Capital Market Leaders Forum 2017

Capital Market Leaders Forum 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trzecia edycja Capital Market Leaders Forum odbyła się w dniach 1-4 grudnia 2017 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w InnVento - inkubatorze innowacji. w Warszawie. Celem międzynarodowego forum była wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi liderami oraz wykorzystanie wiedzy teoretycznej o rynku kapitałowym w praktyce. W tym roku poza dyskusją o rozwoju rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, uczestnicy mieli okazję analizować zasięg i przykłady impact investing w regionie CEE.

Forum to bardzo interesująca inicjatywa dla młodych ludzi chcących poznać tajniki funkcjonowania rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej pod względem ekonomicznym i biznesowym. Ponadto jest ciekawą opcją do poznania nowych osób oraz ich punktu myślenia.#CapitalMarketLeadersForum#Warszawa#GiełdaPapierówWartościowych

Liderzy z Białorusi, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier brali udział w serii warsztatów i spotkań ze specjalistami sektora finansowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele banków (Alior Bank, Bank Pekao, Societe Generale, HSBC Poland), firmy BillTech, CEE Equity Partners, InnVento, NESsT, PwC, S&P Global Ratings, Simpact.vc, Valores oraz think tanku WiseEuropa. Spotkania były również prowadzone przez zagranicznych prelegentów m.in. z Czeskiego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego, Institut pro Politiku a Společnost, słowackiego inkubatora, 0100 Ventures, litewskiego Inamedinova Consulting oraz Fund for American Studies.

Uczestnicy oprócz udziału w panelach szkoleniowych i zajęciach mentoringowych zostali podzieleni na grupy i pracowali nad zadaniami (case studies) przygotowanymi przez Simpact Venture Capital – pierwszy polski fundusz VC oparty na zasadzie impact investing.

Pierwsze grupy jako start-upy musiały wypracować społeczny i środowiskowy wpływ (social, environmental impact) swojego działania. Kolejne drużyny jako przedsiębiorstwa społeczne z nastawianiem na kwestie społeczne i środowiskowe opracowywały model biznesowy. Uczestnicy swoje rozwiązania prezentowali podczas pitchingu przed jury złożonym z ekspertów Fundacji oraz organizacji Partnerskich.

Przykładem takich projektów było m.in. wprowadzenie inkubatora przedsiębiorczości do warszawskiej organizacji Pol-in zajmującej się pomocą w legalizacji pobytu i pracy migrantów w Polsce. Inkubator pozwoliłby najbardziej przedsiębiorczym migrantom z potencjałem do biznesu rozwijać swoją działalność.

Wybrano dwa zwycięskie projekty – Growbotsdziałający start-up w Warszawie odnoszący obecnie spore sukcesy, który miał być dostępny dla organizacji charytatywnych w celu stworzenia społeczności fundacji, inwestorów i praktyków biznesu oraz Senior League dotyczący aktywizacji starszych ludzi w Polsce.

Podczas gali kończącej wydarzenie odbyły się dwa panele dyskusyjne. Początkowy dotyczył „Rozwoju rynków kapitałowych i sektora finansowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – szanse, wyzwania i wnioski”, w którym wzięli udział Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu GPW w Warszawie, Dieter Lobnig, Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego Bank PEKAO, Jan Macháček, Dyrektor Institut pro Politiku a Společnost, Łukasz A. Olszewski, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu S&P Global Ratings, Krzysztof Spirzewski, Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Transakcyjnej Societe Generale oraz Maciej Bitner, Główny Ekonomista WiseEuropa.

W ostatniej dyskusji pt. „Innowacje, zrównoważone finanse i impact investing w Europie Środkowej i Wschodniej – przyszły kierunek rozwoju?” uczestniczyli Piotr Rówiński, Partner PwC, Bill Fawkner-Crobett, Dyrektor Inwestycyjny CEE Equity Partners Ltd, Filip Gorczyca, Wiceprezes Zarządu Alior Bank, Ewa Konczal, Menadżer Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philantropy oraz Piotr Pągowski, doradca Simpact.

Projekt Forum wywodzi się ze sztandarowej inicjatywy Fundacji im. Lesława A. Pagi- Akademii Liderów Rynków Kapitałowych. W 2015 roku Alumni postanowili mieć szerszy wpływ na swoje otoczenie, a tym samym postanowili zaangażować w działania Fundacji społeczność międzynarodową. Fundacja, dzięki wsparciu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, wspólnie z Partnerami Biznesowymi dąży do tego, by projekt stanowił platformę międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz wiedzy, zarówno pomiędzy uczestnikami, jaki pomiędzy ekspertami. Fundacji zależy na tym, by wartość merytoryczna była jak najbardziej doprecyzowana i ugruntowała wiedzę uczestników, a przede wszystkim na tym aby uczestnicy mieli okazję spotkać współczesnych liderów sektora finansowego z organizacji partnerskich i mogli zrozumieć zasady funkcjonowania mechanizmów, które przyczyniają się do rozwoju rynków kapitałowych w regionie. powiedziała Zofia Wetmańska, koordynatorka tegorocznej edycji Capital Market Leaders Forum.

Udział w CEE Capital Market Leaders Forum 2017 pozwolił mi przede wszystkim poznać aktualne wyzwania i kierunki rozwoju rynków kapitałowych w regionie. Szczególnie cenne były dla mnie wykłady i warsztaty dotyczące impact investing, coraz bardziej popularnego wśród polskich start-up’ów. Forum to także możliwość zdobycia wiedzy o rynkach kapitałowych bezpośrednio od ekspertów, praktyków z branży finansowej, ale także unikalna szansa poznania wielu inspirujących osób, liderów sektora kapitałowego w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy w przyszłości będą wpływać na kształt rynków finansowych. Marta Dzieciuch, uczestniczka

Forum to bardzo interesująca inicjatywa dla młodych ludzi chcących poznać tajniki funkcjonowania rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej pod względem ekonomicznym i biznesowym. Ponadto jest ciekawą opcją do poznania nowych osób oraz ich punktu myślenia. Tomasz Dziawgo, uczestnik.

Organizatorem Capital Market Leaders Forum była Fundacja im. Lesława A. Pagi, której prezesem jest Ewa Paga. Fundacja działa od 2003 r. realizując projekty szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe  skierowane do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). Misją funduszu jest wspieranie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Partnerzy Instytucjonalni: Fundusz Wyszehradzki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Institute for Politics and Society, Republikon Institute

Patronaty Honorowe: Ambasada Republiki Chorwacji, Collegium Civitas, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partnerzy Biznesowi: Alior Bank, Bank Pekao, BillTech, CEE Equity Partners, HSBC, Inamedinova Consulting, InnVento, NESsT, PwC, Simpact, Societe Generale, S&P Global Ratings, Valores, 0100 Ventures

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.