Business Intelligence w analizach sektora finansowego, nowy przedmiot prowadzony przez wykładowców BIK na SGH

Business Intelligence w analizach sektora finansowego, nowy przedmiot prowadzony przez wykładowców BIK na SGH
Źródło: stock.adobe.com /ar130405
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
27 lutego br., w Szkole Głównej Handlowej, odbył się inauguracyjny wykład, przeprowadzony przez prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej, dr. Mariusza Cholewę. Otworzył on tym samym nowy przedmiot, związany z obszarem big data: "Zastosowanie Business Intelligence w analizach sektora finansowego". Zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów BIK, służą przyswojeniu przez studentów pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii i zaawansowanych technik analitycznych. Inicjatywa połączenia świata nauki i edukacji ze światem praktyki gospodarczej, realizowana jest w ramach porozumienia o współpracy BIK ze Szkołą Główną Handlową.

Trwające ograniczenia pandemiczne wymusiły kształcenie na odległość, jednak nie stanęły na przeszkodzie wdrożeniu koncepcji programu wykładów i ćwiczeń – nowego przedmiotu na SGH, prowadzonego przez ekspertów BIK.

Eksperci z obszaru Business Intelligence oraz rozwiązań antyfraudowych BIK, w ramach rozpoczętego programu zajęć, będą dzielić się ze studentami SGH swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniami zdobytymi w codziennej pracy w obszarze szeroko rozumianej analizy danych biznesowych.

Business Intelligence jest jednym z podstawowych czynników wspierających digitalizację i dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej

Przygotowanie koncepcji i wprowadzenie do programu studiów przedmiotu „Zastosowanie Business Intelligence w analizach sektora finansowego”, związanego z kierunkiem Big Data, możliwe było dzięki podpisanemu porozumieniu i przystąpieniu BIK do Klubu Partnerów SGH.

Czytaj także: Rozpoczęła się 16. edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Realizacja misji BIK na rzecz rozwoju społeczności akademickiej i naukowej

Biura Informacji Kredytowej od ponad 20 lat istnienia na rynku, budując bezpieczny i kompleksowy system wymiany informacji kredytowej oraz gospodarczej, rozwija kompetencje w zakresie zaawansowanej analizy danych i nowoczesnych technologii.

Wiedza naszych ekspertów i praktyczne jej zastosowanie biznesowe mogą zwiększyć poziom zaawansowania wiedzy studentów

Dysponując największym w kraju zbiorem danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, BIK prowadzi szereg badań, analiz, buduje i tworzy modele predykcyjne, które służą wspomaganiu procesów decyzyjnych zarówno w sektorze bankowym, jak i pozabankowym. Obecnie swoją wiedzą z tego zakresu chce dzielić się z wykładowcami i studentami.

‒ Analityka danych to nasza kluczowa kompetencja. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że możemy podzielić się zdobytymi doświadczeniami także na płaszczyźnie edukacyjnej ‒ powiedział dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

‒ Wiedza naszych ekspertów i praktyczne jej zastosowanie biznesowe, w moim przekonaniu, mogą zwiększyć poziom zaawansowania wiedzy studentów, umożliwią analizę złożonych i trudnych zagadnień z obszaru Big Data.

Co więcej, dzięki kontaktowi nauki i biznesu mamy wpływ na większe zainteresowanie studentów analizą danych. Potencjał rozwoju w obszarze inżynierii danych jest bardzo duży, bowiem Business Intelligence jest jednym z podstawowych czynników wspierających digitalizację i dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej – dodał dr Cholewa.

Czytaj także: Stypendia od Santandera na rozwój umiejętności cyfrowych oraz językowych nie tylko dla uczniów i studentów

Zdalne wykłady, rejestrowane

Program nowego przedmiotu, uruchomionego w II semestrze studiów SGH, składa się z wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez ekspertów BIK. Zajęcia będą prowadzone w trybie nauki zdalnej, zakładają formę interaktywną, umożliwiającą kontakt z wykładowcą, zadawanie pytań i dyskusję.

Wszystkie wykłady będą rejestrowane, by każdy student miał swobodny, wielokrotny dostęp do przeprowadzonych zajęć oraz do prezentowanych materiałów. Zaliczenie przedmiotu jego słuchacze uzyskają na podstawie egzaminu i efektów zadań praktycznych.

Na stronie uczelni, dostępny jest sylabus oraz literatura wskazana do przedmiotowych zagadnień.

Czytaj także: Przepis na zdalny bank

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK