Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023: handel najbardziej odczuwa wysoką inflację, więcej firm obawia się spadku zamówień niż ich wzrostu

Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023: handel najbardziej odczuwa wysoką inflację, więcej firm obawia się spadku zamówień niż ich wzrostu
Źródło: EFL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Subindeks Barometru EFL dla handlu na III kwartał 2023 roku wyniósł 47,1 pkt. Choć jest to wynik o 1,2 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej, to wciąż jest jednym z najniższych wśród sześciu badanych sektorów. Prawie dwa razy więcej firm handlowych spodziewa się mniejszego popytu na ich produkty niż wynosi odsetek optymistów liczących na wzrost zamówień (20% vs. 12%). Ponadto, 59% przedstawicieli sektora handlowego obawia się negatywnego wpływu inflacji na ich biznes. Choć jest to wynik o 14 p.p. niższy w ujęciu kwartalnym, to jednak grupa pesymistów jest najliczniejsza wśród wszystkich branż, poinformował EFL.

– Kolejny kwartał z rzędu przedsiębiorstwa handlowe są w najsłabszych nastrojach wśród badanych sektorów. Trudno się dziwić, bo jest to obszar gospodarki bardzo mocno uzależniony od nastrojów konsumenckich. A te są uzależnione od wysokości inflacji czy stóp procentowych – im te są wyższe, tym siła nabywcza Polaków jest mniejsza. Jednak widać światełko w tunelu.

Bo choć inflacja wciąż jest dwucyfrowa, to jednak sukcesywnie spada, a w ślad za tym pójdą być może pierwsze obniżki stóp procentowych. Z najnowszego odczytu widać, że bardzo czekają na to sami zainteresowani. Choć wyrażają wciąż wysokie obawy związane z inflacją czy poziomem zamówień, to jednak grupa pesymistów jest mniejsza niż jeszcze kwartał wcześniej – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Czytaj także: Branżowy Barometr EFL na II kwartał ’23: już 75% firm handlowych odczuwa negatywny wpływ inflacji

Sprzedaż lekko drgnie

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży handlowej wyniósł 47,1 pkt., o 1,2 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Handel odnotował jeden z dwóch najniższych subindeksów wśród 6 badanych sektorów – minimalnie niższy miały tylko usługi (46,8 pkt.).

Na niską wartość subindeksu Barometru EFL dla handlu zapracowały po raz kolejny trzy z czterech badanych obszarów.

Po pierwsze, inwestycje cały czas nie ruszyły z miejsca. Tylko 2% planuje nowe przedsięwzięcia, a 75% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów.

Nieco lepiej wyglądają opnie dotyczące sprzedaży, choć daleko jeszcze do najbardziej optymistycznych wyników. 12% zapytanych prognozuje wzrost zamówień w III kwartale br., kwartał wcześniej było to zaledwie 2% firm. Jednak wciąż liczniejsza pozostaje grupa pesymistów – 20% firm handlowych obawia się mniejszych obrotów (31% w II kwartale br.). 65% respondentów liczy na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej.

Za niską sprzedażą idzie słaba płynność finansowa firm handlowych. 22% firm obawia się słabszej kondycji finansowej, co także jest najwyższym wynikiem wśród sześciu branż. 11% firm liczy na poprawę kondycji finansowej, a zdecydowana większość nie spodziewa się zmian w tym obszarze (66% wskazań).

Ponownie tylko w kontekście finansowania zewnętrznego więcej respondentów wskazuje na wzrost zapotrzebowania niż na spadek (odpowiednio 20% i 7,5%). Jednak, tak jak w czasach prosperity i „normalności” zewnętrze finansowanie jak leasing czy kredyt było potrzebne głównie na inwestycje, tak teraz przedsiębiorcy dzięki niemu bardzo często płacą bieżące rachunki, wynagrodzenia czy zamawiają potrzebne towary.

Czytaj także: W te wakacje większy optymizm hotelarzy i restauratorów pokazuje Barometr EFL

Negatywny wpływ inflacji słabnie

Blisko 6 na 10 firm handlowych obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Choć jest to wynik o 14 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej, to jednak pozostaje najwyższym w wśród badanych sektorów. Dla przykładu w przemyśle i budownictwie po 41% firm handlowych obawia się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, a w transporcie 47,5%.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, mniej niż inflacji, „handlowcy” obawiają się wojny.
Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 24% zapytanych. 61% przedsiębiorstw uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

Barometr EFL dla branży handlowej na III kwartał 2023

•         Subindeks: 47,1 pkt. (+1,2 pkt. kw./kw.)

•         Inwestycje: 75 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach

•         Sprzedaż: 20 proc. przedsiębiorców prognozuje spadek poziomu sprzedaży w porównaniu do I kwartału br.

•         Płynność finansowa: 22 proc. przedsiębiorców prognozuje niższy poziom płynności finansowej niż w I kwartale br.

•         Finansowanie zewnętrzne: 20 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne niż w I kwartale br.

Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023:
Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy / EFL