (72 proc.) widzi potencjał dla rozwoju ich regionu w kierunku odnawialnych źródeł energii.

CZYTAJ WIĘCEJ
elektromobilność
ESG

Przedsiębiorcy kupują samochody elektryczne, ale do miliona elektryków jeszcze daleka droga

Pod koniec grudnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 18 875 elektrycznych samochodów osobowych (ECV = BEV + PHEV) . Tylko w ubiegłym roku przybyło 8 099 takich nowych samochodów. Nabywcy instytucjonalni odpowiadają za 85,4% rejestracji nowych samochodów elektrycznych w kraju. W tej grupie prym wiodą leasingodawcy, którzy zarejestrowali ponad połowę wszystkich nowych aut elektrycznych, nabytych przez firmy w 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
ESG

Wodór będzie katalizatorem rynku rozproszonego energii odnawialnej? A co z wykorzystaniem w transporcie?

Warto rozwijać technologie wodorowe. Należy jednak skoncentrować wysiłek na wybranych obszarach, zamiast zajmować się wszystkimi ujętymi w projekcie Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku, który trafił do konsultacji w połowie stycznia. W transporcie będzie to raczej żegluga morska i lotnictwo, niż transport drogowy. Takie wnioski można wyciągnąć z debaty online zorganizowanej 1 lutego 2021 roku przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, we współpracy z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 33 Z 61